Home Dưỡng Linh Ngày 28 – Các Giáo Sư Giả Chối Bỏ Sự Đến Lần Thứ Hai Của Đức Chúa Jêsus

Ngày 28 – Các Giáo Sư Giả Chối Bỏ Sự Đến Lần Thứ Hai Của Đức Chúa Jêsus

by SU Việt Nam
30 đọc

Phi-e-rơ bày tỏ mục đích của bức thư này, và bức thư trước đó của ông, và tranh luận chống lại những lời công bố của các giáo sư giả, những người chối bỏ và chế nhạo lần đến thứ hai của Chúa.

2 Phi-e-rơ 3:1-7 

1 Thưa anh em yêu dấu, đây là thư thứ hai tôi viết cho anh em. Trong cả hai thư, tôi đều nhắc nhở để khơi dậy trong anh em một tâm trí chân thực, 2 để khắc ghi những lời tiên báo của các nhà tiên tri thánh cũng như những điều răn của Chúa và Cứu Chúa chúng ta do các sứ đồ truyền lại. 3 Trước hết, anh em phải biết điều nầy: Trong những ngày cuối cùng, những kẻ nhạo báng sẽ đến với lời lẽ giễu cợt, sống theo dục vọng cá nhân. 4 Họ sẽ nói: “Lời hứa về sự quang lâm của Chúa ở đâu? Vì từ khi các tổ phụ chúng ta qua đời, mọi vật vẫn y nguyên như lúc bắt đầu cuộc sáng thế.” 5 Họ cố ý không biết rằng các tầng trời đã hiện hữu từ rất lâu bởi lời Đức Chúa Trời, trái đất được hình thành từ nước và do nước; 6 cũng bởi nước mà thế giới thời ấy đã bị ngập lụt và bị hủy diệt. 7 Nhưng cũng bởi lời ấy mà trời đất hiện nay đã được dành cho lửa, và được giữ lại cho đến ngày phán xét và hủy diệt những kẻ vô luân. 

Suy ngẫm và hiểu 

Phi-e-rơ viết những bức thư của ông (1 Phi-e-rơ và 2 Phi-e-rơ) để đánh thức tấm lòng thanh sạch của các Cơ Đốc nhân bằng cách nhắc cho họ nhớ lại lẽ thật. Điều này là bởi vì các giáo sư giả cố gắng, với mọi kiểu nói dối, để khiến các Cơ Đốc nhân bị sa ngã. Họ công bố rằng, vì Đức Chúa Jêsus đã không quay trở lại sau nhiều thế hệ đã qua đi, sẽ không có sự đến lần thứ hai của Đức Chúa Jêsus. Dầu vậy, Phi-e-rơ nói rằng họ đã cố tình lờ đi sự phán xét bằng cơn nước lụt trong thời của Nô-ê, và nhắc cho các Cơ Đốc nhân về lẽ thật rằng Ngày Phán Xét sẽ đến cùng với lửa (c.1-7).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.5-7 Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên thế giới này bằng lời phán của Ngài, đã phán xét nó bằng lời của Ngài, trị vì thế giới này bằng lời của Ngài, và cũng sẽ phán xét thế giới này như Ngài đã phán hứa. Bởi vì Đức Chúa Trời đã tạo lập nên thế giới bằng lời của Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể giáng sự phán xét xuống thế giới này bất cứ lúc nào. Chúng ta hãy sống với đức tin vững chắc rằng Đức Chúa Trời, khởi nguồn của sự sáng tạo, có thể chấm dứt tất cả mọi thứ.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.5-6 Nhiều người cố tình tảng lờ những lẽ thật chống lại họ khi muốn làm thành những ước muốn cá nhân của mình, và vì thế họ theo đuổi những quan điểm thỏa mãn sự tham lam của mình. Chúng ta có chấp nhận những lời Đức Chúa Trời phán, và vâng theo, hay không?

Tham khảo

3:1 Phi-e-rơ đề cập rằng đây là bức thư thứ hai ông đã viết cho độc giả đặc biệt này. Hoàn toàn chắc chắn rằng 1 Phi-e-rơ là bức thư trước đó được nói đến ở đây. Phi-e-rơ gọi những độc giả của mình là những người yêu dấu (tiếng Hy Lạp agapētos), bây tỏ mối quan tâm sâu sắc của ông đối với họ khi ông nhắc nhở họ về sự trở lại của Chúa. Về tầm quan trọng của những sự nhắc nhở, xem 1:12-15.

3:7 Bằng chỉ một từ, một từ quyền năng của Đức Chúa Trời, điều đã tạo nên và giáng sự phán xét, trời đất hiện nay để dành cho lửa, khi những người không tin kính cũng sẽ bị đoán xét. Ngày Phán Xét đang đến với những người phỉ báng, và chỗ của họ đã dành sẵn cho họ. Lịch sử sẽ không tiếp diễn mãi mãi; sự cuối cùng đang đến.

Cầu nguyệnXin hãy giúp chúng con được an ninh trong những lời lẽ thật của Ngài, Đức Chúa Trời ôi, và sống đời sống thánh khiết bằng đức tin nơi sự quay trở lại của Ngài.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Giê-rê-mi 32-34

Bình Luận:

You may also like