Home Dưỡng Linh Ngày 31 – Sự Hủy Diệt Theo Sau Sự Kiêu Ngạo

Ngày 31 – Sự Hủy Diệt Theo Sau Sự Kiêu Ngạo

by SU Việt Nam
30 đọc

Những câu châm ngôn ngày hôm nay lại một lần nữa so sánh đường lối của kẻ gian tà, kẻ lập mưu ác và cám dỗ người ta với đường lối của người khôn ngoan, người khiêm nhường dâng ý tưởng theo Lời của Đức Chúa Trời (sự khôn ngoan).

Châm Ngôn 16:16-33 

16 Được khôn ngoan, quý hơn vàng ròng biết mấy! Được thông sáng, đáng chuộng hơn bạc biết bao!17 Con đường người ngay thẳng là tránh xa điều ác; ai canh giữ đường lối mình là giữ linh hồn mình.18 Sự kiêu ngạo đi trước sự hủy diệt, và tính tự cao đi trước sự sa ngã.19 Thà sống khiêm nhường với người cùng khốn còn hơn là chia của cướp với kẻ kiêu ngạo.20 Ai giữ theo đạo lý, tìm được ích lợi, và ai trông cậy nơi Đức Giê-hô-va thật phước biết bao!21 Người có lòng khôn ngoan được gọi là người hiểu biết, lời dịu dàng gia tăng tri thức.22 Người có được thông sáng tức là có được nguồn sự sống, nhưng sự điên rồ là hình phạt của kẻ ngu dại.23 Lòng người khôn ngoan dạy dỗ miệng mình, và thêm sự học thức cho đôi môi.24 Lời nói ân hậu giống như tàng ong, ngon ngọt cho tâm hồn và khỏe mạnh cho xương cốt.25 Có một con đường dường như chính đáng cho loài người, nhưng cuối cùng nó thành ra nẻo sự chết.26 Bụng đói khiến người ta làm việc, miệng muốn ăn thúc giục họ phải làm.27 Kẻ vô đạo mưu toan hại người, trên môi nó như có ngọn lửa hừng.28 Kẻ gian tà gieo điều tranh cạnh, kẻ phỉ báng chia rẽ bạn thân. 29 Kẻ hung bạo quyến dụ bạn mình, và dẫn người vào con đường không tốt. 30 Kẻ nhắm mắt mưu toan điều ác, kẻ bặm môi thực hiện việc gian tà. 31 Tóc bạc là vương miện vinh quang dành cho người đi trong đường công chính.32 Người chậm giận thắng hơn dũng sĩ, và ai cai trị lòng mình thắng hơn kẻ chiếm lấy thành.33 Người ta rút thăm trong vạt áo, nhưng mọi quyết định đến từ Đức Giê-hô-va.

Suy ngẫm và hiểu 

Một người khôn ngoan nhận được sự sống bằng cách có đức tin nơi Đức Chúa Trời và đi theo lời của Ngài. Ngoài ra, đời sống và sự dạy dỗ khôn ngoan là nguồn sự sống cho người khác. Tuy nhiên, con người không có sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời thì kiêu ngạo và dẫn đến sự hủy diệt. Chúng gây ra các xung đột giữa con người và các mối quan hệ, chia rẽ bạn bè thân thiết và dẫn người khác đến sự hủy diệt bằng mưu đồ của chúng. Rõ ràng, việc nhận được sự khôn ngoan tốt hơn nhiều so với việc trở nên giàu có (c.16-33).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.33 Đức Chúa Trời có toàn quyền tể trị tối cao trên mọi sự. Cho nên, bất cứ điều gì mà chúng ta làm, chúng ta phải làm tốt nhất, và giao phó mọi sự trông cậy vào chính mình của chúng ta cho Đức Chúa Trời. Chúng ta phải nhớ rằng “Người ta có thể tung xúc xắc, nhưng mọi quyết định đến từ Đức Giê-hô-va”. 

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.18-19 Chúng ta hãy cự tuyệt của cải cướp bóc của kẻ gian tà, kẻ cướp mọi thứ từ người yếu đuối hoặc kiếm được mà không phải đổ mồ hôi. Thay vào đó, hãy khiêm nhường làm bạn với những người yếu đuối.

C.31 Tóc bạc là kết quả tuyệt vời của một đời sống công chính. Chúng ta hãy tìm kiếm phước hạnh của tuổi già một cách ngay thẳng.

Tham khảo

16:20-24 Những câu này khen ngợi lời nói đặc thù của người khôn ngoan có tấm lòng (c.21a, 23a): người khôn ngoan cân nhắc lời nói của mình cách cẩn thận (c.20a, 23a) để lời nói của họ vừa có tính thuyết phục (c.21b, 23b), vừa tốt cho thân thể và linh hồn (c.24); họ bày tỏ sự trung tín đối với Đức Chúa Trời (c.20b) và được coi là được người khác nhận biết (c.21a). Sự khôn ngoan như thế này là một nguồn của sự sống, và lời nói ngu dại trống rỗng, không có bất cứ lợi ích nào như vậy (c.22).

16:32 Ngược lại so với nhiều người sẽ nói làm cho hả cơn giận của một người là tốt, câu châm ngôn khuyên chậm nóng giận. chỉ có một người vĩ đại, so sánh với người đủ mạnh chiếm được một thành, có khả năng kiểm soát cơn giận của mình (cai trị thần linh của mình). (Về những ảnh hưởng có hại của cơn giận, hãy xem 14:29; 15:1, 18; 19:11; 22:24; 27:4; 29:22; 30:33; cũng hãy xem Ga-la-ti 5:20; Ê-phê-sô 4:31; Cô-lô-se 3:8.)

Cầu nguyện: Đức Chúa Trời ôi, xin hãy giúp chúng con chăm sóc những người yếu đuối bằng lời lẽ và hành động phản chiếu sự khôn ngoan của Ngài.

Đọc Kinh thánh trong năm: Thi Thiên 16-18

Bình Luận:

You may also like