Home Dưỡng Linh Ngày 04 – Tai Của Người Khôn Ngoan

Ngày 04 – Tai Của Người Khôn Ngoan

by SU Việt Nam
30 đọc

Những câu châm ngôn ngày hôm nay dạy về những kết quả của việc nói và lắng nghe tốt một cách chi tiết.

Châm Ngôn 18:13-24 

13 Trả lời trước khi nghe, đó là sự điên dại và hổ thẹn cho ai làm như vậy. 14 Tinh thần của một người nâng đỡ người ấy lúc bệnh hoạn, nhưng tinh thần suy sụp thì ai vực dậy được? 15 Lòng người thông sáng đón nhận tri thức, tai người khôn ngoan tìm kiếm sự hiểu biết. 16 Tặng vật của một người dọn đường cho người ấy và dẫn người đến trước mặt kẻ quyền thế. 17 Bên tiên cáo cứ cho mình là đúng, nhưng khi bên kia đến đối chất mới rõ đúng sai.

18 Việc bắt thăm chấm dứt điều tranh tụng và phân giải giữa những kẻ có quyền thế. 19 Lấy lòng một anh em đã bị làm mếch lòng, khó hơn đánh chiếm một thành kiên cố;sự tranh chấp như thế giống như then cửa đền đài.

20 Bụng được no nê do bông trái của miệng; hoa lợi đôi môi làm cho người no đủ. 21 Sống chết do nơi quyền của lưỡi,người yêu chuộng nó sẽ ăn bông trái của nó. 22 Ai tìm được một người vợ là tìm được một điều phước, và hưởng được ân lành từ Đức Giê-hô-va. 23 Người nghèo khẩn khoản nài xin, còn kẻ giàu thì trả lời thô lỗ. 24 Một người có nhiều bạn bè có thể là điều tai hại, nhưng có một bạn thân thiết còn hơn anh em ruột thịt.

Suy ngẫm và hiểu

Một người ngu dại sẽ trả lời trước khi người ta hỏi xong một câu hỏi, và sẽ phải bị hổ thẹn, nhưng một người khôn ngoan lắng nghe và tìm kiếm được tri thức. Vậy nên, một người khôn ngoan có thể đưa ra một sự phán xét công bằng trong một phiên tòa bởi vì người này đã có thể nghe rõ cả hai phía của câu chuyện (c.13-19).

Cái lưỡi có thể giết hoặc cứu người ta bởi vì nó có ảnh hưởng rất lớn. Vì thế, chúng ta phải thận trọng với những lời nói của mình là điều rất quan trọng (c.20-24).
Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.15 Một người sẵn lòng lắng tai nghe để học hỏi là người khôn ngoan. Thay vào việc giả vờ biết sự việc và cố gắng dạy người khác, chúng ta hãy chấp nhận thái độ học hỏi. Bằng cách này chúng ta sẽ có được một người bạn, nhận được sự hiểu biết và trở nên khôn ngoan hơn nhiều.

C.16 Những của hối lộ hủy hoại chúng ta, nhưng những món quà mang lại cho chúng ta lợi ích. Trước tiên, chúng ta phải phân biệt liệu những gì chúng ta đang nhận là một món quà vô điều kiện hay là một của hối lộ cố giành lấy tấm lòng của chúng ta. Đức Chúa Trời dõi theo mọi sự và mang đến cho chúng ta gặt những gì chúng ta gieo.

C.19 Việc mở tấm lòng của một anh em bị mất lòng khó hơn nhiều so với việc mở những rào chắn của một tòa lâu đài. Vì thế, chúng ta phải tránh việc nói ra những lời làm mất lòng, việc không để ý đến cảm xúc của anh em mình. Nếu có ai đã đóng cửa lòng bởi vì điều gì đó chúng ta đã nói, chúng ta hãy xin lỗi ngay hôm nay và mang lại sự làm hòa.

Tham khảo

18:13 Châm ngôn này liên hệ đến từng lĩnh vực của cuộc sống, chứ không chỉ bối cảnh của một phiên tòa.

18:14 Tinh thần của một người, nếu nó tràn đầy hy vọng và tốt, thì có thể vượt qua được bệnh tật và nghịch cảnh, nhưng nếu tình thần ngã lòng, thậm chí khi không có điều gì sai trật cách công khai, thì đời sống tự nó cũng trở nên khó mà chịu đựng nổi.

18:22 Câu này nói đến cả hành động của con người (tìm được) và sự tể trị thiên thượng (từ Chúa) của mối quan hệ hôn nhân, trong khi sự công bố là tốt lành phù hợp với sự đánh giá của Chúa rằng ở một mình đối với A-đam là “không tốt” (Sáng Thế Ký 2:18).

Cầu nguyệnXin hãy giúp cho những lời nói, những mối quan hệ và tài sản của chúng con được Ngài chấp nhận, Chúa ôi.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Thi Thiên 28-30

Bình Luận:

You may also like