Home Dưỡng Linh Ngày 27 – Lời Cầu Nguyện Của A-Gu-Rơ

Ngày 27 – Lời Cầu Nguyện Của A-Gu-Rơ

by SU Việt Nam
30 đọc

Ngày 26 – Lời Cầu Nguyện Của A-Gu-Rơ

Chương 30 là một tập hợp những câu châm ngôn của A-gu-rơ, một hậu duệ của bộ tộc Bắc Ả-rập, Ma-sa (Sáng Thế Ký 25:14). Phân đoạn ngày hôm nay nhấn mạnh tiếng tăm của A-gu-rơ trong sự kính sợ Chúa và lời cầu nguyện của A-gu-rơ.

Châm Ngôn 30:1-17 

1 Lời của A-gu-rơ con trai Gia-kê, châm ngôn mà người ấy nói cho Y-thi-ên và U-canh: 2 thật, ta ngu dốt hơn ai hết, ta không có sự thông sáng của con người.3 Ta chưa được học sự khôn ngoan, và chưa học biết tri thức về Đấng Thánh.4 Ai đã lên trời rồi lại xuống?Ai đã góp gió trong đôi bàn tay?Ai đã bọc nước trong áo?Ai lập các giới hạn của đất?Tên của Đấng ấy là gì, và tên con trai Đấng ấy là chi?Nếu con biết, hãy nói đi!5 Mọi lời của Đức Chúa Trời đều được tinh luyện;Ngài là cái khiên cho người nương cậy nơi Ngài.6 Đừng thêm gì vào lời Ngài, kẻo con bị Ngài quở trách, và bị kể là người nói dối chăng!7 Con cầu xin Chúa hai điều; xin Ngài đừng từ chối trước khi con chết:8 xin khiến sự gian ác và lời dối trá cách xa con; đừng để con nghèo khổ hoặc giàu sang, xin cho con lương thực đủ dùng; 9 kẻo khi dư dật, con từ chối Chúa mà nói rằng: “Đức Giê-hô-va là ai?” hoặc khi con bị nghèo khổ mà đi trộm cắp, và làm ô danh Đức Chúa Trời của con chăng.10 Đừng vu khống đầy tớ với chủ nó, kẻo nó nguyền rủa và con phải mắc tội chăng.11 Có hạng người nguyền rủa cha mình cũng không chúc phước cho mẹ mình.12 Có hạng người cho là mình trong sạch, nhưng chưa được rửa sạch vết nhơ của mình.13 Có hạng người có cặp mắt kiêu hãnh, và mí mắt tự cao làm sao!14 Có hạng người có răng sắc như gươm, hàm răng bén như dao, để nuốt mất những người bần cùng khỏi đất, và những người nghèo túng khỏi loài người.15 Con đỉa có hai con gái, chúng kêu: “Hãy cho! Hãy cho!” Có ba điều không bao giờ thỏa mãn, và bốn điều chẳng bao giờ nói: “Đủ rồi!” 16 Đó là: Âm phủ, dạ hiếm muộn, đất khan nước, và lửa, chẳng bao giờ nói: “Đủ rồi!” 17 Con mắt nhạo báng cha, khinh thường việc vâng lời mẹ, sẽ bị các con quạ nơi thung lũng móc đi, và các chim ưng con ăn nó.

Suy ngẫm và hiểu

A-gu-rơ là một người khiêm nhường, người than khóc vì sự thiếu sự hiểu biết và sự khôn ngoan để nhận biết Đức Chúa Trời, và so sánh chính mình với một con thú. Khi ông làm điều này, A-gu-rơ nói rằng lời Đức Chúa Trời, điều mang lại cho ông tri thức để hiểu biết Đức Chúa Trời, có giá trị và hoàn hảo (c. 1-6).

Cả cuộc đời mình, A-gu-rơ cầu xin Đức Chúa Trời hai điều: được cất xa khỏi những lời nói dối vô căn cứ và có được bánh ăn hàng ngày. A-gu-rơ cầu nguyện như thế này để ông có thể có một mối quan hệ đúng đắn với Đức Chúa Trời và sống một cách ngay thẳng (c.7-9).

A-gu-rơ so sánh đời sống của những người liên tục không thỏa mãn và làm đầy bụng mình bằng mạng sống của các con thú, và công bố rằng họ sẽ phải chịu một kết cục khốn khổ (c.10-17).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.2-4 Sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời, Đấng Tạo Hóa không thể thẩm định bằng sự hiểu biết của con người. Vì thế, hãy đừng vội vàng công bố biết Đức Chúa Trời một cách đầy đủ hoặc tuyên bố mình là người khôn ngoan nhất. Chúng ta có thể chỉ có được sự khôn ngoan, khi chúng ta trông cậy vào Lời và Đức Chúa Trời, Đấng ban cho chúng ta sự khôn ngoan.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.11-14 A-gu-rơ liệt kê bốn loại người, những người đáng phải chịu sự đoán xét. Đó là những người rủa sả cha mẹ mình, hành động như thể chính họ sạch nhưng không tinh sạch, những người kiêu ngạo, và những người ăn nuốt những người nghèo. Những đức tính nào trong số này mà Đức Chúa Trời gớm ghiếc, có trong chúng ta?

Tham khảo

30:11-14 Ở đây có bốn loại người đáng ghét: những người không kính trọng cha mẹ (c.11; so sánh với 20:20), những người vô đạo đức một cách tồi tệ, nhưng chối bỏ không thừa nhận điều đó (30:12), những người kiêu ngạo (c.13), những người cướp đoạt của người nghèo (c.14). Cả bốn châm ngôn bắt đầu bằng cùng một từ tiếng Hê-bơ-rơ (dor, thường là “thế hệ”), điều được dịch là, Có những người.

30:17 Đây thực sự là một sự rủa sả hơn là một câu châm ngôn bình thường. A-gu-rơ coi sự kính trọng cha mẹ là điều quan trọng nhất (xem c.11).

Cầu nguyện: Xin hãy giúp chúng con chia sẻ sự khôn ngoan của Ngài và sống đời sống sẽ không làm hổ thẹn danh Ngài.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Thi Thiên 101-103

Bình Luận:

You may also like