Home Dưỡng Linh Ngày 16 – Chiến Công Của Bánh Bằng Lúa Mạch

Ngày 16 – Chiến Công Của Bánh Bằng Lúa Mạch

by SU Việt Nam
30 đọc

Sau khi biết về thất bại chắc chắn của kẻ thù mình, Ghi-đê-ôn dùng một chiến lược sáng tạo để phân rẽ trại địch và dẫn quân của mình đến chiến thắng.

Các Quan Xét 7:15-25  

15 Khi nghe thuật lại giấc chiêm bao và ý nghĩa của nó, Ghi-đê-ôn sấp mình xuống thờ lạy Đức Chúa Trời. Ông trở về trại quân Y-sơ-ra-ên và nói: “Hãy trỗi dậy, vì Đức Giê-hô-va đã phó quân Ma-đi-an vào tay anh em!” 16 Ông chia ba trăm người làm ba đội, phát tù và, bình rỗng với đuốc ở bên trong cho mỗi người. 17 Ông bảo họ: “Hãy xem và làm đúng như tôi làm. Khi tôi đến đầu trại quân, anh em hãy làm theo tôi. 18 Khi tôi và những người theo tôi thổi tù và thì anh em cũng hãy thổi tù và khắp xung quanh trại quân, và hô lên rằng: ‘Vì Đức Giê-hô-va và vì Ghi-đê-ôn!’” 19 Ghi-đê-ôn và một trăm quân đi với ông đến đầu trại quân vào lúc nửa đêm, lúc mới đổi phiên gác. Họ thổi tù và, rồi đập bể bình đang cầm trong tay. 20 Bấy giờ, ba đội quân thổi tù và, đồng thời đập bể bình. Tay trái cầm đuốc, tay phải cầm tù và, họ hô lớn: “Hãy tuốt gươm vì Đức Giê-hô-va và vì Ghi-đê-ôn!” 21 Mỗi người đứng tại vị trí mình, vây quanh trại quân thù. Cả trại quân bỏ chạy, vừa la hét vừa tìm đường tẩu thoát. 22 Trong khi ba trăm người thổi tù và, Đức Giê-hô-va khiến quân thù trong khắp trại quay gươm chém giết lẫn nhau, rồi chạy trốn đến Bết Si-ta, về hướng Xê-rê-đa, cho đến biên giới A-bên Mê-hô-la gần Ta-bát. 23 Quân Y-sơ-ra-ên từ Nép-ta-li, A-se và toàn bộ Ma-na-se được huy động đuổi theo quân Ma-đi-an. 24 Bấy giờ, Ghi-đê-ôn sai sứ giả đi khắp vùng đồi núi Ép-ra-im, truyền lệnh: “Hãy xuống đánh quân Ma-đi-an, chiếm sông Giô-đanh và các phụ lưu trước chúng, cho đến Bết Ba-ra.” Vậy, quân Ép-ra-im được huy động chiếm sông Giô-đanh và các phụ lưu cho đến Bết Ba-ra. 25 Họ cũng bắt được hai thủ lĩnh của dân Ma-đi-an là Ô-rép và Xê-ép. Họ giết Ô-rép tại tảng đá Ô-rép, và Xê-ép tại hầm ép rượu Xê-ép. Họ tiếp tục đuổi theo dân Ma-đi-an, đem đầu Ô-rép và Xê-ép đến cho Ghi-đê-ôn phía bên kia sông Giô-đanh.

Suy ngẫm và hiểu

Ghi-đê-ôn chia 300 người của mình ra thành ba đội, đưa cho mỗi người một cây kèn và một bình rỗng với đuốc ở bên trong. Đội quân được lệnh đi vào trại địch và thổi tù và, đập vỡ bình rỗng để lộ đuốc và cùng nhau hô lên. Cuộc đột kích bất ngờ này làm quân lính của Ma-đi-an hoảng sợ, bắt đầu chém giết lẫn nhau bằng kiếm và sau đó tẩu thoát. Ghi-đê-ôn và đội quân của mình đuổi theo những kẻ thù đang tìm đường tẩu thoát và bộ tộc Ép-ra-im, những người tham gia chiến trận muộn, đã chờ sẵn bên sông Giô-đanh và giết hai vua Ma-đi-an (c.15-25).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.15 Ghi-đê-ôn đã chia sẻ lời của Đức Chúa Trời với đội quân nhỏ bé của ông, những người sẽ phải đối mặt với vô số kẻ thù. Ông đã đưa ra cho họ sự khích lệ tương tự như ông đã nhận được khi sợ hãi. Điều này cho thấy tầm quan trọng của một người lãnh đạo hiểu biết và đã xác nhận được quyền năng của Lời Chúa. Ngoài ra, một lãnh đạo phải làm hết sức mình để đảm bảo rằng cộng đồng mà họ phục vụ cũng nhận được sự xác nhận này.

C.19-23 Dẫu cho Ghi-đê-ôn có sáng tạo đến đâu hoặc ông đã lên kế hoạch cho chiến lược của mình cẩn thận đến thế nào, nếu không có sự can thiệp của Đức Chúa Trời thì ông sẽ không thể thắng trong trận chiến này được. Vì vậy, chúng ta phải thận trọng để không có niềm tin thái quá về những sự thành công, dù lớn hay nhỏ, trong đời sống của chúng ta.

Tham khảo   

7:19 phiên gác. Truyền thống Do Thái nói về những phiên gác ban đêm (Giu-bi-li 49.10,12); “phiên gác buổi sáng” được đề cập trong Xuất Ai Cập Ký 14:24 và I Sa-mu-ên 11:11. Về sau chia làm bốn phiên (Ma-thi-ơ 14:25; Mác 13:35) dường như từng bị ảnh hưởng bởi thông lệ của người La Mã.

7:20 Hãy tuốt gươm vì Chúa và vì Ghi-đê-ôn! Bấy giờ, toàn tiếng la hét chiến trận vang ra trong sự kiện của trận chiến (so sánh với phần giới thiệu về điều này trong c.14, 18). Mỉa mai thay, chẳng có cái gươm nào của dân Y-sơ-ra-ên được sử dụng, chỉ có đuốc, kèn và bình rỗng –những vũ khí chiến trận cổ điển hiếm có.

Cầu nguyện: Mặc dù chúng con có thể thấy bất lực, giống như chiếc bánh bằng bột lúa mạch kia, nhưng chúng con tin rằng nếu Ngài ở cùng chúng con thì chúng con sẽ là những chiến binh ưu tú.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Ê-xê-chi-ên 40-43

Bình Luận:

You may also like