Home Dưỡng Linh Ngày 03 – Lời Của Kẻ Thèo Lẻo Như Vật Thực Ngon

Ngày 03 – Lời Của Kẻ Thèo Lẻo Như Vật Thực Ngon

by SU Việt Nam
30 đọc

Trong phân đoạn ngày hôm nay, những hậu quả của những lời nói và thái độ của một người ngu dại được mô tả. Chúng ta cũng học được rằng chỉ có Đức Chúa Trời là chân thật và là nơi nương náu an toàn.

Châm Ngôn 18:1-12 

1 Kẻ lập dị tìm kiếm điều mình ưa thích, bất chấp lời khôn ngoan thật. 2 Kẻ ngu dại không ưa thích sự thông sáng,nhưng chỉ muốn bày tỏ ý kiến mình. 3 Khi kẻ gian ác đến, sự khinh bỉ cũng đến, và sự sỉ nhục đồng hành với điều nhuốc nhơ. 4 Lời nói từ miệng loài người như nước sâu thăm thẳm, nguồn khôn ngoan như suối nước tuôn tràn.

5 Thiên vị kẻ ác để ức hiếp người công chính trong khi xét xử là điều không đúng, 6 Môi kẻ ngu dại gây ra cuộc tranh cãi, miệng nó xúi giục chuyện đánh nhau. 7 Miệng kẻ ngu dại làm nó suy sụp, môi nó là cạm bẫy của linh hồn mình.

8 Lời kẻ mách lẻo như miếng ăn ngon, nó thấu xuống ruột gan. 9 Kẻ thả trôi trong công việc mình cũng là anh em của kẻ phá hoại. 10 Danh Đức Giê-hô-va là một pháo đài kiên cố, người công chính chạy đến đó, tìm được nơi trú ẩn an toàn. 11 Tài sản người giàu là thành trì kiên cố của người,là bức tường cao trong trí tưởng tượng của người ấy.

12 Lòng tự cao đi trước sự suy bại, nhưng sự khiêm nhường đi trước sự tôn trọng.

Suy ngẫm và hiểu

Một người ngu dại chỉ nghĩ đến mình và chỉ nói đến những ý nghĩ của mình trong khi lại lờ đi ý kiến của những người khác. Một kẻ ngu dại thích nói xấu về những người khác, và cuối cùng sẽ gây ra xung đột, nhưng điều này sẽ dẫn đến sự hủy hoại của chính hắn (c.1-8).

Những người giàu có dựa vào của cải của mình, tin rằng của cải của họ sẽ bảo vệ họ. Dầu vậy, con người chỉ có thể tìm được nơi ẩn náu thực sự nơi Đức Chúa Trời. Vì thế, bất cứ ai trông cậy vào của cải của chính mình sẽ phải đối diện với sự hủy hoại (c.9-12).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.10-11 Danh của Chúa là một ngọn tháp kiên cố. Vì vậy, đối với những người trông cậy nơi Đức Chúa Trời, sự nghèo khó không phải là một thảm họa. Có phải chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời hay không? Chúng ta hãy khích lệ nhau sống bằng đức tin trong giữa thế giới theo chủ nghĩa vật chất này. Chúng ta hãy để cho bàn tay trợ giúp của Đức Chúa Trời vươn tới những người hàng xóm láng giềng của chúng ta bằng cách trước tiên đề xuất giúp đỡ họ.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.12 Một người với tấm lòng kiêu ngạo và người đề cao chính mình, sẽ trở thành đối tượng ghen tị của những người khác, nhưng người đó sẽ sa ngã. Ngược lại, một người với tấm lòng khiêm nhường sẽ được Đức Chúa Trời tôn cao, và sẽ được tất cả mọi người chào đón. Người đó sẽ vui hưởng sự vinh quang thực sự.

Tham khảo

18:1 Bất cứ ai tách biệt chính mình, dịch một từ tiếng Hê-bơ-rơ là từ đề cập đến một người hoặc là không giao thiệp hoặc là tách biệt. Cách nào đi nữa, thì những khuynh hướng ngược lại với xã hội dường như được ngụ ý đến.

18:9-12 Những câu 10 và 11 mô tả hai kiểu đảm bảo (Chúa và của cải), trong khi c.9 và 12 mô tả hai thứ mang đến sự hủy hoại một người (sự lười biếng và sự kiêu ngạo). Tập hợp lại với nhau, những châm ngôn này ngụ ý rằng của cải có thể cho một cảm giác giả tạo về sự an ninh, điều dẫn đến sự lười biếng, sự kiêu ngạo, và một sự sa ngã, nhưng sự khiêm nhường và sự kính sợ Đức Chúa Trời khiến người ta được tôn cao. 

Cầu nguyện: Xin hãy giúp đỡ chúng con đề cao những người khác nhiều hơn chính mình, bằng lời nói của chúng con, để đạo đức của cộng đồng chúng con có thể gia tăng.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Thi Thiên 25-27

Bình Luận:

You may also like