Home Dưỡng Linh Ngày 09 – Đức Chúa Trời Công Bình

Ngày 09 – Đức Chúa Trời Công Bình

by SU Việt Nam
30 đọc

Những câu châm ngôn ngày hôm nay bắt đầu bằng sự dạy dỗ về sự tể trị và quyền năng của Đức Chúa Trời và kết thúc bằng sự dạy dỗ về sự công bình của Ngài.

Châm Ngôn 21:1-14 

1 Lòng của vua trong tay Đức Giê-hô-va khác nào dòng nước chảy;Ngài muốn làm nghiêng lệch nó bên nào tùy ý Ngài.

2 Mọi đường lối của con người đều chính đáng theo mắt mình, nhưng Đức Giê-hô-va đánh giá tấm lòng.3 Làm theo sự công chính và ngay thẳng được đẹp lòng Đức Giê-hô-va hơn là dâng sinh tế.4 Mắt tự cao, lòng kiêu ngạo, và ngọn đèn của kẻ ác đều là tội lỗi.5 Các ý tưởng của người cần mẫn chắc chắn dẫn đến sự dư dật, còn tất cả kẻ hấp tấp chỉ chạy đến điều thiếu thốn.6 Tài sản nhờ dùng lưỡi dối gạt mà được là hơi thở thoáng qua, là cạm bẫysự chết.7 Sự hung bạo của kẻ ác sẽ đùa chúng đi, vì chúng không chịu làm điều công chính.

8 Con đường của kẻ phạm tội là quanh co, nhưng công việc người trong sạch là ngay thẳng.9 Thà ở một góc trên mái nhàcòn hơn là ở chung nhà với người đàn bà hay tranh cạnh.10 Lòng kẻ dữ mong ước điều ác; nó không thương xót người lân cận mình.11 Khi kẻ nhạo báng bị phạt, người khờ dại trở nên khôn ngoan; khi được khuyên dạy, người khôn ngoan càng thêm tri thức.12 Đấng công chính xem xét nhà kẻ ác;là Đấng xô những kẻ ác vào tai họa.13 Kẻ bịt tai không chịu nghe tiếng kêu la của người nghèo khổ, khi kẻ ấy kêu la thì chẳng ai đáp lại.14 Quà biếu kín đáo làm nguôi cơn tức giận;hối lộ bí mật làm dịu trận lôi đình.

Suy ngẫm và hiểu

Đức Chúa Trời không chỉ thấy bề ngoài, nhưng cả bề trong của chúng ta nữa. Vì thế, chỉ những lời nói và hành động của chúng ta không thể làm đẹp lòng Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đẹp lòng khi những lời nói và hành động của chúng ta phản chiếu sự công bình của Đức Chúa Trời trong tấm lòng của chúng ta (c.1-3).

Kẻ ác kiêu ngạo và bạo lực. Tâm trí của hắn mãi mãi bận rộn với việc làm thế nào để phạm tội và làm hại người khác, nhưng người Đức Chúa Trời công bình sẽ trừng phạt kẻ ác vì những việc gian ác của hắn. Kẻ ác sẽ phải trả lại tất cả những gì hắn gây ra (c.4-14).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.1-2 Cho dù một vị vua có hùng mạnh đến đâu, chính Đức Chúa Trời là Đấng cảm động lòng của vua. Đức Chúa Trời cai trị các vị vua của thế giới này theo ý muốn của Ngài, cũng giống như một người nông dân đào một kênh dẫn nước suối (Ê-sai 45:1-7; Đa-ni-ên 4:31, 32). Chúng ta hãy tìm kiếm một mình Đức Chúa Trời, Đấng tể trị trên tấm lòng của tất cả mọi người, và sống với tấm lòng khiêm nhường.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.10, 13 Những người mong cho những người khác bị tai họa và đau khổ, sẽ không nhận được ân điển của Đức Chúa Trời, và sẽ không ai lắng nghe tiếng kêu khóc của họ, khi họ cần sự giúp đỡ. Không ai có thể sống nếu không được trợ giúp. Vì vậy, bằng cách giúp những người khó khăn, chúng ta giúp chính mình.

Tham khảo

21:9-19 Câu 9 và 19, về người vợ hay cãi lộn, đóng khung phần này về những phần thưởng cho người khôn ngoan và hoạn nạn cho kẻ ác.

21:9 Người chồng khôn ngoan sẽ suy ngẫm về việc những khía cạnh nào trong cách ứng xử của anh ta đã khiến vợ mình trở nên hay cãi cọ (so sánh với 19:13; 21:19; 25:24).

21:10-13 Do kẻ ác không bày tỏ sự thương xót nào đối với người lân cận của hắn (c.10), thì những lời cầu xin cứu giúp của hắn sẽ không được đáp lời (c.13) bởi vì  Đức Chúa Trời vừa biết, lại vừa phán xét kẻ ác (c.12). Cho dù có thể là một ví dụ về kẻ ác bị trừng phạt vì những điều đơn giản phải học, những người khôn ngoan với tấm lòng học lấy sự hướng dẫn (c.11; so sánh 19:25).

Cầu nguyệnXin hãy giúp chúng con hành động trong sự công bình của Ngài, Đức Chúa Trời ôi, như những người Ngài xưng công bình.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Thi Thiên 43-46

Bình Luận:

You may also like