Home Dưỡng Linh Ngày 08 – Gia Đình Thật Của Đức Chúa Trời

Ngày 08 – Gia Đình Thật Của Đức Chúa Trời

by Ban Biên Tập
30 đọc

Mác 3:20-35

20 Đức Chúa Jêsus về nhà; cả một đám đông lại tụ họp tại đó đến nỗi Ngài và các môn đồ không thể dùng bữa được. 21 Người nhà của Ngài nghe vậy liền tìm đến để giữ Ngài lại, vì người ta nói rằng “Ngài đã bị mất trí.” 22 Các thầy thông giáo từ thành Giê-ru-sa-lem xuống lại nói: “Người nầy bị Bê-ên-xê-bun ám, và nhờ quyền của quỷ vương mà đuổi quỷ.” 23 Đức Chúa Jêsus gọi họ đến, dùng ẩn dụ mà nói: “Sa-tan có thể tự đuổi Sa-tan được sao? 24 Nếu một nước tự chia rẽ thì nước ấy không thể đứng vững được; 25 nếu một nhà tự chia rẽ, thì nhà ấy không thể đứng vững được. 26 Cũng vậy, nếu quỷ Sa-tan tự chống lại chính mình và chia rẽ nhau thì nó không thể đứng vững được mà đã tận số rồi! 27 Không ai có thể vào nhà một người có sức mạnh để cướp tài sản mà không lo trói người ấy trước; phải trói người đó lại, rồi mới cướp nhà người được. 28 Thật, Ta bảo các ngươi, mọi tội lỗi sẽ được tha cho con cái loài người, kể cả những lời phạm thượng mà chúng nói ra. 29 Nhưng ai xúc phạm đến Đức Thánh Linh thì sẽ chẳng bao giờ được tha, mà phải mắc tội đời đời.” 30 Ngài phán như vậy vì họ nói rằng: “Người nầy bị uế linh ám.” 31 Mẹ và các em Đức Chúa Jêsus đến, đứng bên ngoài và cho người vào gọi Ngài. 32 Đám đông đang ngồi quanh Ngài, thưa với Ngài: “Kìa, mẹ và anh em Thầy ở ngoài kia, đang tìm Thầy.” 33 Ngài đáp: “Ai là mẹ Ta, ai là anh em Ta?” 34 Rồi Ngài đưa mắt nhìn những người ngồi chung quanh mình và nói: “Đây là mẹ Ta và anh em Ta! 35 Ai làm theo ý muốn Đức Chúa Trời ấy là anh em, chị em, và mẹ Ta vậy.”

Suy ngẫm và hiểu

Đức Chúa Jêsus bị nhầm là một người điên, và thậm chí còn bị buộc tội thực hiện các phép lạ bằng sự trợ giúp của các uế linh. Đáp lại, Đức Chúa Jêsus phán rằng mọi tội đều có thể được tha thứ, nhưng tội xúc phạm đến Đức Thánh Linh thì không thể tha thứ được (c.20-30).

Mẹ và các em của Đức Chúa Jêsus đều đến để gặp Ngài. Rồi Ngài phán rằng chỉ những người làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời trong cộng đồng mới của Nước Trời mới thực sự là gia đình của Ngài (c.31-35).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.28-30 Đức Chúa Trời tha thứ mọi tội của chúng ta, nhưng Ngài không tha thứ cho sự xúc phạm chống nghịch Đức Thánh Linh. Việc xúc phạm đến Đức Thánh Linh có nghĩa là phủ nhận điều Đức Chúa Jêsus làm bằng quyền năng của Đức Thánh Linh. Những kẻ xúc phạm nói Đức Chúa Jêsus dùng quyền của Sa-tan (3:22), và do đó họ cũng phủ nhận luôn Thần của Đức Chúa Trời, Đấng hành động thông qua Đức Chúa Jêsus. Cho nên những kẻ như thế không tin Đức Chúa Jêsus, và không có Đức Thánh Linh ở trong họ. Bởi vậy tội của họ không thể tha thứ được.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.31-35 Gia đình của Đức Chúa Jêsus không thể hiểu được Ngài (3:21) và “đang đứng bên ngoài”. Nhưng các môn đồ thì đang “ngồi xung quanh” Ngài và lắng nghe Lời Ngài vì họ đã chuẩn bị đời sống của họ để là những người của Nước Trời. Ngày nay, liệu chúng ta có phải là những người ngoài cuộc chỉ đứng bên ngoài và xem Đức Chúa Jêsus không? Hay trước mặt Ngài, chúng ta là những môn đồ thật lắng nghe và thuận phục Lời Chúa?

Tham khảo   

3:22 Các thầy thông giáo…từ Giê-ru-sa-lem bấy giờ đã kết tội Đức Chúa Jêsus; Ngài đã đến trong sự chú ý của các lãnh đạo Do Thái ở Giê-ru-ra-lem. Họ ngấm ngầm thừa nhận quyền năng không thể chối cãi của Ngài, nhưng lại gọi chúng là công việc của Sa-tan.

3:23 Đức Chúa Jêsus dùng hai sự minh họa (chuyện ngụ ngôn) để cho thấy rằng sự buộc tội của các thầy thông giáo là sai: (1) nếu tầm ảnh hưởng quyền năng của sa-tan bị chia rẽ từ bên trong thì nó không thể đứng vững được (c.24-26); và (2) Sa-tan phải bị buộc lại trước khi tầm ảnh hưởng của nó có thể bị thách thức (c.27).

Cầu nguyện: Chúa ôi, xin hãy giúp chúng con biết coi trọng và yêu mến cộng đồng thuộc linh mà Ngài đã ban cho chúng con.

Đọc KinhThánhtrong năm:Sáng Thế Ký 24-26

Được Sự Cho Phép Của Liên Đoàn Đọc Kinh Thánh Su Việt Nam

 

 

 

Bình Luận:

You may also like