Home Dưỡng Linh Ngày 23 – Gặp Gỡ Và Giải Hòa

Ngày 23 – Gặp Gỡ Và Giải Hòa

by Ban Biên Tập
30 đọc

Sáng Thế Ký 33:1-17

1 Gia-cốp ngước mắt nhìn, và kìa, Ê-sau đang dẫn bốn trăm người tiến đến. Gia-cốp liền chia các con cho Lê-a, Ra-chên, và hai nữ tì. 2 Ông xếp cho hai nữ tì và các con của họ đi trước, rồi đến Lê-a và các con bà, và sau cùng là Ra-chên và Giô-sép. 3 Còn ông thì vượt lên trước họ, sấp mặt xuống đất bảy lần, cho tới khi đến gần anh mình. 4 Nhưng Ê-sau chạy đến đón, ôm chầm Gia-cốp, bá lấy cổ mà hôn, rồi cả hai cùng khóc. 5 Khi ngẩng lên thấy đám phụ nữ và trẻ con, Ê-sau hỏi: “Những người đi với em là ai vậy?” Gia-cốp trả lời: “Đó là những đứa con mà Đức Chúa Trời đã đoái ban cho đầy tớ anh.” 6 Hai nữ tì cùng con cái họ đến gần Ê-sau và sấp mặt xuống đất. 7 Rồi Lê-a và các con cái bà đến gần, sấp mặt xuống, và sau cùng, Ra-chên và Giô-sép cũng đến gần, và sấp mặt xuống. 8 Ê-sau hỏi: “Em định làm gì với các bầy súc vật mà anh vừa gặp đó?” Gia-cốp đáp: “Ấy là để được anh đoái thương.” 9 Ê-sau nói: “Nầy em, anh có nhiều rồi, cái gì của em thì em cứ giữ.” 10 Gia-cốp nài nỉ: “Không, em van anh. Nếu em được ơn trước mặt anh, xin anh nhận lấy món quà biếu từ tay em. Được thấy mặt anh thật chẳng khác gì được thấy mặt Đức Chúa Trời, vì anh đã vui lòng tiếp nhận em. 11 Xin anh vui nhận món quà em biếu anh, vì Đức Chúa Trời đã thương xót em và ban cho em đầy đủ mọi sự.” Ông nài ép mãi và Ê-sau đã phải nhận. 12 Ê-sau nói: “Nào, chúng ta hãy lên đường! Anh sẽ đi trước em.” 13 Gia-cốp đáp: “Như chúa biết đó, mấy đứa trẻ còn yếu lắm, mà em thì lại phải chăm sóc đàn chiên và bò cái đang còn cho con bú. Nếu ép chúng đi nhanh, dù chỉ một ngày thôi, thì cả bầy sẽ chết hết. 14 Xin chúa cứ đi trước đầy tớ chúa, còn em sẽ đi chậm chậm, theo chân của đám trẻ con và bầy súc vật cho đến khi gặp chúa tại Sê-i-rơ.” 15 Ê-sau nói: “Vậy anh để lại cho em một vài tùy tùng của anh nhé.” Gia-cốp trả lời: “Nhưng để làm gì? Em chỉ mong được ơn trước mặt chúa của em thôi!” 16 Ngay hôm ấy, Ê-sau trở về Sê-i-rơ. 17 Nhưng Gia-cốp đi đến Su-cốt, cất cho mình một cái nhà và mấy túp lều cho súc vật. Vì vậy, ông đặt tên chỗ đó là Su-cốt.

Suy ngẫm và hiểu

Cuối cùng, Gia-cốp đã đến mặt đối mặt với Ê-sau. Gia-cốp cúi xuống sát đất bảy lần trước Ê-sau, nhưng Ê-sau đã chạy ra đón Gia-cốp để ôm và hôn ông! Họ khóc khi họ làm hòa với nhau (c.1-11).

Gia-cốp khăng khăng đòi Ê-sau nhận quà của ông, trong khi lại từ chối sự đề xuất dẫn đường cho ông của Ê-sau. Vì thế Ê-sau trở về Sê-i-rơ một mình. Gia-cốp ở lại Su-cốt một thời gian nữa (c.12-17).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.1-3 Gia-cốp chắc hẳn đã có cảm giác lẫn lộn – giữa sự bình an của việc Đức Chúa Trời và nỗi sợ hãi 400 người đang đi đến. Nhưng Gia-cốp không trốn phía sau đám đông (32:16-24); ông đã đi trước nhóm đi gặp Ê-sau. Với đức tin cỡ như hạt cải có thể vượt qua những nỗi sợ hãi như trái núi của chúng ta!

C.3-4 Gia-cốp đến gần Ê-sau trong sự sợ hãi, nhưng bất ngờ Ê-sau ôm lấy ông! Đức Chúa Trời đã làm nguôi cơn giận của Ê-sau. Hai mươi năm xung đột của họ đã kết thúc, và họ đã được giải hòa. Chúng ta có đang ở trong một mối quan hệ khó khăn hay không? Hãy tìm kiếm sự giúp đỡ của Chúa và chúng ta hãy cố gắng trở nên những người kiến tạo hòa bình (Ma-thi-ơ 5:9).

Tham khảo:

33:1–3 Khi nhìn thấy Ê-sau, Gia-cốp đã sắp xếp những người vợ và con của mình theo thứ tự quan trọng, với niềm hãnh diện là nơi ban cho Ra-chên và Giô-sép, đứa con duy nhất trong số các con trai của Gia-cốp được đặt tên ở đây (c.2). Sự đối xử đặc biệt của Gia-cốp đối với Giô-sép trở thành một chủ đề quan trọng sau này trong sách Sáng Thế Ký (xem chương 37).

33:4 Ê-sau chạy đến đón ông. Cách không rụt rè mà Ê-sau đón và ôm Gia-cốp bộc lộ rằng ông ấy không còn giữ sự oán hận đối với em mình. Sự mô tả sự làm hòa của họ có thể đã ảnh hưởng đến sự mô tả của Đức Chúa Giê-xu về người con trai hoang đàng trở về với cha mình (xem Lu-ca 15:20).

Cầu nguyện: Xin hãy giúp chúng con ưu tiên sự gặp gỡ của chúng con với Ngài, hỡi Chúa yêu kính, trước bất cứ mối quan hệ nào của con người.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Mác 5-8

Được Sự Cho Phép Của Liên Đoàn Đọc Kinh Thánh Su Việt Nam

Bình Luận:

You may also like