Home Dưỡng Linh Ngày 24 – Hãy Thận Trọng Về Men Của Người Pha-Ri-Si Và Hê-Rốt

Ngày 24 – Hãy Thận Trọng Về Men Của Người Pha-Ri-Si Và Hê-Rốt

by Ban Biên Tập
30 đọc

Mác 8:14-26

14 Các môn đồ quên đem bánh theo; trong thuyền họ chỉ có một cái bánh thôi. 15 Ngài nhắc nhở họ: “Hãy thận trọng và đề phòng men của người Pha-ri-si và men của đảng Hê-rốt.” 16 Các môn đồ bàn luận với nhau: “Chắc tại chúng ta không có bánh.” 17 Biết điều đó, Đức Chúa Jêsus nói: “Sao các con lại bàn luận với nhau về việc các con không có bánh? Các con vẫn còn chưa biết, chưa hiểu sao? Lòng các con vẫn cứng cỏi sao? 18 Sao các con có mắt mà không thấy? Có tai mà không nghe? Các con không nhớ sao? 19 Khi Ta bẻ năm cái bánh cho năm nghìn người, các con thu được bao nhiêu giỏ đầy bánh thừa?” Họ thưa: “Mười hai giỏ.” 20 “Còn khi Ta bẻ bảy cái bánh cho bốn nghìn người, các con thu được bao nhiêu giỏ đầy bánh thừa?” Họ thưa: “Bảy giỏ.” 21 Ngài phán: “Các con vẫn còn chưa hiểu sao?” 22 Đức Chúa Jêsus và môn đồ đến làng Bết-sai-đa. Người ta đem cho Ngài một người mù và nài xin Ngài chạm vào anh. 23 Ngài nắm tay người mù, dắt anh ra khỏi làng, thoa nước miếng lên mắt và đặt tay trên anh, rồi hỏi: “Con có thấy gì không?” 24 Người mù ngước lên rồi thưa: “Con thấy người ta, nhưng trông họ như cây cối, đang di chuyển.” 25 Đức Chúa Jêsus lại đặt tay trên mắt anh; anh chăm chú nhìn, thị giác được phục hồi và anh thấy rõ mọi vật. 26 Đức Chúa Jêsus cho anh về và dặn: “Đừng trở vào trong làng.”

Suy ngẫm và hiểu

Đức Chúa Jêsus bảo các môn đồ hãy thận trọng về men của người Pha-ri-si và Hê-rốt. Điều này có nghĩa là đừng trở nên giống họ. Nhưng các môn đồ tưởng Đức Chúa Jêsus đang quở trách họ về việc không mang theo bánh; vì Đức Chúa Jêsus đề cập đến “men”. Họ từng kinh nghiệm phép lạ về năm cái bánh và hai con con cá, cũng như là bảy cái bánh và vài con cá, nhưng họ vẫn còn lo lắng về đồ ăn (c.14-21). Sau đó, Đức Chúa Jêsus đã chữa lành (qua hai bước) cho một người mù ở Bết-sai-đa (c.22-26).

Đức Chúa Jêsus là Đấng như thế nào?

C.22-26 Đức Chúa Jêsus đã chữa lành cho một người mù qua hai bước. Điều này cho thấy rằng các môn đồ của Ngài cũng sẽ được mở mắt (mắt thuộc linh) từng bước một để nhận biết Đức Chúa Jêsus một cách hoàn toàn. Nói cách khác, lúc đó các môn đồ Ngài lo lắng vì kế sinh nhai của họ (vấn đề bánh) vì họ không biết Đức Chúa Jêsus là ai. Nhưng khi họ kinh nghiệm thập tự giá của Chúa và sự phục sinh của Ngài, thì họ sẽ nhận ra rằng Đức Chúa Jêsus là Đấng Mê-si-a và sẽ tìm kiếm để sống cho Ngài.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.14,16 Các môn đồ đã kinh nghiệm việc cho năm ngàn người và bốn ngàn người ăn rồi, nhưng họ vẫn còn lo lắng về việc không có đủ bánh. Họ giống như hạt giống rơi vào nơi đất đá (4:16-17). Họ đã nhận lãnh Lời Chúa, nhưng đã không đâm rễ và cuối cùng sẽ bỏ đạo. Chúng ta hãy nhìn vào bên trong và tra xét xem có phải chúng ta cũng giống như các môn đồ không.

Tham khảo   

8:14-15 Việc đề cập đến bánh mở đầu một cuộc bàn luận giữa Đức Chúa Jêsus và các môn đồ Ngài (c.15-21). Men là một sự miêu tả theo nghĩa bóng của việc tự lập, tự cho mình là trung tâm của cả người Pha-ri-si và Hê-rốt An-ti-pa (xem Lu-ca 12:1; 1 Cô-rinh-tô 5:6–8; Ga-la-ti 5:9). Đức Chúa Jêsus cảnh báo các môn đồ Ngài phải chống lại một thái độ như thế.

8:16 không có bánh. Các môn đồ đã hiểu từ “men” (c.15) theo nghĩa đen, cho thấy việc thiếu khả năng hiểu những chân lý thuộc linh đang diễn ra với họ (so sánh c.17-21). 8:21 Khi Đức Chúa Jêsus đã hai lần hóa bánh, các môn đồ lẽ ra phải hiểu tầm quan trọng của những phép lạ này rồi: Ngài, Đấng đứng trước họ không phải ai khác hơn ngoài Đấng Tạo Hóa đời đời và Đấng ban sự sống (so sánh với Cô-lô-se 1:15-20). 

Cầu nguyện:Lạy Chúa, xin hãy mở mắt chúng con để chúng con có thể thấy sự vinh quang Ngài và sống cho Nước Ngài.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Xuất Ai Cập Ký 27-29

Được Sự Cho Phép Của Liên Đoàn Đọc Kinh Thánh Su Việt Nam

 

 

 

Bình Luận:

You may also like