Home Dưỡng Linh Ngày 28 – Lễ Phục Của Các Thầy Tế Lễ

Ngày 28 – Lễ Phục Của Các Thầy Tế Lễ

by SU Việt Nam
30 đọc

Phân đoạn ngày hôm nay nói cho chúng ta về những người sẽ phục vụ như các thầy tế lễ và lễ phục theo nghi thức của họ, giải thích về những vật liệu và cách may các lễ phục đó.

Xuất Ai Cập Ký 28:1-14 

1 “Từ trong dân Y-sơ-ra-ên, con hãy chọn A-rôn, anh con, và các con trai người là Na-đáp, A-bi-hu, Ê-lê-a-sa, và Y-tha-ma, phong làm chức tế lễ cho Ta. 2 Con hãy may lễ phục thánh thật trang trọng và vinh dự cho A-rôn, anh con. 3 Hãy truyền cho tất cả những người có tài năng, những người mà Ta đã ban năng khiếu đặc biệt, may lễ phục cho A-rôn, để cung hiến người vào chức vụ tế lễ cho Ta. 4 Đây là bộ lễ phục mà họ phải may: Bảng đeo ngực, ê-phót, áo dài, áo lót có thêu, mũ và thắt lưng. Vậy, họ sẽ may lễ phục thánh cho A-rôn và các con trai người để những người nầy thi hành chức vụ tế lễ cho Ta. 5 Họ sẽ dùng vải gai mịn, dây kim tuyến, chỉ xanh, chỉ đỏ tía và đỏ thắm mà làm.” 6 “Họ sẽ may ê-phót một cách mỹ thuật với sợi gai mịn, dây kim tuyến, chỉ xanh, chỉ đỏ tía và đỏ thắm. 7 Có hai cầu vai gắn vào hai bên ê-phót; như vậy ê-phót dính liền nhau. 8 Đai thắt trên ê-phót cũng được may cùng một cách và chất liệu như ê-phót, tức là sợi gai mịn, sợi kim tuyến, chỉ xanh, chỉ đỏ tía và đỏ thắm. 9 Con cũng lấy hai viên ngọc mã não và khắc lên đó tên các con trai Y-sơ-ra-ên: 10 sáu tên trên viên ngọc nầy, sáu tên trên viên ngọc kia, theo thứ tự ngày sinh của họ. 11 Phải khắc tên các con trai Y-sơ-ra-ên trên hai viên ngọc đó theo cách của thợ khắc con dấu, rồi khảm trong khuôn khảm bằng vàng. 12 Con sẽ gắn hai viên ngọc đó trên hai cầu vai ê-phót, như là những viên ngọc kỷ niệm về các con trai Y-sơ-ra-ên. A-rôn sẽ mang tên của họ trên hai vai mình trước mặt Đức Giê-hô-va như một kỷ niệm. 13 Con cũng hãy làm khuôn khảm bằng vàng 14 và hai dây chuyền bằng vàng ròng xoắn như dây thừng, rồi gắn hai dây chuyền đó vào khuôn khảm.”

Suy ngẫm và hiểu 

Đức Chúa Trời biệt riêng A-rôn và các con trai của ông khỏi dân Y-sơ-ra-ên và lập họ làm các thầy tế lễ phục vụ Đức Chúa Trời. Sau đó Ngài phán bảo với những người, các chuyên gia trong việc may trang phục, để may lễ phục cho các thầy tế lễ bằng vải lanh mịn và chỉ nhiều màu sắc tươi sáng. Lễ phục của các thầy tế lễ, được làm tinh xảo hơn và đẹp hơn những trang phục khác, bày tỏ sự vinh quang của chức vụ thầy tế lễ. Một trong những lễ phục của các thầy tế lễ là ê-phót, có hình như chiếc tạp dề. Bằng cách đính hai viên đá mã não, mỗi viên đều có khắc tên sáu con trai của Y-sơ-ra-ên ở trên đai vai, Đức Chúa Trời khiến cho người ta biết rằng các thầy tế lễ là đại diện của dân Y-sơ-ra-ên (c.1-14).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.1-4 Đức Chúa Trời bày tỏ sự thánh khiết của Ngài một cách tượng trưng bằng cách mặc cho các thầy tế lễ “lễ phục thánh”. Liệu chúng ta có đang mặc “con người” mới được dựng lên trong sự công bình, lẽ thật và sự thánh khiết bằng cách đi theo Đức Chúa Trời hay không? Liệu đời sống của chúng ta có bày tỏ ra sự thánh khiết của Đức Chúa Trời hay không?

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.2, 5-8 Lễ phục thánh của các thầy tế lễ bày tỏ rằng các thầy tế lễ là những người được biệt riêng, những người phản chiếu sự vinh quang và sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Dầu vậy, trong kỷ nguyên này của Tân Ước, không chỉ những người đặc biệt được biệt riêng, nhưng mà là tất cả các tín hữu trong Đức Chúa Jêsus Christ. Vì thế, tất cả các Cơ Đốc nhân là những người làm mục vụ và tất cả mọi việc họ làm đều là mục vụ (1 Ti-mô-thê 4:5).

Tham khảo

28:5 chỉ vàng, xanh da trời và đỏ tía và hồng. Đây cũng là những màu các loại vải và chỉ được sử dụng trong Đền Tạm (25:11, 24, 31; 26:1). Những vật liệu này ngụ ý rằng các thầy tế lễ được gần gũi với Đức Chúa Trời và hành động như những đại diện của Ngài cho dân sự (ví dụ, trong việc trông coi các sinh tế, trong việc công bố các phước lành, trong việc giảng dạy lời của Đức Chúa Trời, trong việc thi hành công lý, và trong việc làm gương của họ về sự thánh khiết).

Cầu nguyệnXin cho chúng con được gây dựng mỗi ngày cách thánh khiết để chúng con có thể bày tỏ cho thế giới Đức Chúa Trời, Đấng thánh khiết.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Ê-sai 1-3

Bình Luận:

You may also like