Home Dưỡng Linh Ngày 08 – Hãy Giao Nó Cho Chúa

Ngày 08 – Hãy Giao Nó Cho Chúa

by SU Việt Nam
30 đọc

Những câu châm ngôn ngày hôm nay lại một lần nữa dạy về những vấn đề làm người bảo lãnh, về tầm quan trọng của sự thanh liêm, và những nguy hiểm của việc thèo lẻo (nói xấu).

Châm Ngôn 20:16-30 

16 Hãy nắm lấy áo hắn vì hắn đã bảo lãnh cho người không quen; hãy giữ vật làm tin của hắn vì hắn bảo lãnh cho người đàn bà xa lạ.17 Bánh nhờ dối gạt mà được, lúc mới ăn thì ngon ngọt, nhưng sau đó, miệng sẽ đầy đá sỏi.18 Nhờ bàn luận, các kế hoạch được lập vững; hãy tiến hành chiến tranh bằng sự khôn ngoan.19 Kẻ mách lẻo hay tiết lộ điều thầm kín;con đừng giao du với kẻ quá hở môi.20 Ngọn đèn của kẻ nguyền rủa cha mẹ mình, sẽ tắt giữa đêm tối mờ mịt.21 Có được tài sản quá nhanh chóng lúc đầu thì cuối cùng sẽ chẳng được phước.22 Đừng nói: “Ta sẽ báo thù!” hãy chờ đợi Đức Giê-hô-va, Ngài sẽ cứu con.23 Hai thứ quả cân là điều ghê tởm đối với Đức Giê-hô-va, và cây cân giả trá đâu phải là vật tốt lành.24 Các bước đi của loài người do Đức Giê-hô-va quyết định, làm sao loài người hiểu được đường lối mình?

25 Nói cách vội vàng rằng: “Vật nầy là vật thánh!” và sau khi đã khấn nguyện rồi mới suy nghĩ lại, đó là một cái bẫy nguy hiểm cho con người.26 Vua khôn ngoan tra xét kẻ ác, và cho bánh xe cán trên chúng.27 Tâm linh con người là ngọn đèn của Đức Giê-hô-va, dò thấu các nơi bí ẩn của lòng người.28 Sự nhân từ và chân thật bảo hộ vua; vua lấy lòng nhân từ mà nâng đỡ ngôi nước mình.29 Sức lực là vinh quang của người trai trẻ, còn tóc bạc là sự tôn trọng của người già.30 Những thương tích và dấu vết làm cho sạch điều ác; còn roi vọt thấm vào nơi sâu kín của lòng.

Suy ngẫm và hiểu

Trong thế giới này, việc nói dối người khác là quá thông dụng và vì thế việc bảo lãnh cho một người xa lạ là làm một việc đầy rủi ro và ngu dại. Những người nói dối người khác có thể lúc đầu có sự vui mừng, nhưng họ sẽ phải đau đớn nuối tiếc về hành động của mình trong tương lai. Khi chúng ta bị nói dối, chúng ta phải trao cho nan đề cho Đức Chúa Trời thay vì tự mình cố gắng giải quyết. Chỉ có Đức Chúa Trời mới công bằng và công chính, và Ngài đoái xem tấm lòng của chúng ta. Ngài sẽ chứng minh sự vô tội của dân sự Ngài và phán xét những kẻ gian ác vì những điều chúng làm (c.16-30).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.22 Đức Chúa Trời, Đấng đoái xem tấm lòng của chúng ta, không thể bị ai nói dối. Vì thế, chúng ta hãy tìm kiếm ân điển của Đức Chúa Trời, để chúng ta có thể suy nghĩ một cách liêm chính va hành động một cách công bình.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.19 Đối với chúng ta, tốt hơn là không nói về những người khác, và nếu chúng ta biết những người làm điều này, chúng ta phải tránh khỏi họ. Điều này là bởi vì việc thèo lẻo về người khác là một cách chắc chắn làm phân rẽ một cộng đồng. Trong thời đại này, khi có rất nhiều việc nói xấu đang diễn ra, quan trọng là phải rèn luyện về mặt thuộc linh để yên lặng và kiềm chế khỏi việc bị cuốn hút vào việc nói xấu.

C.30 Việc kỷ luật và trừng phạt có thể là những cách để đưa một người đến sự trưởng thành.

Tham khảo

20:18-19 Một người không nên đưa ra những quyết định lớn mà không tham khảo ý kiến của những người khác. Mặt khác, người ta nên cẩn thận về việc ai sẽ được chia sẻ những điều thận trọng riêng tư. Ví dụ về việc gây ra cuộc chiến đặc biệt chỉ ra nhu cầu tìm được những người cố vấn có thể giúp giữ vấn đề một cách riêng tư.

20:20-21 Người coi thường thẩm quyền của cha mẹ sẽ không được sống lâu (c.20; xem Xuất Ai Cập ký 20:12; 21:17). Một sự thừa kế vội vã có được lúc ban đầu. Quá nhiều của cải được ban cho quá nhanh, sẽ bị sử dụng một cách ngu ngốc và sẽ không được phước sau này trong cuộc sống. Ở Y-sơ-ra-ên, đất đai được ban cho các con trai như là một của thừa kế vì phúc lợi liên tục của gia đình (so sánh với 13:22).

Cầu nguyện:Chúa ôi, con trao tất cả cuộc sống của con cho Ngài.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Thi Thiên 40-42

Bình Luận:

You may also like