Home Dưỡng Linh Ngày 09 – Ẩn Dụ Về Người Gieo Giống

Ngày 09 – Ẩn Dụ Về Người Gieo Giống

by Ban Biên Tập
30 đọc

Mác 4:1-12

1 Đức Chúa Jêsus lại bắt đầu giảng dạy bên bờ biển. Có một đoàn người rất đông tụ họp quanh Ngài nên Ngài phải xuống ngồi trên một chiếc thuyền, còn tất cả dân chúng thì đứng trên bờ. 2 Ngài dùng ẩn dụ dạy dỗ họ nhiều điều. Trong khi dạy, Ngài phán: 3 “Hãy nghe đây! Có một người đi ra gieo giống. 4 Trong khi gieo, một số hạt rơi dọc đường, chim đến ăn hết. 5 Một số khác rơi trên đất đá, chỉ có ít đất, vì lấp không sâu nên liền mọc lên. 6 Nhưng khi mặt trời mọc lên, bị nắng thiêu đốt thì chúng khô héo vì không có rễ. 7 Một số khác rơi giữa bụi gai; gai mọc lên làm cho nghẹt ngòi và không kết quả được. 8 Một số khác nữa rơi trên chỗ đất tốt nên kết quả, lớn lên và nẩy nở, một hạt ra ba chục, hạt khác sáu chục, hạt khác một trăm.” 9 Ngài lại phán: “Ai có tai để nghe, hãy nghe!” 10 Khi Đức Chúa Jêsus còn lại một mình, những người ở quanh Ngài cùng với mười hai sứ đồ đến hỏi Ngài về các ẩn dụ. 11 Ngài phán: “Sự mầu nhiệm về vương quốc Đức Chúa Trời đã được ban cho các con; nhưng đối với người ngoài, thì mọi sự đều nằm trong các ẩn dụ, 12 để họ: Xem thì vẫn xem, mà không thấy, nghe thì vẫn nghe, mà không hiểu; e rằng họ hối cải mà được tha tội chăng.”

Suy ngẫm và hiểu

Đức Chúa Jêsus kể câu chuyện ngụ ngôn về người gieo giống. Hình ảnh người gieo giống vãi hạt giống là cảnh rất đỗi quen thuộc với con người thời đó. Khi người gieo giống rải hạt giống trong khi ông bước khắp cánh đồng, một số hạt rơi dọc đường, rơi trên đất đá, rơi giữa bụi gai. Nhưng những loại đất này đều không thể kết quả được (c.1-9). Khi Đức Chúa Jêsus ở một mình, các môn đồ hỏi Ngài lý do và ý nghĩa của ẩn dụ về người gieo giống. Ngài trả lời rằng ẩn dụ này là một sự màu nhiệm, và chỉ những ai theo Ngài mới có thể nhận ra ý nghĩa thật của ẩn dụ này thôi (c.10-12).

Đức Chúa Jêsus là Đấng như thế nào?

C.3-9 Khi Đức Chúa Jêsus dạy dỗ về sự mầu nhiệm của Nước Trời, Ngài phán: “Ai có tai để nghe, hãy nghe!” Điều này không có nghĩa là chúng ta nên nghe bằng đôi tai thuộc thể của mình, mà chúng ta phải lắng nghe bằng đôi tai và linh hồn của chúng ta để vâng phục. Cho dù chúng ta có nghe nhiều bài giảng và hàng ngày đọc nhiều Kinh Thánh đến bao nhiêu đi chăng nữa, nếu chúng ta không nhận biết chân lý và không hành động theo chân lý, thì chúng ta thật chẳng khác gì với người không nghe chân lý cả.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.4-8 Vì hạt giống là Lời Chúa mọc lên và sinh trái, trái đó phải vượt qua nhiều khó khăn, chẳng hạn như “chim ăn hết”, “rễ bị héo” hoặc gai góc làm “nghẹt ngòi”. Chúng ta hãy nghĩ về những điều khó khăn như thế xảy đến trong đời sống của mình.

Tham khảo   

4:2 Sách Mác đưa ra một số ví dụ về việc Đức Chúa Jêsus dạy dỗ bằng những câu chuyện ngụ ngôn. Đối với những người cứng lòng, những câu chuyện ngụ ngôn là một lời cảnh báo; đối với những ai có tấm lòng cởi mở, những chuyện này minh họa nguyên tắc sự tể trị thuộc Chúa Cứu Thế của Đức Chúa Trời. Một chuyện ngụ ngôn bao gồm một câu chuyện và sứ điệp có chủ ý tương ứng với nó.

4:3–7 một người đi ra gieo giống. Sử dụng phương pháp gieo trồng thông thường của thời bấy giờ, người gieo giống gieo hạt giống mà trước tiên lại không cày xới đất. Vì thế hạt giống rơi vào những loại đất khác nhau mà chưa được chuẩn bị để nhận hạt giống.

Cầu nguyện: HỡiChúa, xin hãy giúp chúng con có đức tin cho phép chúng con nghe một cách cẩn thận Lời Ngài và vâng theo Lời ấy.

Đọc KinhThánhtrong năm:Sáng Thế Ký 27-30

Được Sự Cho Phép Của Liên Đoàn Đọc Kinh Thánh Su Việt Nam

 

 

 

Bình Luận:

You may also like