Home Dưỡng Linh Ngày 27 – Đến Bê-Tên Và Về Nhà

Ngày 27 – Đến Bê-Tên Và Về Nhà

by Ban Biên Tập
30 đọc

Sáng Thế Ký 35:1-22

1 Đức Chúa Trời phán với Gia-cốp: “Hãy mau đi lên Bê-tên và ở đó. Cũng hãy lập tại đó một bàn thờ cho Đức Chúa Trời, là Đấng đã hiện ra với con khi con chạy trốn anh con là Ê-sau.” 2 Gia-cốp bảo người nhà và những người cùng đi với ông: “Hãy dẹp bỏ các tượng thần ngoại bang khỏi các ngươi, thanh tẩy chính mình và thay áo quần. 3 Chúng ta hãy chuẩn bị đi lên Bê-tên. Ta sẽ lập tại đó một bàn thờ cho Đức Chúa Trời, là Đấng đã nhậm lời ta trong ngày nguy khốn, và đã phù hộ ta trong suốt chặng đường.” 4 Họ liền nộp cho Gia-cốp tất cả các tượng thần ngoại bang mà họ đang giữ, cũng như các khoen họ đang đeo trên tai. Gia-cốp đem chôn những thứ đó dưới gốc cây sồi gần thành Si-chem. 5 Gia đình Gia-cốp lên đường. Đức Chúa Trời giáng kinh hãi trên các thành chung quanh đó nên không một ai dám đuổi theo các con trai Gia-cốp. 6 Gia-cốp và những người đi theo ông cùng đến Lu-xơ (tức là Bê-tên), thuộc xứ Ca-na-an. 7 Ông lập tại đó một bàn thờ và đặt tên chỗ nầy là Ên Bê-tên, vì tại đây Đức Chúa Trời đã hiện ra với ông khi ông chạy trốn anh mình. 8 Bấy giờ Đê-bô-ra, vú nuôi của Rê-bê-ca, qua đời, được chôn dưới gốc cây sồi ở thành Bê-tên. Vì vậy, người ta gọi là cây A-lôn Ba-cút.9 Khi Gia-cốp từ Pha-đan A-ram về, Đức Chúa Trời lại hiện ra với Gia-cốp và ban phước cho ông. 10 Đức Chúa Trời phán: “Tên con là Gia-cốp, nhưng con sẽ không được gọi là Gia-cốp nữa mà tên con sẽ là Y-sơ-ra-ên.” Rồi Ngài đặt tên cho ông là Y-sơ-ra-ên. 11 Đức Chúa Trời lại phán với ông: “Ta là Đức Chúa Trời Toàn Năng; hãy sinh sản và gia tăng gấp bội. Một dân tộc rồi một cộng đồng nhiều dân tộc sẽ ra từ con, và các vua chúa sẽ từ dòng dõi con mà ra. 12 Vùng đất Ta đã ban cho Áp-ra-ham và Y-sác thì Ta cũng sẽ ban cho con và dòng dõi con.” 13 Rồi Đức Chúa Trời ngự lên từ chỗ Ngài đã phán với Gia-cốp. 14 Ông liền dựng một trụ đá tại nơi Đức Chúa Trời đã phán với ông, làm lễ quán và đổ dầu lên đó. 15 Vậy Gia-cốp đặt tên địa điểm mà Đức Chúa Trời đã phán với ông là Bê-tên.16 Gia đình Gia-cốp rời Bê-tên ra đi. Khi họ còn cách Ép-ra-ta một quãng đường, thì Ra-chên chuyển dạ và sinh rất khó khăn. 17 Khi bà đang đau đớn, bà mụ nói: “Đừng sợ vì bà lại có thêm một con trai nữa.” 18 Trong cơn hấp hối, lúc sắp trút linh hồn, bà đặt tên cho đứa con trai đó là Bên Ô-ni. Nhưng người cha thì lại đặt tên là Bên-gia-min. 19 Ra-chên qua đời, được an táng cạnh con đường đi về Ép-ra-ta, tức là Bết-lê-hem.20 Gia-cốp dựng một mộ bia; đó là mộ bia của Ra-chên vẫn còn cho đến ngày nay. 21 Y-sơ-ra-ên tiếp tục hành trình và khi qua khỏi tháp Ê-đe thì đóng trại. 22 Trong thời gian Y-sơ-ra-ên ngụ tại xứ đó, Ru-bên đã đến nằm với Bi-la, hầu thiếp của cha mình. Y-sơ-ra-ên hay được việc nầy.

