Home Dưỡng Linh Ngày 20 – Đức Chúa Jêsus Quở Trách Những Kẻ Giả Hình

Ngày 20 – Đức Chúa Jêsus Quở Trách Những Kẻ Giả Hình

by Ban Biên Tập
30 đọc

Mác 7:1-13

1 Bấy giờ có mấy người Pha-ri-si và thầy thông giáo từ thành Giê-ru-sa-lem đến, tụ họp chung quanh Đức Chúa Jêsus; 2 họ thấy một vài môn đồ Ngài dùng bữa mà tay không sạch, nghĩa là chưa rửa tay. 3 (Theo truyền thống của người xưa, người Pha-ri-si và người Giu-đa đều không ăn nếu chưa rửa tay; 4 khi ở chợ về, nếu chưa rửa họ cũng không dùng bữa. Họ lại còn giữ nhiều điều khác nữa như tẩy rửa chén tách, bình lọ và các đồ dùng bằng đồng). 5 Vì thế, những người Pha-ri-si và các thầy thông giáo hỏi Ngài: “Tại sao môn đồ Thầy không sống theo truyền thống của người xưa, cứ để tay bẩn mà dùng bữa vậy?” 6 Ngài đáp: “Ê-sai đã nói tiên tri về bọn đạo đức giả các ngươi thật là đúng: ‘Dân nầy lấy môi miệng tôn kính Ta, nhưng lòng chúng nó cách xa Ta lắm.7 Việc chúng thờ phượng Ta là vô ích, giáo lý chúng dạy chỉ là những luật lệ của loài người.’8 Các ngươi bỏ điều răn của Đức Chúa Trời mà giữ tập tục của loài người!”9 Ngài cũng nói với họ: “Các ngươi khéo bỏ điều răn của Đức Chúa Trời để giữ lấy truyền thống của mình! 10 Vì Môi-se đã nói: ‘Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi’ và ‘Ai nguyền rủa cha mẹ thì phải bị xử tử’; 11 nhưng các ngươi lại bảo: ‘Nếu ai nói với cha mẹ rằng những gì con có thể giúp cha mẹ là co-ban’ (nghĩa là lễ vật đã dâng cho Đức Chúa Trời). 12 Vậy các ngươi không cho phép người ấy làm gì cho cha mẹ mình nữa. 13 Như thế, các ngươi cố bám giữ truyền thống của mình mà chối bỏ lời Đức Chúa Trời. Các ngươi còn làm nhiều việc khác tương tự như vậy.”

Suy ngẫm và hiểu

Các lãnh đạo tôn giáo đã chỉ trích các môn đồ của Đức Chúa Jêsus khi họ ăn bánh mà không rửa tay. Điều này là vì việc ăn mà không rửa tay là một hành động đi ngược lại với các truyền thống của người xưa. “Truyền thống của người xưa” cũng là một kiểu hướng dẫn hành động để giữ các điều răn của Đức Chúa Trời. Nhưng không giống như ý định ban đầu, hướng dẫn này đã bị bại hoại do những nghi thức và hệ thống tôn giáo. Cho nên, Đức Chúa Jêsus đã quở trách họ vì khước từ điều răn của Đức Chúa Trời để lập nên truyền thống riêng của họ (c.1-13).

Đức Chúa Jêsus là Đấng như thế nào?

C.6-8 Đức Chúa Jêsus đã quở trách gay gắt những lãnh đạo tôn giáo giả hình. Điều này là vì họ đã quá tập trung vào việc giữ truyền thống riêng của họ đến nỗi bỏ qua ý nghĩa thật của Luật pháp. Thậm chí ngày nay, có những truyền thống được tạo ra vì những lý do chính đáng. Nếu truyền thống là điều phủ nhận các điều răn của Đức Chúa Trời, thì chúng ta phải tuyệt đối tránh. Chúng ta hãy chắc chắn rằng sự thờ phượng, cầu nguyện và việc đọc Kinh Thánh của mình là sự tập trung thật vào việc thờ phượng Đức Chúa Trời.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.3-5 Vào lúc đó, các lãnh đạo tôn giáo đã gây phức tạp cho luật pháp Cựu Ước. Mục đích ban đầu của Luật pháp đã bị quên lãng từ lâu rồi và thật ra Luật pháp đã trở thành điều mà chỉ những người biết nó mới có thể thích được. Chúng ta hãy thận trọng để không cho phép những đam mê của mình dẫn chúng ta đến việc tôn sùng truyền thống của loài người hơn là việc thờ phượng của chúng ta nơi Đức Chúa Trời.

Tham khảo   

7:6-8 Người Pha-ri-si là những kẻ giả hình vì hai lý do: (1) hành động của họ chỉ là bề ngoài chứ không đến từ tấm lòng của họ, điều cách xa Đức Chúa Trời và (2) sự dạy dỗ của họ không đến từ Đức Chúa Trời mà phản ánh truyền thống con người.

7:9 bỏ điều răn của Đức Chúa Trời. Những truyền thống loài người không chỉ chẳng có tác dụng gì cho việc thanh tẩy tấm lòng, mà thực tế chúng dẫn đến việc coi thường Lời Chúa (xem c. 13; 10:5, 19; 12:28, 31).

Cầu nguyện: Đức Chúa Trời ôi, xin hãy giúp chúng con thấy Lời của Ngài là quý hơn các truyền thống của loài người. Nguyện chúng con hết lòng thờ phượng chỉ một mình Ngài mà thôi.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Xuất Ai Cập Ký 15-17

Được Sự Cho Phép Của Liên Đoàn Đọc Kinh Thánh Su Việt Nam

 

 

 

Bình Luận:

You may also like