Home Dưỡng Linh Ngày 12 – Những Lời Của Người Khôn Ngoan

Ngày 12 – Những Lời Của Người Khôn Ngoan

by SU Việt Nam
30 đọc

Từ 22:17 đến 24:22, dưới tựa đề “Những lời của Người khôn ngoan”, có những câu châm ngôn hai dòng và những lời khuyên bảo thể hiện như những mạng lệnh.

Châm Ngôn 22:17-29 

17 Hãy lắng tai nghe lời người khôn ngoan, hãy chú tâm vào sự tri thức của ta. 18 Vì con sẽ vui thích khi giữ nó trong lòng, và tập trung nó trên đôi môi con. 19 Ngày nay ta đã dạy cho con hiểu biết các điều đó, để con có lòng tin cậy Đức Giê-hô-va. 20 Chẳng phải ta đã chép cho con ba mươi lời khuyên răn và tri thức đó sao?21 Nhằm dạy con những lời đúng đắn và chân thật, để con lấy lời chân thật mà đáp lại người sai con.22 Đừng bóc lột người nghèo vì họ nghèo khó, cũng đừng hà hiếp người khốn khổ nơi cổng thành;23 vì Đức Giê-hô-va sẽ bênh vực lý lẽ của họ, và đoạt lấy sự sống của kẻ cướp bóc họ.24 Đừng làm bạn với người hay nổi giận, cũng đừng giao du với kẻ hung bạo,25 kẻo con tập theo đường lối nó, và linh hồn con bị mắc bẫy chăng.26 Đừng đồng bọn với những kẻ bắt tay giao kèo, hoặc kẻ bảo lãnh nợ;27 nếu con không có gì để trả, chúng sẽ lấy giường con đang nằm!28 Đừng dời các cột mốc ranh giới xưa mà tổ phụ con đã dựng.29 Con có thấy người nào siêng năng trong công việc mình chăng?Người ấy hẳn sẽ phục vụ các vua, chứ chẳng phải phục vụ người tầm thường đâu.

Suy ngẫm và hiểu

Một người khôn ngoan nhấn mạnh rằng nếu chúng ta khắc ghi những sự giảng dạy của người vào lòng chúng ta, chúng ta có thể sống tin cậy Chúa, và người ban cho chúng ta những sự dạy dỗ của mình. Trước tiên, phân đoạn hướng dẫn chúng ta không được cướp bóc người nghèo và người yếu đuối. Thứ nhì, nó dạy người khôn ngoan không làm bạn với những người phó mình cho sự giận dữ. Thứ ba, nó khuyên chúng ta không bảo lãnh những món nợ. Điều này là bởi vì không ai trên thế giới này là đáng tin cậy đủ để ai đó có thể đánh cược mọi thứ cho người đó. Thứ tư, nó khuyên chúng ta không rời những mốc giới cũ mà tổ phụ chúng ta đã dựng nên (c.17-29).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.22-23 Đức Chúa Trời bảo vệ người yếu đuối, những người phải chịu sự áp bức và sự bóc lột, và trả lại cho họ những thứ đã bị lấy đi khỏi họ cách không công bằng. Trong một thời đại như thế này, khi mà thế giới đang thay đổi khiến những kẻ mạnh sở hữu ngày càng nhiều, chúng ta hãy là bàn tay của Đức Chúa Trời, giúp đỡ một cách tích cực để lấy lại quyền lợi cho những người bị lãng quên.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.28-29 Hãy đừng ganh đua và cố gắng tốt hơn người khác bằng cách dùng những cách không đẹp lòng Đức Chúa Trời (như việc rời mốc giới cũ), nhưng hãy trở nên một chuyên gia trong công việc của bạn và làm việc một cách trung thực. Hãy đừng ghen tị tài năng của ai đó hoặc ham muốn những thứ họ có, nhưng hãy cầu nguyện để trở nên, và hành động, như người đầy tớ siêng năng mà Đức Chúa Trời nhìn nhận là người điều hành thực sự.

Tham khảo

22:24-25E rằng con tập theo đường lối nó. Một thái độ xấu đối với cuộc sống và mọi người có tính lây nhiễm và nguy hiểm chết người; vì thế người khôn ngoan chọn những người bạn của mình một cách cẩn thận.

22:26-27 sao chúng muốn đoạt mang cái giường con đi? So sánh với Phục Truyền Luật Lệ ký 24:10-13, nói một cách cụ thể rằng chiếc áo khoác của một người nghèo, “chiếc giường” anh ta ngủ, chớ nên giữ làm tin qua đêm.

22:28 Mốc ranh giới là hòn đá ranh giới (Phục Truyền Luật Lệ ký 19:14; 27:17), và dịch chuyển nó là ăn cắp tài sản của một người cũng như của thừa kế từ cha ông của người đó.

22:29 Những người có kỹ năng giỏi, dù sản phẩm của họ là gì, thì cũng giành được sự tôn trọng, thậm chí của các vị vua. Sự cổ vũ ngụ ý là một người không bao giờ nên cẩu thả về chất lượng công việc của mình.

Cầu nguyện: Xin hãy giúp con trở nên đầy kỹ năng trong công việc mà Ngài ủy thác cho con để con có thể phục vụ những người khác qua nó một cách tốt đẹp.

Đọc Kinh Thánh trong năm:Thi Thiên 55-57

Bình Luận:

You may also like