Home Dưỡng Linh Ngày 05 – Một Người Nghèo Nhưng Thanh Liêm

Ngày 05 – Một Người Nghèo Nhưng Thanh Liêm

by SU Việt Nam
30 đọc

Những câu châm ngôn ngày hôm nay dạy chúng ta một số điều, trong đó có đời sống liêm khiết của một người nghèo, kết quả của việc làm chứng dối tại tòa án, và những bài học về gia đình.

Châm Ngôn 19:1-14 

1 Thà làm người nghèo khổ mà ăn ở thanh liêm còn hơn là kẻ có môi miệng gian tà, là kẻ ngu dại. 2 Lòng thiếu tri thức chẳng phải là một điều hay, kẻ nào vội vàng bước đi sẽ bị vấp ngã. 3 Sự ngu dại của một người phá hỏng đường lối người, và lòng người lại oán trách Đức Giê-hô-va.4 Sự giàu có kết nhiều bè bạn, còn người nghèo khó dù bạn cũng lìa xa. 5 Nhân chứng gian không khỏi bị trừng phạt,kẻ buông lời giả dối không sao trốn thoát. 6 Có nhiều kẻ tìm ơn của người hào phóng, và mọi người đều là bạn của kẻ hay ban tặng. 7 Tất cả anh em ruột của kẻ nghèo đều ghét người, huống chi bè bạn lại chẳng lìa xa! Người đuổi theo nài nỉ, nhưng chúng chẳng còn ở đó! 8 Ai có được sự khôn ngoan, yêu mến linh hồn mình; và ai giữ sự thông sáng, tìm được phước lành. 9 Nhân chứng gian sẽ không khỏi bị trừng phạt, kẻ buông lời giả dối sẽ bị hư mất. 10 Nếp sống sung túc chẳng xứng với kẻ ngu dại, huống chi kẻ tôi mọi lại cai trị người quý tộc! 11 Sự khôn ngoan của một người khiến người chậm nóng giận, và vì danh dự của mình mà bỏ qua tội phạm. 12 Vua nổi giận khác nào sư tử gầm thét, còn ân huệ của vua như sương móc trên cỏ xanh. 13 Con trai ngu muội là tai họa cho cha nó, một người vợ hay tranh cạnh giống như nhà dột mưa chảy không dứt. 14 Nhà cửa và tài sản là cơ nghiệp của tổ phụ để lại, còn một người vợ khôn ngoan do nơi Đức Giê-hô-va mà đến.

Suy ngẫm và hiểu

Trong thế giới này, nơi chuẩn mực của việc đánh giá một người là sự giàu có về tiền bạc, thì việc giàu có và không trung thực được coi là tốt hơn một đời sống nghèo khó mà liêm chính. Vì thế, thế giới này tôn cao người giàu nhiều hơn người nghèo, và điều này thường được thấy trong một vụ xét xử, nơi người nghèo là nạn nhân của những sự dối trá. Dầu vậy, trước Đức Chúa Trời, một người nghèo mà thanh liêm sẽ lớn hơn nhiều so với một người giàu mà ngu dại (c. 1-14).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.1-7 Nói chung, người ta muốn làm bạn với những người đủ giàu để có thể cho họ thứ gì đó, hoặc với những người có quyền lực. Ngược lại, người nghèo bị lờ đi một cách đáng buồn bởi chính gia đình và bạn bè của họ. Tuy vậy, trước Đức Chúa Trời tốt hơn là nghèo mà có sự liêm chính hơn là một người giàu ngu dại, người đầy những sự dối trá và sự gian ác. Chúng ta hãy làm bạn với những người khó khăn, như chính Đức Chúa Jêsus đã làm, hơn là tìm kiếm những người mà chúng ta có thể lợi dụng. Những người bạn khó khăn chẳng có thứ gì để có thể trả lại được, vì thế phần thưởng của chúng ta ở trên trời sẽ lớn hơn rất nhiều.

C.8 Những người giữ sự khôn ngoan nơi tấm lòng là những người thực sự yêu chính mình. Và nữa, những người có được tri thức chân thật có được hạnh phúc thực sự.

C.10 Nếu một người ngu dại được đặt vào một vị trí có sự ảnh hưởng, thì cộng đồng sẽ dần dần bị hủy hoại. Chúng ta hãy cầu nguyện để cộng đồng chúng ta lựa chọn được những người cầm quyền thích hợp.

Tham khảo

19:2Bất cứ ai bước đi vội vã có thể nói đến một người hấp tấp phạm tội (ngược lại với một người bước đi với sự thanh liêm (c.1), nhưng dường như nó đề cập đến một người bốc đồng hành động một cách không khôn ngoan, trước khi suy nghĩ hoặc hoạch định một cách đúng đắn. Người này có một “ham muốn” đi đến một nơi nào đó, nhưng anh ta không đủ kiến thức để đạt được mục tiêu của mình.

19:11 Trong nhiều nền văn hóa, bất cứ một dấu hiệu không tôn trọng nào đối với một người là một sự thách thức đối với danh dự của người đó, và anh ta có thể giành lại nó chỉ bằng cách đánh lại bất cứ ai lăng mạ mình. Ở đây, sự kiên nhẫn và bỏ qua những điều không đáng kể, mang đến danh dự cho một người.

Cầu nguyệnXin hãy giúp chúng con làm bạn với những người nghèo và những người cần sự tha thứ, như Ngài đã làm, hỡi Chúa.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Thi Thiên 31-33

Bình Luận:

You may also like