Home Dưỡng Linh Ngày 24 – Bàn Và Chân Đèn Được Làm Cho Đức Chúa Trời

Ngày 24 – Bàn Và Chân Đèn Được Làm Cho Đức Chúa Trời

by SU Việt Nam
30 đọc

Đức Chúa Trời hướng dẫn cho dân sự làm một cái bàn để bày bánh và một chân đèn để đặt trước Rương.

Xuất Ai Cập Ký 25:23-40

23 “Con cũng hãy đóng một cái bàn bằng gỗ si-tim dài tám mươi tám cen-ti-mét, rộng bốn mươi bốn cen-ti-mét và cao sáu mươi sáu cen-ti-mét, 24 bọc bằng vàng ròng, và chạy một đường viền bằng vàng chung quanh. 25 Con cũng làm một bờ khung chung quanh bàn, cao khoảng bốn ngón tay, và chạy một đường viền vàng quanh khung ấy. 26 Rồi đúc bốn khoen vàng gắn vào bốn góc, chỗ có bốn chân bàn. 27 Khoen sẽ gắn gần khung để xỏ các đòn khiêng. 28 Con hãy làm các đòn bằng gỗ si-tim, bọc vàng để khiêng bàn đó. 29 Cũng hãy dùng vàng ròng mà làm khay, đĩa dâng hương, và lọ, bát để làm lễ quán. 30 Trên bàn con phải luôn luôn đặt bánh cung hiến trước mặt Ta.” 31 “Con cũng hãy làm chân đèn bằng vàng ròng; đế và thân của chân đèn được làm bằng vàng dát; đài đèn, nụ đèn và cánh hoa đèn đều được gắn vào chân đèn. 32 Có sáu nhánh nứt ra hai bên chân đèn, ba nhánh bên nầy và ba nhánh bên kia. 33 Trong sáu nhánh nứt ra từ chân đèn, trên mỗi nhánh đều có ba cái đài đèn tạo thành hình hoa hạnh nhân với nụ đèn và cánh hoa đèn. 34 Ngay trên chân đèn cũng có bốn đài đèn hình hoa hạnh nhân với nụ đèn và cánh hoa đèn. 35 Trong sáu nhánh từ chân đèn nứt ra, cứ dưới mỗi hai nhánh thì gắn một nụ đèn. 36 Các nụ đèn và các nhánh của chân đèn được gắn kết với chân đèn; tất cả đều được làm bằng vàng ròng dát mỏng. 37 Con cũng hãy làm bảy ngọn đèn cho chân đèn; đặt những ngọn đèn đó thế nào để khi thắp lên thì ánh sáng tỏa ra phía trước chân đèn. 38 Kéo cắt tim đèn và khay đựng tàn đèn cũng sẽ bằng vàng ròng. 39 Một ta-lâng vàng ròng sẽ được dùng làm chân đèn và các dụng cụ khác. 40 Vậy, con hãy xem xét và làm đúng như kiểu mẫu đã chỉ cho con trên núi.”

Suy ngẫm và hiểu

Đức Chúa Trời hướng dẫn dân sự làm một cái bàn nhỏ hơn cái Rương một chút, để đặt trước Rương, và họ bày bánh thánh trên đó thường xuyên. Điều này bày tỏ rằng dân Y-sơ-ra-ên phải luôn luôn đến trước Đức Chúa Trời với tấm lòng trong sạch, giống như bánh thánh không có chút men nào (c.23-30).

Tiếp theo, Đức Chúa Trời chỉ dẫn cho dân sự làm một chân đèn và các vật dụng của nó bằng một ta-lâng vàng ròng. Chân đèn này có hình như thể dầu từ một cái rễ trào lên những cái thân và thắp sáng bảy ngọn đèn. Điều này biểu tượng rằng đời sống của dân Y-sơ-ra-ên là “một” và “trọn vẹn”,  như sự sống đến từ Đức Chúa Trời (c.31-40).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.23-30 Giống như “bánh thánh” luôn luôn trước mặt Đức Chúa Trời, chúng ta phải dâng chính mình chúng ta một cách trọn vẹn cho Ngài, với ý thức rằng chúng ta luôn luôn đứng trước Ngài, và vui hưởng mối tương giao vui mừng trước Chúa.

C.31-40 Giống như chân đèn luôn cháy sáng được đặt trước Rương, Đức Chúa Jêsus đến trái đất này là sự sáng đời đời. Bây giờ chúng ta, những người đã nhận được ánh sáng này có thể loại bỏ những công việc của sự tối tăm và mang lấy những trái của sự sáng. Hãy chú ý rằng sự sáng của sự sống ở trong chúng ta không cháy hết trước ngày Chúa quay trở lại.

Tham khảo   

25:31-40 Chân đèn (xem 37:17-24) là  vật thứ hai trong số ba vật dụng ở trong Nơi Thánh; giống như những đồ vật khác ở trong Đền Tạm, nó được làm bằng vàng ròng (25:31; xem minh họa trong Phần Giới thiệu). Chiếc đèn cung cấp ánh sáng ở phía trong Đền Tạm, và các thầy tế lễ sẽ được chỉ dẫn giữ nó cháy liên tục (xem 27:20-21; Lê-vi Ký 24:1-4). Việc mô tả nó liên quan đến những nụ, đài hoa, và hoa chỉ ra rằng đó là một cây mang tính tượng trưng, gợi nhớ cây sự sống trong vườn Ê-đen.

25:40 Sách Hê-bơ-rơ 8:5 trích dẫn đoạn này để hỗ trợ cho tranh luận rằng cái lều là bản sao một cách trung thực những thực thể ở trên trời mà Môi-se nhìn thấy ở trên núi. Từ cách nhìn này của trước giả sách Hê-bơ-rơ, cái lều có mục đích của nó trong lịch sử dân sự của Đức Chúa Trời, nhưng mục đích đó bây giờ đã kết thúc, và độc giả (có lẽ Cơ Đốc nhân người Do Thái) không được nghĩ về sự trông cậy vào nó như thể nó là một sự thay thế cho sự trung tín của Cơ Đốc nhân được thiên thượng chấp nhận.

Cầu nguyện: Xin hãy giúp chúng con chia sẻ sự giàu có và sự sống của Chúa qua phước từ Đức Chúa Jêsus, Đấng đã đến làm Bánh và Sự Sáng thật.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Truyền Đạo 7-9

Bình Luận:

You may also like