Home Dưỡng Linh Ngày 07 – Những Người Đáng Tin Cậy 

Ngày 07 – Những Người Đáng Tin Cậy 

by SU Việt Nam
30 đọc

Phân đoạn ngày hôm nay bao gồm một tập hợp những câu châm ngôn khác nhau. Một số câu nhấn mạnh những cách cư xử trái ngược nhau của con người.

Châm Ngôn 20:1-15 

1 Rượu khiến người ta nhạo báng, thức uống say gây tiếng ồn ào; ai dùng nó quá độ chẳng phải là khôn ngoan.2 Cơn giận kinh khiếp của vua giống như sư tử gầm thét;ai chọc giận vua là làm hại mạng sống mình.3 Người tránh khỏi điều tranh cãi đáng được tôn trọng; chỉ những kẻ ngu dại mới lao vào đó.4 Kẻ lười biếng không chịu cày cấy đúng thời vụ; đến mùa gặt, nó sẽ xin ăn nhưng chẳng được gì.5 Mưu kế trong lòng người như giếng nước sâu, người thông sáng sẽ múc lấy tại đó.6 Nhiều người khoe rằng mình trung thành, nhưng ai có thể tìm được một người trung tín?7 Người công chính ăn ở cách thanh liêm; con cháu người ấy thật có phước!8 Vua ngồi trên ngai xử đoán, đưa mắt mình tra xét mọi điều ác.9 Ai có thể nói: “Tôi đã tẩy sạch lòng mình; tôi đã sạch tội rồi?”10 Hai thứ quả cân và hai dụng cụ đo lường,cả hai đều ghê tởm đối với Đức Giê-hô-va.11 Việc trẻ con làm, hoặc trong sạch hoặc chính đáng, cũng đều bày tỏ bản tính nó.12 Tai để nghe, mắt để thấy,Đức Giê-hô-va đã làm ra cả hai.13 Đừng mê ngủ, kẻo con trở nên nghèo khổ; hãy mở mắt ra thì con sẽ được ăn bánh no nê.14 Người mua luôn nói: “Xấu, xấu!” rồi khi rời khỏi lại tự khen mình.15 Có vàng và nhiều châu ngọc, nhưng đôi môi tri thức là báu vật quý giá.

Suy ngẫm và hiểu

Một người ngu dại sẽ uống say sưa, hành động một cách kiêu ngạo, và gây ra những sự xung đột. Ngược lại, một người khôn ngoan thận trọng với việc uống say sưa và tránh xung đột. Ngoài ra, trong khi người ngu dại sống một đời sống vô ích bởi vì sự lười biếng của người đó, người khôn ngoan rút ra những ý tưởng từ tấm lòng của mình để kết quả trong cuộc sống của mình (c.1-5).

Một người trung tín không công bố sự trung tín của mình, nhưng sống đời sống với sự thanh liêm. Người ta bộc lộ tính cách của mình thông qua lời nói và hành động của mình, vì thế với đôi mắt và đôi tai của mình, chúng ta có thể nhận ra họ là những loại người như thế nào (c.5-15).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.10, 23 Đức Chúa Trời gớm ghiếc những nguồn lợi không trung thực. Vì thế, một doanh nghiệp phải quảng cáo sản phẩm của mình một cách trung thực và bán chúng với giá phải chăng, và những người làm công phải làm việc một cách trung thành để kiếm được tiền công dành cho mình.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.3 Việc can thiệp vào một cuộc cãi lộn là một hành động ngu dại. Cho dù có một số lý do dẫn đến cãi lộn, nhưng chúng ta phải khoan dung với những người khác như chúng ta đối đãi chính mình.

C.6, 9, 11 Có nhiều người tuyên bố rằng họ đáng tin cậy, nhưng không có nhiều người chứng minh được điều đó. Chúng ta hãy chứng minh giá trị của mình thông qua đời sống hơn là qua lời nói của chúng ta.

Tham khảo

20:2 Dòng đầu của câu châm ngôn này gần như giống hệt với 19:12a, nhưng trong khi 19:12b lại nói về sự mến mộ của vị vua, 20:2b tiếp tục chỉ nói về sự giận dữ. Phân đoạn này không nói rằng cơn giận của một vị vua luôn luôn là chính đáng, chỉ nói rằng nó gây chết người. Vì thế, mỗi người phải cẩn thận.

20:13-17 Những châm ngôn này tất cả đều liên quan đến của cải: sự lười biếng dẫn đến sự nghèo khó (c.13); người ta sẽ định một giá trị cho một điều gì đó bởi vì nó phù hợp với họ (c.14); sự khôn ngoan tốt hơn sự giàu có (c.15); mỗi người không nên tin cậy một người liên quan đến những món nợ ngu ngốc (c.16); và những sự vui thích những món lợi không trung thực là ngắn ngủi (c.17).

Cầu nguyện: Xin hãy giúp đỡ chúng con sống một cách thanh liêm và công chính trước Ngài, Đức Chúa Trời ôi, để sự thánh khiết của Ngài được bày tỏ đến những người khác.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Thi Thiên 37-39

Bình Luận:

You may also like