Suy ngẫm và hiểu

Đức Chúa Trời phán bảo Gia-cốp, người đang trong nỗi sợ hãi, đi đến Bê-tên. Gia-cốp ra lệnh cho tất cả gia đình ông và những người hầu làm sạch mình khỏi những thần ngoại quốc và sau đó ông đưa họ đi Bê-tên (c.1-8). Khi Gia-cốp đến Bê-tên, ông dựng một bàn thờ như đã hứa. Một lần nữa Đức Chúa Trời lại xác nhận lời hứa của Ngài đã ban cho Gia-cốp (c.9-15).

Sau đó, Ra-chên qua đời sau sự sinh nở đau đớn. Trước khi chết, bà đặt tên cho con trai là Bên Ô-ni (con trai của sự đau đớn tôi), nhưng Gia-cốp gọi nó là Bên-gia-min (con trai được phước; c.16-22).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.1 Đức Chúa Trời gặp gỡ Gia-cốp một lần nữa. Ông ở trong nỗi sợ hãi sau khi theo đuổi những của cải của thế gian và những sự thoải mái của cuộc sống. Khi đó Đức Chúa Trời ra lệnh cho Gia-cốp đi đến Bê-tên. Bê-tên là nơi Gia-cốp lần đầu tiên gặp Đức Chúa Trời; Đức Chúa Trời phán bảo Gia-cốp phục hồi lại tình yêu ban đầu của ông. Liệu chúng ta có đánh mất tình yêu ban đầu với Đức Chúa Trời bởi lòng ham mến thế gian của chúng ta hay không? Hãy nhớ lại Bê-tên của chúng ta và phục hồi lại mối quan hệ của chúng ta với Đức Chúa Trời.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.2-4 Trước khi đến với Đức Chúa Trời, gia đình của Gia-cốp đã chôn những thần ngoại quốc dưới một gốc sồi. Các thần hoặc các thần tượng mà chúng ta vẫn còn bám víu lấy là gì? Bạn sẽ làm gì với những thần tượng đó?

Tham khảo

35:5 một sự kinh hãi từ Đức Chúa Trời. Trong khi bản tính chính xác của sự kinh hãi này không được biết đến, những đoạn khác trong sách Sáng Thế Ký ghi lại sự kinh sợ Đức Chúa Trời được dùng để bảo vệ các tổ phụ (ví dụ, 20:8; 26:28–29). Những sự sợ hãi của Gia-cốp diễn tả trong 34:30 được sự bảo vệ của Đức Chúa Trời đáp lời, dẫu sự trả thù quá mức mà Si-mê-ôn và Lê-vi đã bày tỏ (34:25).

35:18 linh hồn bà đang rời khỏi. Đây là một chỗ trong Cựu Ước, nơi từ “linh hồn” (tiếng Hê-bơ-rơ là nepesh) biểu thị những gì mang sự sống đến cho thân thể. 35:21 Địa điểm của tháp Ê-đe không biết rõ, cho dù văn cảnh gợi ý rằng nó nằm giữa Bết-lê-hem và Hếp-rôn. Do “Ê-đe” có nghĩa là “bầy đàn” hay “bầy súc vật”, cái tháp này có thể đã được những người chăn bầy sử dụng.

Cầu nguyện: Xin hãy giúp nỗi đau và sự đau khổ của chúng con trở thành cách chúng con quay trở lại với Ngài, hỡi Chúa.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Lu-ca 5-8

Được Sự Cho Phép Của Liên Đoàn Đọc Kinh Thánh Su Việt Nam

Bình Luận:

You may also like