Browsing: giải hòa

Dưỡng Linh
0

Hoithanh.com – Sự gặp gỡ giữa Gia-cốp và Ê-sau thực tế khá là cảm động, không giống những gì Gia-cốp đã sợ hãi. Gia-cốp cứ khăng khăng rằng Ê-sau phải nhận quà của ông, và Ê-sau lại cố gắng bảo vệ Gia-cốp bằng đội quân của ông ta.