Home Dưỡng Linh Ngày 08 – Hãy Tìm Cầu Sự Khôn Ngoan, Yêu Mến Nó, Tôn Cao Nó

Ngày 08 – Hãy Tìm Cầu Sự Khôn Ngoan, Yêu Mến Nó, Tôn Cao Nó

by SU Việt Nam
30 đọc

Sa-lô-môn so sánh việc nhận được sự khôn ngoan với thực tế của việc nhận được một cô dâu và nói với con cái của mình hãy yêu mến và tôn cao sự khôn ngoan.

Châm Ngôn 4:1-9 

1 Hỡi các con, hãy nghe lời khuyên dạy của người cha, hãy chú ý để học biết sự thông sáng;2 vì ta ban cho các con một đạo lý tốt lành; đừng lìa bỏ những lời dạy dỗ của ta.3 Khi còn thơ ấu, ta là con trai của cha ta, đứa con một mà mẹ ta yêu quý.4 Cha ta có dạy rằng: “Lòng con hãy ghi nhớ các lời ta, hãy tuân giữ điều răn của ta, thì con sẽ được sống.5 Hãy tìm cầu sự khôn ngoan và sự thông sáng, chớ quên và chớ từ bỏ các lời của miệng ta;6 đừng lìa bỏ sự khôn ngoan thì sự khôn ngoan sẽ gìn giữ con; hãy yêu mến sự khôn ngoan thì sự khôn ngoan sẽ bảo vệ con.7 Sự khôn ngoan là điều quan trọng nhất, hãy tìm cầu sự khôn ngoan; hãy dùng hết những gì con có mà mua sự thông sáng.8 Hãy tôn cao sự khôn ngoan thì sự khôn ngoan sẽ đưa con lên, hãy gắn bó với sự khôn ngoan thì sự khôn ngoan đem vinh dự đến cho con.9 Sự khôn ngoan sẽ đội trên đầu con một vòng hoa xinh đẹp, ban cho con một mão miện vinh quang.”

Suy ngẫm và hiểu

Sa-lô-môn nhớ lời dạy của cha mình: ‘‘Hãy tìm cầu sự khôn ngoan, yêu mến nó và tôn cao nó’’. Bấy giờ ông nói những lời này với các con của ông. Điều này là vì ông đã trực tiếp kinh nghiệm và có thể xác nhận từ đời sống của chính mình rằng sự khôn ngoan là điều quan trọng nhất; đúng như cha ông đã dạy ông (c.1-5).

Sự khôn ngoan không chỉ bảo vệ chúng ta, mà còn nâng bước chúng ta lên. Cho nên, chúng ta phải yêu mến và quý trọng sự khôn ngoan (c.6-9).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.1-4 Sa-lô-môn khuyên con cái ông hãy chú ý đến sự hướng dẫn và những hiểu biết của ông. Điều này cho thấy rằng gia đình là nơi khởi đầu để học biết sự khôn ngoan. Tuy nhiên, ngày nay, nhiều bậc cha mẹ đã phó mặc việc phát triển nhân cách của con cái họ cho việc giáo dục ở trường học và việc phát triển đức tin của chúng cho việc giáo dục ở Hội Thánh. Đây là một sự sao nhãng nhiệm vụ nghiêm trọng của các bậc cha mẹ. Chúng ta hãy siêng năng dạy dỗ sự khôn ngoan mà chúng ta đã học được cho con cái mình, nhưng ngoài ra, chúng ta cũng hãy nỗ lực tự học những lời khôn ngoan.

C.7 ‘‘Những gì con có’’ không chỉ nói về điều chúng ta đang có bây giờ, mà còn là điều chúng ta sẽ có trong tương lai. Vì vậy, lời khuyên của Sa-lô-môn là việc mong muốn nhận được sự khôn ngoan trên mọi sự, thậm chí nếu chúng ta phải đầu tư tất cả mọi thứ mà chúng ta có trong đời sống mình. Chúng ta hãy suy ngẫm tại sao sự khôn ngoan giá trị như thế.

Tham khảo   

4:7 Mặc dù thoạt nhìn lời công bố rằng sự khởi đầu của sự khôn ngoan là tìm kiếm sự khôn ngoan có vẻ như là thừa, nó trình bày một chủ đề trọng tâm trong cuốn sách Châm Ngôn. Hãy chú ý những từ Khôn ngoan được nhân cách hóa trong 8:17: “ai tìm kiếm ta một cách cần mẫn, sẽ gặp được ta”. (Tiếp trong phần Tham khảo 2).

Bản chất những ích lợi của sự khôn ngoan là người đọc được khích lệ để tìm kiếm nó và liên tục giữ gìn nó – cả hai bởi vì nó là kho báu vô giá, và cũng bởi vì con người quá dễ bị lười biếng về mặt tâm linh và sự xao lãng về mặt đạo đức. Dầu vậy, như đúng đối với nhiều chủ đề trong sách Châm Ngôn, lời công bố này là sự bổ trợ và được thông tin bởi tất cả phạm vi của sách Châm Ngôn rằng sự khôn ngoan có nền tảng trong sự kính sợ Chúa và cuối cùng cũng do Ngài ban cho (2:6-8).

Cầu nguyệnThưa Đức Chúa Trời, xin hãy giúp chúng con nhận được sự khôn ngoan của Ngài, giữ gìn và yêu mến nó hơn là dùng hết sức của chúng con để nhận được sự khôn ngoan của đời này.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Nê-hê-mi 3-5

Bình Luận:

You may also like