Home Dưỡng Linh Ngày 09 – Sự Việc Tại Núi Hóa Hình

Ngày 09 – Sự Việc Tại Núi Hóa Hình

by Ban Biên Tập
30 đọc

Mác 9:2-13

Sáu ngày sau, Chúa Giê-xu đem Phia-rơ, Gia-cơ và Giăng đi riêng lên một ngọn núi cao. Ngài biến hóa trước mắt họ. Áo quần Ngài đang mặc bỗng trở nên sáng trắng, đến nỗi không ai có thể làm trắng như thế được. Bỗng có Ê-li và Mô-se hiện ra nói chuyện với Ngài.

Phia-rơ thưa với Ngài, “Thưa thầy, chúng ta ở đây thật tuyệt. Chúng ta hãy dựng ba cái lều—một cái cho thầy, một cái cho Mô-se và một cái cho Ê-li.”Phia-rơ chẳng biết mình nói gì vì ông và các đồng bạn quá khiếp sợ.

Có một đám mây bay đến bao phủ mọi người. Từ trong đám mây có tiếng vọng ra, “Đây là Con ta yêu dấu. Hãy nghe theo người!”

Bỗng nhiên Phia-rơ, Gia-cơ và Giăng nhìn quanh quất thì chỉ thấy có một mình Chúa Giê-xu mà thôi.

Khi đang xuống núi, Ngài dặn họ không được kể cho ai nghe về việc họ vừa thấy cho đến khi Con Người sống lại từ trong vòng kẻ chết.

10 Vì thế các môn đệ giữ kín những điều ấy trong lòng, nhưng họ bàn luận với nhau không hiểu Ngài nói sống lại từ kẻ chết nghĩa là gì. 11 Họ hỏi Ngài, “Tại sao các giáo sư luật bảo là Ê-li phải đến a]” style=”box-sizing: border-box”>[a] trước?”

12 Chúa Giê-xu đáp, “Họ nói đúng, Ê-li phải đến trước để chuẩn bị mọi việc. Nhưng tại sao Thánh Kinh bảo là Con Người phải chịu khổ nhiều, bị gạt bỏ và khinh miệt? 13 Ta cho các con biết là Ê-li đã đến rồi, nhưng người ta đối xử với ông ấy theo điều họ muốn đúng như lời đã viết về ông.” 

Suy ngẫm và hiểu

Đức Chúa Jêsus đã đem theo Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giăng lên núi. Diện mạo của Đức Chúa Jêsus thay đổi trong khi các môn đồ chăm xem một hình dạng rực sáng đầy vinh quang. Sau đó Ê-li, và Môi-se hiện ra và nói chuyện với Ngài. Các môn đồ đã nghe một giọng nói từ trời và Phi-e-rơ vì quá sợ hãi đến nỗi bắt đầu nói những điều mà thậm chí chính ông cũng không hiểu được (c.1-8). Đức Chúa Jêsus bảo các môn đồ đừng nói cho ai biết điều mà họ đã thấy cho đến khi Ngài từ kẻ chết sống lại (phục sinh). Tuy nhiên, các môn đồ đã không hiểu được hoàn toàn điều mà Đức Chúa Jêsus đang phán (c.9-13).

Đức Chúa Đức Chúa Jêsus là Đấng như thế nào?

C.2-4 Sự việc hóa hình của Đức Chúa Jêsus, tương tự với việc nhận giao ước tại núi Si-nai (Xuất Ai Cập Ký 24, 32), đã giới thiệu Đức Chúa Jêsus là Đấng sẽ lập một giao ước mới thông qua một cuộc xuất hành mới. Đức Chúa Jêsus sẽ nhận được vinh quang hoàn toàn mới bằng việc tạo nên một dân của giao ước mới thông qua thập tự giá của Ngài.

C.9 Đức Chúa Jêsus đã không ở lại trên núi, mà Ngài đi xuống. Điều này là vì sẽ không có sự tha thứ và cứu chuộc. Sẽ không có Nước Trời với sự vinh quang mà không trải qua đồi Gô-gô-tha được. Chúng ta hãy tra xét đời sống của mình. Có phải chúng ta chỉ theo đuổi vinh quang để có được nó  mà không cần thập tự giá, hay không?Tham khảo

9:5 Một lần nữa, Phi-e-rơ và các bạn của ông đã không nắm bắt được sự vĩ đại của Đấng Mê-si-a (4:40; 6:52; 7:18; 8:17-21, 32-33; 9:32; 14:26-42). Phi-e-rơ thấy Đức Chúa Jêsus chỉ là một người giống như Môi-se và Ê-li và muốn dựng trại (là những chỗ ở trần thế cho những những người trên trời) cho họ, có lẽ vì ông muốn kéo dài sự trải nghiệm. Phi-e-rơ không biết mình đang nói gì, vì ông đang nói trong sợ hãi (9:6). 

9:13 Đề cập đến Giăng Báp-tít,Đức Chúa Jêsus nói rằng Ê-li đã đến rồi; cả hai đều là người rao giảng về sự ăn năn và Giăng đã đến trong “tinh thần và quyền năng” của Ê-li (Lu-ca 1:17). Cho nên, Đức Chúa Jêsus đã chống lại sự trông đợi phổ biến (Mác 9:11) đối với niềm hy vọng về sự trở lại của Ê-li theo nghĩa đen. 

Cầu nguyện: Thưa Chúa, xin hãy giúp chúng con không ở trong đức tin của mình mà nói rằng: “Ở đây tốt lắm”. Xin hãy giúp chúng con theo Ngài đến tận Gô-gô-tha.

Được Sự Cho Phép Của Liên Đoàn Đọc Kinh Thánh Su Việt Nam

 

 

 

 

 

 

 

Bình Luận:

You may also like