Home Dưỡng Linh Ngày 09 – Việc Phục Vụ Bầy Chiên Của Đức Chúa Trời Cách Tự Nguyện

Ngày 09 – Việc Phục Vụ Bầy Chiên Của Đức Chúa Trời Cách Tự Nguyện

by SU Việt Nam
30 đọc

Phi-e-rơ khuyên cả các trưởng lão lẫn những người trẻ tuổi phải khiêm nhường, tiết độ và đứng vững trong đức tin. Ông kết luận bức thư của mình bằng lời chào thăm cuối cùng.

1 Phi-e-rơ 5:1-14

1 Tôi gửi lời khuyên nhủ đến các trưởng lão trong anh em, vì tôi cũng là một trưởng lão, là nhân chứng về sự thương khó của Đấng Christ, và cũng là người sẽ được dự phần trong vinh quang sắp được bày tỏ. 2 Hãy chăn bầy của Đức Chúa Trời đã giao phó cho anh em, không vì ép buộc nhưng do tự nguyện, không vì lợi lộc thấp hèn mà với cả nhiệt tâm, 3 không dùng quyền uy cai trị những người được giao cho mình, nhưng làm gương tốt cho cả bầy. 4 Rồi khi Đấng Chăn Chiên tối cao xuất hiện, anh em sẽ được lãnh mão triều thiên vinh quang không phai tàn. 5 Cũng vậy, các thanh niên hãy thuận phục các trưởng lão. Mọi người hãy mặc lấy sự khiêm nhường mà đối đãi với nhau; vì Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ơn cho người khiêm nhường. 6 Vậy, hãy hạ mình dưới cánh tay quyền năng của Đức Chúa Trời, để đến thời điểm thích hợp Ngài sẽ nhấc anh em lên. 7 Hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài luôn chăm sóc anh em. 8 Hãy tiết độ và tỉnh thức; kẻ thù anh em là ma quỷ, như sư tử gầm thét, đang rình rập chung quanh anh em, tìm người để cắn nuốt. 9 Hãy đứng vững trong đức tin mà kháng cự nó, vì biết rằng anh em cùng niềm tin trên khắp thế giới cũng đang chịu hoạn nạn như mình. 10 Và sau khi anh em phải chịu khổ ít lâu, Đức Chúa Trời của mọi ân điển, Đấng đã gọi anh em đến vinh quang đời đời của Ngài trong Đấng Christ, chính Ngài sẽ phục hồi, củng cố, xây dựng và ban sức lực cho anh em. 11 Nguyện quyền tể trị thuộc về Ngài đời đời vô cùng! A-men. 12 Tôi nhờ Sin-vanh, người tôi xem như một anh em tín cẩn, viết đôi dòng để khích lệ và làm chứng với anh em rằng đây là ân điển thật của Đức Chúa Trời. Hãy đứng vững trong ân điển đó. 13 Hội Thánh tại Ba-by-lôn, những người cùng được chọn như anh em, gửi lời chào anh em; con tôi là Mác cũng vậy. 14 Hãy lấy cái hôn yêu thương mà chào đón nhau. Cầu xin sự bình an ở với tất cả anh em là những người ở trong Đấng Christ! 

 Suy ngẫm và hiểu

Các trưởng lão phải phục vụ các thành viên khác của hội chúng một cách tự nguyện và với sự vui mừng, không phải vì họ phải phục vụ hoặc để thực hiện tham muốn riêng của mình. Ngoài ra, thay vì thống trị các hội chúng của mình, họ phải là những tấm gương tốt về đức tin. Các Cơ Đốc nhân trẻ của Hội Thánh phải tìm kiếm Đức Chúa Trời, Đấng tuôn đổ ân điển trên những người khiêm nhường, và phải vâng lời và phục vụ các trưởng lão. Ngoài ra, họ phải dâng mọi nan đề của mình cho Đức Chúa Trời và làm vững tâm trí mình để đứng vững trong đức tin (c.1-11).

Phi-e-rơ gửi lời chào hỏi của Hội Thánh ở Ba-by-lôn (Rô-ma) và của Mác, rồi kết thúc bức thư bằng lời chúc bình an cho những người ở trong Đấng Christ (c.12-14).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.10-11 Đức Chúa Trời, Đấng kêu gọi anh em vào sự vinh quang đời đời, sẽ phục hồi, xác nhận, thêm sức và xây dựng chúng ta sau khi chúng ta chịu khổ ít lâu. Vì vậy, chúng ta hãy đừng đánh mất niềm tin trong sự chịu khổ của mình, nhưng thay vào đó, hãy quan tâm đến việc nhìn lên Đức Chúa Trời. Khi Đức Chúa Trời lớn hơn thì mọi nan đề của chúng ta sẽ dường như nhỏ bé.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.8-9 Nếu chúng ta ngủ về mặt thuộc linh, Sa-tan sẽ tiêu diệt chúng ta. Vì thế, chúng ta phải tỉnh thức và đứng vững trong đức tin của mình. Chúng ta không phải là những người duy nhất đang chịu khổ. Vào thời Ê-li, có bảy ngàn người không thờ thần Ba-anh. Tương tự, các anh em của chúng ta khắp mọi nơi đang chịu đau đớn vì Phúc Âm cùng với chúng ta.

 Tham khảo   

5:6 Cánh tay quyền năng của Đức Chúa Trời làm nhớ lại cuộc xuất khỏi Ai Cập, nơi Chúa đã giải phóng dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi Ai Cập “bởi tay quyền năng” (Xuất Ai Cập Ký 3:19; 32:11; Phục Truyền 4:34; 5:15; Đa-ni-ên 9:15). Tương tự như vậy, những người chịu khổ có thể tự tin rằng ngày của sự sỉ nhục sẽ không kéo dài mãi mãi. Cho dù sau này trong đời sống trần thế này hoặc trong ngày cuối cùng, vào thời điểm thích hợp, Đức Chúa Trời sẽ nhấc dân Ngài lên.

5:7 hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài. Phân từ “trao” bổ nghĩa cho cụm động từ chính “hãy hạ mình” từ c.6. Lo lắng là một hình thức kiêu ngạo vì nó liên quan đến việc mang lên mình sự lo lắng, thay vì giao phó chúng cho Đức Chúa Trời. Các tín hữu có thể tin cậy Đức Chúa Trời như Cha của họ, Ngài sẽ chăm sóc cho họ.

Cầu nguyện: Đức Chúa Trời của ân điển ôi, xin hãy giúp chúng con khiêm nhường phụ thuộc vào cánh tay thành tín và quyền năng của Ngài.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Thi Thiên 142-144

Bình Luận:

You may also like