Browsing: ai cập

Dưỡng Linh
0

Hoithanh.com – Dân Y-sơ-ra-ên giữ Lễ Vượt Qua, như Chúa đã ra lệnh, và lúc nửa đêm hôm đó Đức Chúa Trời đã đánh gục tất cả các con đầu lòng ở Ai Cập. Khi đó Pha-ra-ôn một cách vô điều kiện đã cầu xin dân Y-sơ-ra-ên rời khỏi Ai Cập.