Home Dưỡng Linh Ngày 16 – Gia-Cốp Chống Lại La-Ban

Ngày 16 – Gia-Cốp Chống Lại La-Ban

by Ban Biên Tập
30 đọc

Sáng Thế Ký 30: 25-43

25 Sau khi Ra-chên sinh Giô-sép, Gia-cốp thưa với La-ban: “Xin cha cho con đi để con trở về quê hương, xứ sở con. 26 Xin giao hai vợ và con cái của con lại để con ra đi. Cha thừa biết con đã vì họ mà phục vụ cha thế nào rồi.” 27 La-ban nói: “Ước gì cha được ơn trước mặt con! Cha linh cảm rằng Đức Giê-hô-va đã vì con mà ban phước cho cha.” 28 Ông nói thêm: “Con cứ định tiền công đi, cha sẽ trả.” 29 Gia-cốp nói: “Cha biết con đã giúp đỡ cha thế nào, và nhờ con mà đàn gia súc của cha đã gia tăng ra sao rồi. 30 Trước khi con đến, đàn gia súc của cha ít oi, nhưng bây giờ thì tăng lên gấp bội. Bàn chân con bước đến đâu, Đức Giê-hô-va ban phước cho cha đến đấy. Vậy, khi nào con mới được lo cho gia đình riêng của mình?” 31 La-ban nói: “Cha sẽ cho con cái gì đây?” Gia-cốp thưa: “Cha sẽ chẳng phải cho con thứ gì cả. Nếu cha đồng ý điều nầy thì con sẽ tiếp tục chăn giữ đàn gia súc cho cha. 32 Hôm nay, cha cho con kiểm soát tất cả các bầy gia súc của cha và tách ra khỏi bầy những con chiên và dê có vằn, có đốm, cũng như những chiên con màu đen. Đó sẽ là tiền công của con. 33 Sau nầy, khi cha xem xét tiền công của con thì lòng trung thực của con sẽ làm chứng cho con. Nếu trong bầy của con có bất cứ con dê nào không có vằn và đốm, hoặc chiên con nào lông không đen thì sẽ bị xem là vật ăn cắp.” 34 La-ban nói: “Được! Cha đồng ý với con.” 35 Nhưng ngay hôm ấy, La-ban tách riêng các dê đực có sọc và đốm, các dê cái có vằn và đốm, tất cả các con vật có đốm trắng và các chiên con có lông đen, rồi giao cho các con trai mình chăn giữ. 36 Ông để Gia-cốp ở xa mình một khoảng cách ba ngày đường. Gia-cốp chăn phần gia súc còn lại trong bầy của La-ban.

37 Gia-cốp tìm những cành bạch dương, cành bồ đào và cành bá tiên còn tươi, rồi lột vỏ theo từng đường sọc để lộ ra màu trắng trong thân cây. 38 Ông đặt những cành đã lột vỏ vào trong máng nước, trước mặt bầy thú, chỗ chúng đến uống nước. Vì các con thú thường bị kích dục khi đến uống nước 39 nên khi chúng nhìn những cành cây ấy mà giao phối thì sinh những con vật có sọc, có vằn và có đốm. 40 Gia-cốp tách riêng các chiên cái ra và cho chúng quay mặt về phía những con có sọc và màu đen trong bầy của La-ban. Ông làm vậy để gầy riêng cho mình một bầy gia súc, không để chung với bầy của La-ban. 41 Mỗi khi các con vật mập mạnh giao phối, thì Gia-cốp đặt các cành lột vỏ trong máng nước, trước mắt chúng, để chúng giao phối trước các cành đó. 42 Nhưng với các con vật gầy ốm thì ông không để các cành đó; vì vậy, các con vật ốm yếu thuộc về La-ban, còn những con mập mạnh thuộc về Gia-cốp. 43 Như vậy, ông càng lúc càng phát đạt, có nhiều đàn gia súc, tôi trai, tớ gái, lạc đà và lừa.

Suy ngẫm và hiểu

La-ban thừa nhận rằng sự giàu có ông ta có được là bởi vì Đức Chúa Trời ở cùng với Gia-cốp. Thay vì trả công cho công việc của Gia-cốp một cách xứng đáng, ông ta muốn tiếp tục sử dụng Gia-cốp. Vì thế ông ta chỉ hào phóng với Gia-cốp, khi thỏa thuận, nhưng đã sử dụng Gia-cốp như một người hầu và thay đổi tiền công mười lần (31:7). Nhưng Đức Chúa Trời đã rèn giũa những đặc tính theo thế gian của Gia-cốp cùng với sự tham lam láu cá của La-ban. Đức Chúa Trời thương xót Gia-cốp và ban phước cho ông (31:10-13) và khiến Gia-cốp trở nên giàu có (c.25-43).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.27 Đức Chúa Trời ban phước cho La-ban qua Gia-cốp. Sự thật thì Đức Chúa Trời không có lý do để ban phước cho La-ban, một người ranh mãnh. Nhưng bởi vì lời hứa của Đức Chúa Trời rằng Gia-cốp sẽ thành nguồn của mọi phước hạnh, La-ban đã nhận được những phước lành dư dật thông qua Gia-cốp. Vì thế, lời hứa của Đức Chúa Trời được làm thành cho dù hoàn cảnh như thế nào đi nữa.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.34-43 Gia-cốp và La-ban, mỗi người đều hoạch định để làm gia tăng các bầy cừu. Cuối cùng chính Gia-cốp là người đứng đầu. Điều này không phải vì kế hoạch của Gia-cốp tốt hơn của La-ban, đó là bởi vì Đức Chúa Trời đứng về phía Gia-cốp (31:11-12). Cho dù kế hoạch của con người có vĩ đại bao nhiêu, nhưng nếu Đức Chúa Trời không ở trong chúng, chắc chắn chúng sẽ thất bại.

Tham khảo

30:31–34 Như tiền công cho việc phục vụ của mình, Gia-cốp đề nghị La-ban chia phần cho chàng tất cả những con chiên và dê có đốm và có sọc, cùng tất cả chiên đực màu đen. Những dấu hiệu dễ nhận thấy của chúng cho phép những con vật này dễ dàng phân biệt khỏi những con khác thuộc về La-ban.

30:40 Gia-cốp để riêng những con vật của mình ra khỏi những con của La-ban. 30:43 đến Pha-đan A-ram chỉ với cây gậy của chàng (xem 32:10), Gia-cốp trở nên rất giàu. Sự mô tả ngắn gọn về tài sản của chàng giống như những tổng kết trước kia về tài sản của Áp-ra-ham (xem 12:16; 24:35).

Cầu nguyện:Xin hãy giúp chúng con trông cậy chỉ một mình Ngài, hỡi Đức Chúa Trời. Ngài bảo vệ và ban phước cho dân Ngài, và giúp chúng con ném (dẹp) đi những mánh khóe của chúng con.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Ma-la-chi 11-13

Được Sự Cho Phép Của Liên Đoàn Đọc Kinh Thánh Su Việt Nam

Bình Luận:

You may also like