Home Dưỡng Linh Ngày 12 – Sứ Điệp Của Đức Chúa Trời Trước Khi Giải Cứu

Ngày 12 – Sứ Điệp Của Đức Chúa Trời Trước Khi Giải Cứu

by SU Việt Nam
30 đọc

Dân Y-sơ-ra-ên, dân đã hưởng 40 năm hòa bình dưới sự lãnh đạo của Đê-bô-ra (5:31), lại phạm tội và rơi vào sự hà hiếp gay gắt của dân Ma-đi-an. Đức Chúa Trời đã sai một tiên tri đến để nói với họ lý do khiến họ bị khốn khổ.

Các Quan Xét 6:1-10

1 Dân Y-sơ-ra-ên làm điều ác dưới mắt Đức Giê-hô-va nên Đức Giê-hô-va phó họ vào tay dân Ma-đi-an trong bảy năm. 2 Tay của dân Ma-đi-an đè nặng trên dân Y-sơ-ra-ên. Vì sợ người Ma-đi-an nên dân Y-sơ-ra-ên đã làm những nơi trú ẩn trong núi, các hầm hố và đồn lũy. 3 Mỗi khi dân Y-sơ-ra-ên gieo giống thì dân Ma-đi-an, dân A-ma-léc, và dân phương Đông đi lên tấn công họ. 4 Chúng đóng quân chống lại dân Y-sơ-ra-ên và phá hoại mùa màng trong xứ cho đến tận Ga-xa, không để lại bất cứ loại lương thực nào cho dân Y-sơ-ra-ên, kể cả chiên, bò hoặc lừa. 5 Chúng kéo quân lên cùng với bầy súc vật và đóng trại đông như cào cào, người và lạc đà vô số kể. Chúng xâm chiếm và phá hoại xứ sở. 6 Vì dân Ma-đi-an mà dân Y-sơ-ra-ên bị nghèo đói, khốn khổ nên họ kêu cầu Đức Giê-hô-va.

7 Khi dân Y-sơ-ra-ên kêu cầu Đức Giê-hô-va về việc dân Ma-đi-an 8 thì Đức Giê-hô-va sai một nhà tiên tri đến nói với dân Y-sơ-ra-ên rằng: “Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên phán: ‘Ta đã đem các con lên từ Ai Cập, rút các con ra khỏi nhà nô lệ, 9 giải cứu các con khỏi tay người Ai Cập, và mọi kẻ áp bức các con. Ta đã đuổi chúng khỏi các con và ban cho các con xứ của chúng.’ 10 Ta có phán: ‘Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời các con, chớ sợ các thần của dân A-mô-rít trong xứ mà các con đang ở.’ Nhưng các con nào có lắng nghe tiếng Ta!”

Suy ngẫm và hiểu

Dân Y-sơ-ra-ên lại phạm tội, và lần này Đức Chúa Trời đã dùng dân Ma-đi-an, dân sẽ đến vào chính vụ thu hoạch để tàn phá cây trồng và vật nuôi của dân Y-sơ-ra-ên. Dân này lại kêu cầu với Đức Chúa Trời, và để đáp lại, Đức Chúa Trời đã sai một vị tiên tri đến với họ và nói rằng lý do khiến sự khốn khổ của họ ở nơi họ. Dân Y-sơ-ra-ên đã bỏ Đức Chúa Trời, ngay cả khi họ đã kinh nghiệm sự giải cứu của Ngài, và đã bất tuân lời Ngài (c.6-10).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.1-6 Dân Y-sơ-ra-ên đã phản bội ân điển của Đức Chúa Trời và phạm tội thờ lạy hình tượng, vì thế, Đức Chúa Trời đã sai dân Ma-đi-an đến để hà hiếp dân này trong 7 năm. Đây là hành động kỷ luật của Đức Chúa Trời đối với dân Y-sơ-ra-ên, cứ lặp đi lặp lại kêu cầu sự giúp đỡ khi họ gặp nguy hiểm, và sau đó lại phạm tội lặp đi lặp lại khi họ được bình an. Có sự gian khổ liên tục nào trong đời sống của chúng ta, hay không? Chúng ta hãy suy nghĩ và tra xét xem có phải điều này có thể là kỷ luật yêu thương của Đức Chúa Trời cho chúng ta, dẫn chúng ta vào lối sống công bình, hay không (Hê-bơ-rơ 12:5-8).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.2-6 Dân Y-sơ-ra-ên nhiều lần quay lưng họ lại với Đức Chúa Trời và vì thế đã sống trong cái bóng liên tục của sự cướp bóc, chạy trốn và đói kém. Chỉ những người quay mặt về phía Đức Chúa Trời mới có thể hưởng phước đến từ mặt Chúa.

Tham khảo   

6:1-10 Tiếp tục bội đạo. Kiểu mẫu bội đạo quen thuộc lại được tiếp tục ở đây (c.1-6). Khi dân Y-sơ-ra-ên cầu cứu (c.6), Đức Chúa Trời đã sai một tiên tri, chứ không phải một thẩm phán, để lên án dân Y-sơ-ra-ên (c.7-10). Đức Chúa Trời sẽ không bị giới hạn như một “chiếc hộp” máy, đáp ứng lời cầu xin bất kỳ nào của mọi người Y-sơ-ra-ên kêu cầu bất chấp hoàn cảnh.

6:5 châu chấu tàn phá đất đai, cắn phá mùa màng và làm đen kịt bầu trời vì chúng bay đến theo gió (Xuất Ai Cập Ký 10:13-15; Giô-ên 1:4, 15-17; 2: 1-11). 6:8 Sứ điệp của vị tiên tri vô danh này mô tả lần đầu tiên Đức Chúa Trời quở trách dân sự khi họ kêu cầu Ngài. Vị tiên tri nhắc cho dân Y-sơ-ra-ên nhớ về sự thành tín của Đức Chúa Trời và sự bội đạo của họ.

Cầu nguyện: Thưa Cha, chúng con chấp nhận kỷ luật của Ngài cách khiêm nhường, vì thế xin hãy giúp chúng con nhận ra chúng con đã làm sai ở đâu và trở lại với Ngài.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Ê-xê-chi-ên 25-28

Bình Luận:

You may also like