Home Dưỡng Linh Ngày 09 – Gia-Ên Là Vợ Của Hê-Bê, Người Kê-Nít

Ngày 09 – Gia-Ên Là Vợ Của Hê-Bê, Người Kê-Nít

by SU Việt Nam
30 đọc

Đê-bô-ra và Gia-ên đã dẫn dân Y-sơ-ra-ên đến chiến thắng qua đức tin can đảm và những hành động khôn ngoan của họ. Sự can đảm của họ khiến những lãnh đạo nam (Ba-rác và Si-sê-ra) thấy hổ thẹn.

Các Quan Xét 4:11-24

11 Bấy giờ Hê-be, người Kê-nít vốn đã tách khỏi dân Kê-nít, tức là con cháu Hô-báp, anh vợ của Môi-se, và đóng trại mình phía cây sồi Sa-na-nim, gần bên Kê-đe.

12 Có người báo cho Si-sê-ra biết rằng Ba-rác, con trai A-bi-nô-am, đã lên núi Tha-bô. 13 Si-sê-ra tập trung toàn bộ chiến xa gồm có chín trăm xe bằng sắt, và toàn thể quân lính của mình, từ Ha-rô-sết của dân ngoại cho đến suối Ki-sôn. 14 Đê-bô-ra nói với Ba-rác: “Hãy vùng lên! Vì đây là ngày Đức Giê-hô-va phó Si-sê-ra vào tay ông. Không phải Đức Giê-hô-va đi trước ông sao?” Vậy Ba-rác từ núi Tha-bô đi xuống cùng với mười nghìn người theo ông. 15 Đức Giê-hô-va làm cho Si-sê-ra và tất cả xe cộ cùng toàn thể quân lính của hắn chạy hoảng loạn trước lưỡi gươm của Ba-rác. Si-sê-ra xuống khỏi xe và chạy trốn. 16 Ba-rác đuổi theo chiến xa và quân địch cho đến Ha-rô-sết của dân ngoại. Toàn bộ quân lính của Si-sê-ra ngã chết dưới lưỡi gươm, không còn ai sống sót.

17 Si-sê-ra chạy trốn đến trại Gia-ên, vợ của Hê-be, người Kê-nít, vì vua Hát-so là Gia-bin và nhà Hê-be, người Kê-nít, có mối hòa hiếu với nhau. 18 Gia-ên ra đón Si-sê-ra và nói rằng: “Thưa ngài, xin cứ ghé vào đây, đừng sợ!” Vậy, hắn vào trại nàng, và nàng lấy mền đắp hắn lại. 19 Hắn nói với nàng: “Xin cho ta chút nước vì ta khát.” Nàng mở bầu đựng sữa cho hắn uống, rồi trùm hắn lại. 20 Hắn lại nói: “Hãy đứng nơi cửa trại, nếu có ai đến hỏi rằng: ‘Có ai vào đây không?’ thì trả lời: ‘Chẳng có ai hết.’” 21 Bấy giờ Si-sê-ra ngủ say vì quá mệt. Gia-ên, vợ Hê-be, lấy một cây cọc lều, tay cầm cái búa, nhè nhẹ đến bên hắn và đóng cây cọc xuyên qua màng tang, thấu xuống đất và hắn chết. 22 Khi Ba-rác còn đang truy đuổi Si-sê-ra thì Gia-ên ra đón ông và nói: “Mời ông vào đây, tôi sẽ chỉ cho ông người mà ông đang tìm kiếm.” Ba-rác bước vào trại, thấy Si-sê-ra nằm sải chết, cây cọc đâm xuyên màng tang.

23 Từ ngày đó, Đức Chúa Trời khiến cho Gia-bin, vua Ca-na-an, khuất phục trước dân Y-sơ-ra-ên. 24 Tay của dân Y-sơ-ra-ên càng ngày càng đè nặng trên Gia-bin, vua Ca-na-an, cho đến khi họ tiêu diệt vua ấy đi.

 Suy ngẫm và hiểu

Đê-bô-ra và Ba-rác đã dẫn đội quân mình lên đánh Si-sê-ra và đội quân Ca-na-an đã được trang bị bằng các chiến xa bằng sắt. Lực lượng của đội quân Y-sơ-ra-ên chẳng là gì so với Ca-na-an, nhưng với sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời, họ đã đánh bại Si-sê-ra và đội quân của hắn. Thậm chí Si-sê-ra còn nhảy khỏi chiến xa và trốn tại nhà Hê-be, người Kê-nít và được giấu trong trại của vợ ông ta (trại của Gia-ên). Tuy nhiên, Gia-ên đã đánh vào đầu khi Si-sê-ra đang ngủ và giết hắn. Khi Đức Chúa Trời đã phán thì một người nữ đã trở thành lý do chiến thắng của dân Y-sơ-ra-ên (c.11-24).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.17-22 Hê-be là con cháu bên cha vợ của Môi-se và sống gần Kê-đe (c.11), dường như đã chơi chắc ăn và thành lập một liên minh với Ca-na-an vì với chiến xa bằng sắt, họ trông có vẻ mạnh mẽ hơn dân Y-sơ-ra-ên. Tuy nhiên, vợ của Hê-be là Gia-ên đã thấy sự bất lực của dân Ca-na-an, đặc biệt khi Si-sê-ra nhảy ra khỏi chiến xa của mình và chạy trốn đến trại của bà bằng chân trần. Gia-ên đã giết Si-sê-ra. Ngày nay, ai là người quyền lực mà chúng ta cần phải hình thành liên minh? Những điều dường như mạnh mẽ trong đời này liệu có thể ban cho chúng ta sự an nghỉ thật được không?

C.23-24 Sự can đảm của Gia-ên đã mang lại chiến thắng cho Y-sơ-ra-ên. Gia-ên (một con sơn dương) đã cung cấp sữa của sự an nghỉ cho dân Y-sơ-ra-ên đúng như tên của bà. Đời sống của chúng ta mang đến cho cộng đồng của mình lợi ích nào?

 Tham khảo   

4:17-24 Câu chuyện về cái chết của Si-sê-ra bởi tay của Gia-ên đã được kể chi tiết trong một cách hồi tưởng chậm rãi và tâm trạng hồi hộp về câu chuyện Ê-hút giết Éc-lôn (3:12-30). Chính Đức Chúa Trời cho là việc đánh bại Gia-bin là một quá trình mất một thời gian mới thực hiện được (4:23-24).

Cầu nguyện: Xin hãy giúp chúng con mang đến điều tốt lành cho cộng đồng của mình qua đời sống của chúng con, giống như Gia-ên đã làm.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Ê-xê-chi-ên 16-18

Bình Luận:

You may also like