Home Dưỡng Linh Ngày 17 – Sự Chết Của Giăng Báp-Tít

Ngày 17 – Sự Chết Của Giăng Báp-Tít

by Ban Biên Tập
30 đọc

Mác 6:14-29

14 Vua Hê-rốt nghe nói về Đức Chúa Jêsus, vì danh tiếng Ngài đã được nhiều người biết đến. Một số người nói: “Giăng Báp-tít đã từ cõi chết sống lại nên mới thực hiện được các phép lạ nầy.” 15 Một số khác thì bảo: “Đó là Ê-li.” Một số khác nữa thì nói: “Đó là nhà tiên tri, như một trong các nhà tiên tri đời xưa.” 16 Nhưng khi nghe vậy, Hê-rốt nói: “Đây chính là Giăng, người mà ta đã chém đầu, nay sống lại.” 17 Số là Hê-rốt đã sai người bắt Giăng, trói lại và giam trong ngục nhân việc vua đã cưới Hê-rô-đia, vợ Phi-líp em vua, làm vợ. 18 Vì Giăng đã can rằng: “Bệ hạ lấy vợ của em mình là điều trái luật pháp” 19 nên Hê-rô-đia căm ghét Giăng và muốn giết đi. Nhưng bà không thể giết được, 20 vì Hê-rốt sợ Giăng, biết ông là một người công chính và thánh thiện, nên vẫn che chở ông. Vua thích nghe Giăng nói, dù mỗi lần nghe xong lòng vua thường bối rối. 21 Vào dịp sinh nhật, Hê-rốt mở tiệc chiêu đãi các cận thần, các sĩ quan, và những nhân vật quan trọng trong miền Ga-li-lê. 22 Con gái Hê-rô-đia vào nhảy múa, làm hài lòng Hê-rốt và khách dự tiệc, nên vua nói với cô gái: “Hãy xin bất cứ điều gì con muốn, trẫm sẽ cho.” 23 Vua lại thề: “Bất kỳ điều gì con xin, trẫm cũng sẽ cho, dù một nửa vương quốc của trẫm.” 24 Cô gái đi ra hỏi mẹ: “Con nên xin điều gì?” Mẹ nàng nói: “Cái đầu của Giăng Báp-tít.” 25 Lập tức, nàng vội vàng trở vào và tâu với vua: “Con muốn bệ hạ cho con cái đầu Giăng Báp-tít để trên mâm ngay bây giờ.” 26 Vua đau lòng lắm; nhưng vì lời thề và vì khách dự tiệc, vua không muốn thất hứa. 27 Vua liền sai một đao phủ đi và truyền đem đầu Giăng đến. 28 Người ấy vào ngục chặt đầu Giăng, rồi để đầu trên mâm và trao cho cô gái. Cô gái trao cho mẹ mình. 29 Các môn đồ của Giăng nghe tin, đến lấy xác người, và chôn trong mộ.

Suy ngẫm và hiểu

Khi vua Hê-rốt nghe về Đức Chúa Jêsus, ông tưởng đấy là Giăng Báp-tít, người mà ông đã giết, sống lại. Giăng Báp-tít bị tống giam sau khi lên án cuộc hôn nhân của Hê-rốt với Hê-rô-đia, vợ của em trai vua. Về sau, Giăng Báp-tít bị chém đầu vì lời hứa mà Hê-rốt đã hứa với con gái của Hê-rô-đia. Giăng công chính lại bị kẻ gian ác giết hại. Cái chết của Giăng Báp-tít là một hàm ý về sự chết của Đức Chúa Jêsus trên thập tự giá, và thật công bằng khi nói rằng Giăng đang dọn đường cho Đức Chúa Jêsus từ sự xuất hiện lần đầu đến lần cuối cùng của ông (c.14-29).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.14a Các môn đồ đã đi đến nhiều vùng và rao truyền Danh của Đức Chúa Jêsus (c.12-13). Vì điều này, Danh của Đức Chúa Jêsus được biết đến một cách rộng rãi. Ngày nay, trong đời sống của chúng ta, danh của ai được bày tỏ nhiều nhất?

C.17-29 Hê-rốt thừa nhận rằng Giăng Báp-tít là một người thánh khiết và công chính. Thế mà ông ta đã giết Giăng sau khi đùa bỡn với mạng sống của một người công chính trong một bữa tiệc lớn giữa vòng những kẻ ác. Cái chết của người công chính này dường như thật thống khổ và vô ích. Nhưng Hê-rốt gian ác, kẻ đã giết Giăng công chính, đã sống của một đời sống còn khốn khổ hơn nhiều trong nỗi sợ hãi. Chúng ta hãy xem xét xem Giăng Báp-tít, người đã không từ bỏ sự công chính của mình, bất chấp tất cả mọi lời nhạo báng và căm ghét về phía ông, và Hê-rốt, kẻ giết người công chính và đã sống phần đời còn lại của mình trong nỗi sợ hãi.

Tham khảo   

6:17 Giăng Báp-tít đã buộc tội Hê-rốt An-ti-pa một cách công khai vì phạm luật pháp (Lê-vi Ký 18:16; 20:21) do kết hôn với Hê-rô-đi-a, vợ cũ của em trai vua, Hê-rốt Phi-líp I (vẫn còn sống) (con của Ma-ri-am-ne và Hê-rốt Đại Đế), c.27 hậu quả là Hê-rốt đã tống giam Giăng vào ngục.

Cầu nguyệnĐức Chúa Trời ôi, giống như Giăng Báp-tít, xin hãy giúp con hy sinh mạng sống của mình vì nước của Ngài.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Xuất Ai Cập Ký 5-7

Được Sự Cho Phép Của Liên Đoàn Đọc Kinh Thánh Su Việt Nam

 

 

 

Bình Luận:

You may also like