Home Dưỡng Linh Ngày 30 – Lời Cầu Nguyện Giải Phóng Và Ở Trong Sự Bảo Vệ Của Đức Chúa Trời

Ngày 30 – Lời Cầu Nguyện Giải Phóng Và Ở Trong Sự Bảo Vệ Của Đức Chúa Trời

by SU Việt Nam
30 đọc

Đa-vít cầu xin Đức Chúa Trời giải cứu trong giữa khó khăn, và tiếp tục từ điều này, tạ ơn và ngợi khen Đức Chúa Trời, Đấng đã phục hồi cho ông.

Thi thiên 61:1-8

1 Hỡi Đức Chúa Trời, xin hãy nghe tiếng kêu của tôi, Lắng nghe lời cầu nguyện tôi.
2 Khi tôi cực lòng, tôi sẽ kêu cầu cùng Chúa từ nơi cực địa; Xin hãy dẫn tôi lên hòn đá cao hơn tôi.
3 Vì Chúa đã là nơi nương náu cho tôi, Một tháp vững bền để tránh khỏi kẻ thù nghịch.
4 Tôi sẽ ở trong trại Chúa mãi mãi, Nương náu mình dưới cánh của Chúa(Sê-la)
5 Hỡi Đức Chúa Trời, Chúa đã nghe lời hứa nguyện tôi, Đã ban cho tôi cơ nghiệp của những người kính sợ danh Chúa.
6 Chúa sẽ gia thêm ngày cho vua; Các năm người sẽ nên nhiều đời.
7 Người sẽ ở trước mặt Đức Chúa Trời mãi mãi; Ôi! Cầu xin Chúa dự bị sự nhân từ và sự thành thật, để các sự ấy gìn giữ người.
8 Như vậy, tôi sẽ hát ngợi khen danh Chúa đời đời, Và hằng ngày làm xong các sự hứa nguyện tôi.

Suy ngẫm và hiểu

Đa-vítkêu cầu Chúa từ nơi tận cùng của trái đất – một nơi của sự tuyệt vọng.Sau đó ông cầu xin Đức Chúa Trời đưa ông lên một tảng đá cao (c. 1-4).Đức Chúa Trời lắng nghe lời cầu xin của Đa-vít và ông không quên lời cầu xin và lời thề hứa ông đã đưa ra trong lúc khốn khó. Bởi vì điều này, Đa-vít cầu xin được sống lâu và được Vua cai quản, cũng như sự an toàn của quốc gia (c. 5-8).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

  1. 5 Đức Chúa Trời nghe những lời thề ước của chúng ta và ban cho chúng ta sự kế nghiệp của mình. Khi chúng ta có đức tin trông cậy chỉ một mình nơi Đức Chúa Trời, khi chúng ta sống trước mặt Ngài, Đức Chúa Trời ban cho sự kế nghiệp Ngài đã hứa.

Đức Chúa Trời ban cho tôi bài học gì?

  1. 4 Bạn có đang sống dưới trại và cánh của Chúa hay không? Chúng ta không được chỉ sống đơn giản bằng đức tin, nhưng phải sống mỗi ngày bằng lời của Đức Chúa Trời. Kinh Thánh cho chúng ta một lời hứa về sự vui mừng và bình an. Hãy đừng ngưng việc suy ngẫm lời Chúa.
  2. 7-8 Đa-vítthề ước ở trước mặtĐức Chúa Trờivà ngợi khen Ngài mãi mãi. Lời thề ước của chúng ta với Đức Chúa Trời là gì?

Tham khảo

61:6-7 Nếu Đức Chúa Trời sẽ kéo dài tuổi thọ của vua, và  ban tình yêu thương và sự thành tín chăm lo cho vua (so sánh với Châm ngôn 20:28), thì cộng đồng dân sự của Đức Chúa Trời có thể yên nghỉ một cách an toàn trong sự ban phước của Ngài. Một vị vua như vậy sẽ trung tín với Đức Chúa Trời  và cam kết vì lợi ích của dân chúng (đối lập lại với những người cai trị không công bằng trong Thi Thiên 58).

61:8 Trong quan điểm về thế giới theo Kinh Thánh, người ta có thể tìm thấy sự trọn vẹn sự hiện diện của Đức Chúa Trời trong sự thờ phượng của công chúng, và sự đáp ứng đúng đắn đối với sự tốt lành của Đức Chúa Trời là hát ngợi khenthực hiện những lời thề ước của một người cùng với dân sự của Đức Chúa Trời.

Cầu nguyện: Chúng con sẽ sống dưới trại và cánh của Chúa bằng cách suy ngẫm lời Ngài hàng ngày.

Bình Luận:

You may also like