Home Dưỡng Linh Ngày 16 – Cuối Cùng Cũng Rời Khỏi Được Ai Cập

Ngày 16 – Cuối Cùng Cũng Rời Khỏi Được Ai Cập

by Ban Biên Tập
30 đọc

Xuất Ai Cập Ký 12:37-50

37 Dân Y-sơ-ra-ên đi từ Ram-se đến Su-cốt, số không kể con nít, được chừng sáu mươi vạn người đàn ông đi bộ. 38 Lại có vô số người ngoại bang đi lên chung, luôn với chiên, bò, súc vật rất nhiều. 39 Chúng bèn hấp bánh không men bằng bột của mình đã đem theo từ xứ Ê-díp-tô; bột không men, vì cớ bị đuổi khỏi xứ Ê-díp-tô không thể chậm trễ, và cũng chẳng sắm kịp lương thực chi được. 40 Vả, thì kiều ngụ của dân Y-sơ-ra-ên tại xứ Ê-díp-tô được bốn trăm ba mươi năm. 41 Khi mãn bốn trăm ba mươi năm rồi, thì, cũng trong ngày đó, các quân đội của Đức Giê-hô-va ra khỏi xứ Ê-díp-tô. 42 Ấy là một đêm người ta phải giữ cho Đức Giê-hô-va, vì Ngài rút dân Y-sơ-ra-ên khỏi xứ Ê-díp-tô. Trải các đời, cả dân Y-sơ-ra-ên phải giữ đêm đó, để tôn trọng Đức Giê-hô-va. 43 Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se và A-rôn rằng: Đây là luật lệ về lễ Vượt qua: Phàm người ngoại bang chẳng được ăn lễ đó. 44 Còn về phần kẻ tôi mọi, là người bỏ tiền ra mua, ngươi hãy làm phép cắt bì cho, thì họ mới được ăn. 45 Khách ngoại bang và kẻ làm thuê cũng chẳng được phép ăn lễ đâu. 46 Lễ đó chỉ ăn nội trong nhà; ngươi đừng đem thịt ra ngoài, và cũng đừng làm gãy một cái xương nào. 47 Hết thảy hội chúng Y-sơ-ra-ên phải giữ lễ Vượt qua. 48 Khi một khách ngoại bang nào kiều ngụ nhà ngươi, muốn giữ lễ Vượt qua của Đức Giê-hô-va, thì mọi người nam của họ phải chịu phép cắt bì; đoạn, họ mới được đến gần giữ lễ nầy, và được coi như người sanh trong xứ. Nhưng ai không chịu phép cắt bì, thì chẳng được ăn đâu. 49 Cũng đồng một luật cho người sanh trong xứ cùng khách ngoại bang nào đến kiều ngụ giữa các ngươi. 50 Toàn dân Y-sơ-ra-ên đều làm như lời Đức Giê-hô-va đã phán dặn Môi-se và A-rôn. Cũng trong ngày đó, Đức Giê-hô-va rút dân Y-sơ-ra-ên, tùy theo quân đội, ra khỏi xứ Ê-díp-tô.

Suy ngẫm và hiểu

Dân Y-sơ-ra-ên rời khỏi Ai Cập một cách vội vã. Các con cháu của người Y-sơ-ra-ên chỉ với số lượng 70 người khi họ lần đầu đi xuống Ai Cập, đã tăng lên đến sáu trăm ngàn người nam, cộng với phụ nữ và trẻ con, vào lúc ra khỏi Ai Cập. Điều này có được chỉ bởi ân điển của Đức Chúa Trời (c.37-42).

Khi Y-sơ-ra-ên ra khỏi Ai Cập, hàng ngàn những người ngoại quốc (dân ngoại) đã đi ra cùng với họ. Đức Chúa Trời cho phép những thành viên được cắt bì giữa vòng những người này để ăn đồ ăn Lễ Vượt Qua, cũng giống như dân Y-sơ-ra-ên. Bởi vì việc cắt bì là một dấu hiệu của giao ước, do đó qua phép cắt bì Đức Chúa Trời cho phép thậm chí những người ngoại quốc trở nên dân sự của Ngài (c.43-51).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.37-38 Đức Chúa Trời cho phép thậm chí những người ngoại tham gia vào đội ngũ dân sự của Ngài. Chỉ riêng số những người nam, trong số dân Y-sơ-ra-ên rời khỏi Ai Cập, là sáu trăm ngàn người; những người ngoại cũng được thêm vào trong số này. Vì thế dân sự của Đức Chúa Trời không phải là một nhóm người có quan hệ huyết thống, nhưng từ ban đầu, là một nhóm người có đức tin, một nhóm mở trong đó tất cả những người xưng nhận Chúa, tụ họp lại.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.43-49 Chỉ những người chịu phép cắt bì mới được dự Lễ Vượt Qua. Vì thế, để tham dự Lễ Vượt Qua, những người ngoại cũng trước hết phải chịu cắt bì. Ngày nay, chúng ta cũng có thể tham gia vào sự vinh hiển được làm dân sự của Đức Chúa Trời, khi chúng ta dựa vào thập tự giá của Đấng Christ (Lễ Vượt Qua) và nhận ‘sự cắt bì thuộc linh’ (phép báp-têm, Cô-lô-se 2:11-12), điều biệt riêng chúng ta khỏi con người cũ của chúng ta.

Tham khảo

12:37 Khi các con trai của Gia-cốp và gia đình của họ đến Ai Cập với 70 người (xem 1:5), dân Y-sơ-ra-ên, những người ra khỏi xứ bây giờ lên đến hơn sáu trăm ngàn người nam…bên cạnh phụ nữ và trẻ con. Điều này có thể đưa ra giả thuyết một đoàn tổng cộng khoảng 2 triệu người. Về những số lượng lớn trong các sách Ngũ Kinh, hãy xem phần Giới thiệu sách Dân Số Ký.

Cầu nguyện: Xin hãy cho cộng đồng của chúng con được nuôi dưỡng là một cộng đồng đức tin đẹp đẽ.  

Đọc Kinh Thánh trong năm: Dân Số Ký 34-36

Được Sự Cho Phép Của Liên Đoàn Đọc Kinh Thánh Su Việt Nam

Bình Luận:

You may also like