Home Dưỡng Linh Ngày 23 – Lợi Ích Của Luật Pháp

Ngày 23 – Lợi Ích Của Luật Pháp

by SU Việt Nam
30 đọc

Luật pháp là có ích. Những châm ngôn ngày hôm nay dạy chúng ta điều này qua việc so sánh những kết quả khác nhau dành cho người công bình và kẻ ác.

Châm Ngôn 28:1-18 

1 Kẻ ác chạy trốn dù không ai đuổi theo; nhưng người công chính dũng mãnh như sư tử. 2 Khi xứ sở loạn lạc thì có nhiều lãnh tụ; nhưng nhờ một người hiểu biết sáng suốt, đất nước sẽ bền vững lâu dài. 3 Người nghèo áp bức kẻ cùng khốn khác nào trận mưa lũ quét sạch mùa màng. 4 Kẻ bỏ luật pháp khen ngợi kẻ ác, còn người giữ luật pháp chống lại chúng. 5 Kẻ buông mình vào điều ác, chẳng hiểu sự công chính, nhưng ai tìm kiếm Đức Giê-hô-va hiểu biết mọi sự. 6 Thà làm người nghèo khó mà sống chính trực còn hơn là kẻ giàu có mà theo đường lối quanh co. 7 Ai tuân giữ luật pháp là đứa con hiểu biết, nhưng ai kết bạn với kẻ phóng đãng làm nhục cha mình. 8 Kẻ nào nhờ cho vay nặng lãi mà của cải mình tăng thêm, là chất chứa của ấy cho người có lòng thương xót kẻ nghèo khổ. 9 Người nào bịt tai không chịu nghe luật pháp, lời cầu nguyện của người ấy đáng ghê tởm. 10 Kẻ nào làm cho người ngay thẳng lầm lạc trong đường xấu xa, chính kẻ đó sẽ sa vào hố mình đã đào; nhưng người trọn vẹn được hưởng phước lành. 11 Người giàu tự cho mình là khôn ngoan, nhưng người nghèo mà thông sáng thì biết rõ người ấy. 12 Khi người công chính chiến thắng thì được vinh quang lớn, lúc kẻ gian ác nổi lên, mọi người đều ẩn trốn. 13 Người nào giấu tội lỗi mình sẽ không được may mắn, nhưng ai xưng nó ra và lìa bỏ nó thì sẽ được thương xót. 14 Người kính sợ Chúa luôn luôn hưởng phước;còn ai cứng lòng sẽ rơi vào tai họa. 15 Kẻ ác cai trị dân nghèo khác nào sư tử gầm thét, hoặc gấu đuổi theo mồi. 16 Kẻ cai trị thiếu hiểu biết chỉ lo bóc lột, nhưng người ghét lợi bất chính sẽ được trường thọ. 17 Kẻ mắc nợ máu của một người sẽ trốn chạy cho đến chết, đừng ai giúp đỡ nó! 18 Ai ăn ở cách liêm chính sẽ được cứu rỗi, còn ai đi theo đường lối bất chính sẽ sa ngã thình lình.

Suy ngẫm và hiểu

Chuẩn mực lớn nhất để phân biệt giữa người công chính và kẻ ác là thái độ của họ đối với luật pháp của Đức Chúa Trời. Trong khi người công bình giữ luật pháp của Đức Chúa Trời, thì kẻ ác lại bỏ qua nó. Không giống như một người công chính, người giữ luật pháp của Đức Chúa Trời, dạn dĩ và bình an, kẻ ác liên tục sợ hãi và không thoải mái, trong trường hợp những vụ việc của họ bị phơi bày. Người công bình ngay thẳng và, theo ý muốn của Đức Chúa Trời, giúp đỡ người nghèo khó. Trong khi người công bình xưng nhận tội lỗi của mình với Đức Chúa Trời và từ bỏ những tội lỗi đó, thì kẻ ác lại che giấu tội lỗi của mình và đeo bám chúng. Vì thế, khi người công bình kinh nghiệm sự thương xót và sự tha thứ của Đức Chúa Trời, kẻ ác kinh nghiệm cơn thịnh nộ và sự kinh khiếp của Ngài (c.1-18).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.4-5 Đức Chúa Trời đã khiến những người tìm kiếm Ngài nhận ra công lý. Bởi vì điều này, dân sự của Đức Chúa Trời không liên hệ với những kẻ ác, những người chối bỏ công lý, nhưng thay vào đó, chống lại chúng. Chúng ta đang hành động như thế nào để phản ứng lại với sự bất hợp pháp và sự tham nhũng đang diễn ra khắp xã hội?

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.9 Cầu nguyện là một cuộc đối thoại. Đức Chúa Trời gớm ghiếc những lời cầu nguyện một chiều, trong đó chúng ta chẳng lắng nghe lời Ngài, cũng chẳng vâng theo. Khi chúng ta cầu nguyện như vậy, chúng ta chỉ có thể trông đợi sự im lặng của Đức Chúa Trời thôi.

Tham khảo

28:5 Trong các câu châm ngôn, những kẻ ác là những người cam kết chống lại ý muốn của Đức Chúa Trời. Chúng không hiểu công lý và nó đòi hỏi điều gì trong một chính phủ hoặc một xã hội. Ngược lại, những người tìm kiếm Chúa, phải có sự hiểu biết chính xác về công lý.

28:15-16 Một người cai trị gian ác được mô tả như là một con vật mạnh mẽ, có sức hủy phá, nó ăn nuốt người nghèo thay vì bảo vệ và chu cấp cho họ (c.15). Một người cai trị như vậy là một kẻ áp bức tàn nhẫn, kẻ không có sự khôn ngoan cần có theo địa vị của hắn ta, phải ghét những món lợi không công bằng.

Cầu nguyện: Xin hãy ban cho chúng con một người cầm quyền, người giữ sự kính sợ Ngài, với một tấm lòng kính sợ, và căm ghét tội lỗi.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Thi Thiên 89-91

Bình Luận:

You may also like