Home Dưỡng Linh Ngày 06 – Những Tai Vạ Bắt Đầu

Ngày 06 – Những Tai Vạ Bắt Đầu

by Ban Biên Tập
30 đọc

Xuất Ai Cập Ký 7:8-25

8 Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se và A-rôn rằng: 9 Khi nào Pha-ra-ôn truyền cho các ngươi: Hãy làm phép lạ đi, thì ngươi sẽ nói cùng A-rôn rằng: Hãy lấy cây gậy của anh, liệng trước mặt Pha-ra-ôn, gậy sẽ hóa thành một con rắn. 10 Vậy, Môi-se và A-rôn đến cùng Pha-ra-ôn và làm như lời Đức Giê-hô-va đã phán dặn. A-rôn liệng cây gậy mình trước mặt Pha-ra-ôn và quần thần, gậy liền hóa thành một con rắn. 11 Còn Pha-ra-ôn bèn đòi các bác sĩ và thầy phù chú, là những thuật sĩ Ê-díp-tô; phần họ, cũng cậy phép phù chú mình mà làm giống y như vậy. 12 Mỗi người liệng gậy mình, liền hóa thành rắn; nhưng gậy của A-rôn nuốt các gậy của họ. 13 Thế mà lòng Pha-ra-ôn vẫn cứng cỏi, chẳng nghe Môi-se và A-rôn, y như lời Đức Giê-hô-va đã phán. 14 Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: Pha-ra-ôn đã rắn lòng, từ chối không để cho dân sự đi. 15 Sớm mai Pha-ra-ôn sẽ ngự ra bờ sông, ngươi hãy ra mắt người và cầm theo tay cây gậy đã biến ra con rắn đó. 16 Ngươi hãy tâu rằng: Giê-hô-va, là Đức Chúa Trời của dân Hê-bơ-rơ, sai tôi đến gần bệ hạ, đặng tâu rằng: Hãy tha cho dân ta đi, để chúng nó hầu việc ta trong đồng vắng; mà đến bây giờ ngươi không nghe ta chút nào. 17 Đức Giê-hô-va có phán như vầy: Vì việc nầy, ngươi sẽ biết ta là Đức Giê-hô-va: Nầy ta lấy gậy trong tay ta mà đập nước ở dưới sông, nước sẽ trở nên huyết. 18 Cá dưới sông sẽ chết, và sông sẽ hôi thối đi; người Ê-díp-tô uống nước sông lấy làm ghê gớm.

19 Đoạn, Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: Hãy truyền cho A-rôn rằng: Cầm lấy cây gậy anh, giơ tay ra trên nước xứ Ê-díp-tô, trên rạch, sông, bàu, và khắp mọi nơi có nước trong xứ, hầu cho nước hóa thành huyết; cả xứ Ê-díp-tô, và trong những bình chứa nước bằng gỗ, bằng đá đều sẽ có huyết hết thảy. 20 Vậy, Môi-se và A-rôn bèn làm y như lời Đức Giê-hô-va đã dặn mình. Trước mặt Pha-ra-ôn và quần thần, A-rôn giơ gậy lên, đập nước sông, hết thảy nước sông bèn hóa thành huyết. 21 Cá dưới sông chết, nước sông hôi thối, người Ê-díp-tô không thể uống được; vậy, huyết lan khắp cả xứ Ê-díp-tô. 22 Song các thuật sĩ cậy phù chú mình cũng làm được như vậy, lòng Pha-ra-ôn cứng cỏi, không nghe Môi-se và A-rôn chút nào, y như lời Đức Giê-hô-va đã phán. 23 Pha-ra-ôn xây đi về đền mình, lòng chẳng để về mấy điều đó chút nào. 24 Vả, vì hết thảy người Ê-díp-tô uống nước sông chẳng được, nên đào xung quanh sông tìm nước mà uống. 25 Sau khi Đức Giê-hô-va đập sông thì được bảy ngày.

Suy ngẫm và hiểu

Theo mạng lệnh của Đức Chúa Trời, Môi-se và A-rôn đã đi đến Pha-ra-ôn và, khi bày tỏ cho ông ta phép lạ chiếc gậy hóa thành một con rắn, đã rao truyền lời của Đức Chúa Trời. Dầu vậy, như Đức Chúa Trời đã cho biết, Pha-ra-ôn sẽ không nghe Môi-se và A-rôn (c. 8-13). Kết quả là Đức Chúa Trời bắt đầu giáng các tai vạ trên Ai Cập. Tai vạ thứ nhất đã biến nước ở toàn xứ Ai Cập và sông Nin thành máu. Tất cả cá dưới sông đều chết, và nước có một mùi hôi thối đến mức tất cả những người Ai Cập không thể uống được. Bất chấp việc này, lòng của Pha-ra-ôn trở nên cứng cỏi hơn, và ông ta đã bỏ qua những lời của Môi-se và A-rôn (c.14-25).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.14-21 Bằng việc biến nước của sông Nin thành máu, Đức Chúa Trời đã biến điều người Ai Cập thờ lạy như là nguồn của sự sống thành dòng sông của sự chết. Dẫu rằng người Ai Cập tin rằng sông Nin chăm sóc cuộc sống của họ (về mặt nông nghiệp), thực tế cuộc sống của người ta nằm trong tay của Đức Chúa Trời. Liệu thế gian cho chúng ta thức ăn có phải là dòng sự sống của chúng ta hay không? Suy cho cùng, Đức Chúa Trời là nguồn và dòng sự sống duy nhất.

Đức Chúa Trời ban cho tôi bài học gì?

C.22-25 Khi các thuật sĩ Ai Cập bày tỏ rằng họ cũng có thể biến nước thành máu bằng những thuật bí ẩn của họ, Pha-ra-ôn quay trở lại cung điện của mình như thể không có chuyện gì xảy ra. Tai và mắt ông ta bị bịt chặt bởi sự bình an hão huyền mà phép phù thủy giả dối đưa ra. Liệu chúng ta có đang bị làm cho ngu dại bởi sự bình an giả dối thế gian cho chúng ta hay không?

Tham khảo

7:17Vì việc này ngươi sẽ biết rằng Ta là Chúa. Cho dù câu này và những câu khác tương tự như vậy (8:10, 22; 9:14, 29; 10:2) chủ yếu được nói với Pha-ra-ôn và Ai Cập (7:5; 14:4, 8), lần đầu tiên nó xuất hiện trong Xuất Ai Cập Ký, chỗ Chúa phán với Môi-se về Y-sơ-ra-ên (6:7).

Cầu nguyệnNgài là Đấng duy nhất chúng con thực sự trông cậy; chúng con phó thác đời sống của chúng con cho Ngài.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Dân Số Ký1-4

Được Sự Cho Phép Của Liên Đoàn Đọc Kinh Thánh Su Việt Nam

 

 

 

 

Bình Luận:

You may also like