Home Dưỡng Linh Ngày 07 – Hãy Làm Lành Cho Người Khác

Ngày 07 – Hãy Làm Lành Cho Người Khác

by SU Việt Nam
30 đọc

Những câu châm ngôn ngày hôm nay nói rằng những người tìm được sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời đều có thể sống một đời sống khôn ngoan trong mối quan hệ với những người khác.

Châm Ngôn 3:11-35 

11 Hỡi con ta, chớ khinh sự sửa phạt của Đức Giê-hô-va, đừng buồn lòng khi Ngài quở trách.12 Vì Đức Giê-hô-va yêu thương ai thì trách phạt nấy.Như một người cha đối với con trai yêu dấu của mình.13 Phước cho người nào tìm được sự khôn ngoan và nhận được sự thông sáng!14 Vì thà được khôn ngoan hơn là được tiền bạc, hoa lợi nó sinh ra tốt hơn vàng ròng.15 Sự khôn ngoan quý báu hơn châu ngọc, chẳng một báu vật nào con ưa thích sánh kịp nó được.16 Tay phải sự khôn ngoan cầm nắm sự trường thọ, còn trong tay trái có sự giàu sang và danh vọng.17 Các đường của sự khôn ngoan là đường vui thích, mọi lối của nó đều là lối bình an.18 Sự khôn ngoan là cây sự sống cho ai nắm lấy nó; người nào cầm giữ nó đều được phước hạnh.19 Đức Giê-hô-va dùng sự khôn ngoan đặt nền quả đất; nhờ sự thông sáng mà thiết lập các tầng trời.20 Do tri thức của Ngài, các vực sâu mở toang, và mây đọng thành sương móc.21 Hỡi con ta, hãy giữ sự khôn ngoan thật và tính thận trọng, đừng để nó lìa xa mắt con,22 nó sẽ là sự sống của linh hồn con,là đồ trang sức cho cổ con.23 Con sẽ bước đi vững vàng trong đường lối con, và chân con không vấp ngã.24 Khi con nằm, chẳng có điều sợ hãi; phải, con sẽ nằm và được ngủ ngon giấc.25 Đừng sợ sự kinh khiếp xảy đến thình lình, cũng đừng sợ sự tàn hại xảy đến cho kẻ ác;26 Vì Đức Giê-hô-va là nơi nương cậy của con,Ngài sẽ gìn giữ chân con khỏi cạm bẫy.27 Đừng từ chối làm lành cho người nào đáng được hưởng, khi tay con có thể làm điều ấy.28 Nếu con có vật mà người lân cận đang cần, thì đừng nói: “Hãy đi và trở lại, ngày mai tôi sẽ cho anh.”29 Đừng lập mưu hại người lân cận của con, vì người đang sống yên ổn bên con.30 Đừng tranh chấp vô cớ với ai, nếu người ấy không làm điều gì hại con.31 Đừng ganh tị với kẻ hung bạo, cũng đừng chọn đường lối nào của hắn;32 vì Đức Giê-hô-va ghê tởm kẻ gian tà, nhưng Ngài kết bạn cùng người ngay thẳng.33 Sự nguyền rủa của Đức Giê-hô-va ở trong nhà kẻ ác.Nhưng Ngài ban phước cho chỗ ở của người công chính.34 Chúa nhạo báng kẻ hay nhạo báng, nhưng Ngài ban ơn cho người khiêm nhường.35 Người khôn ngoan sẽ hưởng được vinh quang, còn kẻ ngu dại tự nâng mình lên sẽ bị hổ thẹn.

Suy ngẫm và hiểu

Đức Chúa Trời quở trách và kỷ luật dân Ngài, những người bước trên con đường sai trật. Sự quở trách của Đức Chúa Trời đến từ tình yêu thương, và xoay chuyển dân sự Ngài từ đường lối của kẻ ác đến đường lối phước hạnh. Cho nên, Sa-lô-môn khuyên là đừng coi thường sự quở trách của Chúa, mà từ đó hãy khám phá ra sự khôn ngoan. Sự khôn ngoan là điều mà bất kỳ một kho báu giá trị nào cũng không thể so sánh được, và những người khám phá ra sự khôn ngoan này sẽ sống một đời sống phước hạnh. Ngoài ra, những người có sự khôn ngoan này sẽ sống hòa thuận với những người lân cận của họ (c.11-35).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.11-12 Như một người cha kỷ luật con trai, đứa con mà ông yêu quý, Đức Chúa Trời sẽ quở trách những người mà Ngài yêu. Đôi khi, những đau khổ của chúng ta có thể là Đức Chúa Trời đang quở trách chúng ta. Vì đó chính là sự kỳ vọng và tình yêu của Cha đối với chúng ta (Hê-bơ-rơ 12:6-7), chứ không phải là tìm cách để thoát khỏi nan đề, chúng ta phải suy ngẫm về điều mà sứ điệp của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.27-31 Những người có sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời không từ chối giúp đỡ người khác, và hoàn toàn tôn trọng cá tính, tài sản và danh dự của người khác. Thay vì tranh cãi vì lợi ích riêng của chúng ta, thì chúng ta hãy tích cực tìm cách để giúp đỡ những người đến với chúng ta với những nhu cầu của họ.

Tham khảo   

3:11-12 Một người cha suy ngẫm những lời này, sẽ bỏ công sức để tạo nên việc làm cha mẹ của chính mình (đặc biệt là sự kỷ luật) theo khuôn mẫu việc làm cha mẹ do Chúa đặt ra. Sách Hê-bơ-rơ 12:5 trích dẫn những câu này khen ngợi sự chịu đựng đối với những tín hữu quan tâm lo lắng.

3:25-26 Những câu này khích lệ những người tìm kiếm việc bước đi trong sự khôn ngoan vì kinh sợ sự hủy hoại, điều sẽ đến trên kẻ ác (so sánh với 1:26-27), nhưng trông cậy Chúa sẽ giữ cho họ an toàn trong suốt đời sống công bằng và hợp tình hợp lý mà Ngài đòi hỏi đối với người công bình.

Cầu nguyệnLạy Đức Chúa Trờivới sự giúp của sự khôn ngoan Ngài, xin hãy giúp chúng con không ngăn cản chính mình giúp đỡ những người lân cận đang thiếu thốn của chúng con.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Nê-hê-mi 1-2

Bình Luận:

You may also like