Browsing: trở về

Văn Nghệ
0

Nó tỉnh ngộ, tự nhủ: “Bao nhiêu kẻ làm thuê của cha ta đều có…