Home Dưỡng Linh Ngày 15 – Đua Nhau Có Thai

Ngày 15 – Đua Nhau Có Thai

by Ban Biên Tập
30 đọc

Sáng Thế Ký 30: 1-24

1 Khi Ra-chên thấy mình không sinh con cho Gia-cốp thì ghen tị với chị, và nói với Gia-cốp: “Ông phải cho tôi có con, nếu không chắc tôi chết mất!” 2 Gia-cốp nổi giận nói với Ra-chên: “Tôi có quyền thay Đức Chúa Trời là Đấng không cho bà sinh đẻ được sao?” 3 Ra-chên nói: “Đây có Bi-la, nữ tì của tôi, ông hãy đi lại với nó, để nó thay tôi sinh con và nhờ nó mà tôi cũng có con nữa.” 4 Vậy, Ra-chên giao nữ tì Bi-la cho Gia-cốp làm hầu thiếp, và ông đi lại với nàng. 5 Bi-la mang thai và sinh cho Gia-cốp một đứa con trai. 6 Ra-chên nói: “Đức Chúa Trời đã minh xét cho tôi, nghe tiếng van nài của tôi, và ban cho tôi một con trai.” Vì vậy, bà đặt tên đứa bé là Đan. 7 Bi-la, nữ tì của Ra-chên, lại mang thai và sinh cho Gia-cốp một con trai thứ hai. 8 Ra-chên nói: “Tôi đã dốc sức chiến đấu với chị tôi, và tôi đã thắng.” Vì vậy, bà đặt tên đứa bé nầy là Nép-ta-li. 9 Khi Lê-a thấy mình ngưng sinh sản thì bắt nữ tì Xinh-ba giao cho Gia-cốp làm hầu thiếp. 10 Xinh-ba, nữ tì của Lê-a, sinh cho Gia-cốp một con trai. 11 Lê-a nói: “May mắn quá!” Rồi bà đặt tên đứa bé là Gát. 12 Xinh-ba, nữ tì của Lê-a, sinh một con trai thứ nhì cho Gia-cốp. 13 Lê-a nói: “Tôi hạnh phúc biết bao! Vì các cô gái sẽ gọi tôi là người có phước.” Bà đặt tên đứa trẻ là A-se. 14 Vào mùa gặt lúa mì, Ru-bên đi ra đồng, tìm được những trái táo rừng, và đem về biếu mẹ là Lê-a. Ra-chên nói với Lê-a: “Xin chị cho em vài trái táo rừng của con chị.” 15 Nhưng Lê-a nói: “Cướp chồng của tôi chưa đủ hay sao mà cô còn muốn lấy luôn mấy trái táo rừng của con trai tôi nữa?” Ra-chên nói: “Thế thì, em nhường ông ấy ở với chị đêm nay để đổi mấy trái táo rừng của con chị.” 16 Đến chiều tối, khi Gia-cốp từ ngoài đồng về, Lê-a ra đón ông và nói: “Ông hãy đến với tôi, vì tôi đã đổi ông bằng những trái táo rừng của con tôi rồi.” Vậy, đêm ấy Gia-cốp lại nằm với Lê-a. 17 Đức Chúa Trời nhậm lời Lê-a. Bà mang thai và sinh cho Gia-cốp đứa con trai thứ năm. 18 Lê-a nói: “Đức Chúa Trời đã trả công cho tôi, vì tôi đã giao nữ tì mình cho chồng.” Bà đặt tên cho đứa trẻ đó là Y-sa-ca.19 Lê-a lại mang thai và sinh đứa con trai thứ sáu cho Gia-cốp. 20 Bà nói: “Đức Chúa Trời đã ban cho tôi một món quà quý giá. Bây giờ chồng tôi sẽ quý trọng tôi vì tôi đã sinh cho ông sáu người con trai.” Bà đặt tên đứa trẻ nầy là Sa-bu-lôn.21 Sau đó, bà sinh một đứa con gái và đặt tên là Đi-na. 22 Đức Chúa Trời nhớ đến Ra-chên, nhậm lời bà và cho bà sinh sản. 23 Bà mang thai và sinh một con trai. Bà nói:“Đức Chúa Trời đã cất bỏ nỗi nhục nhã cho tôi rồi.” 24 Bà đặt tên đứa trẻ là Giô-sép và nói: “Cầu xin Đức Giê-hô-va ban thêm cho tôi một con trai nữa!”.

Suy ngẫm và hiểu

Lê-a ghen tị với Ra-chên bởi vì Gia-cốp yêu Ra-chên nhiều hơn.Và Ra-chên ghen tị vì Lê-a có nhiều con trai. Sự ghen tị của họ dẫn họ đến việc đưa những nàng hầu của mình cho ngủ với Gia-cốp, và Ra-chên thậm chí đã dùng trái phong già, là một loại thuốc kích dục. Tuy nhiên, Gia-cốp xưng nhận rằng chính Đức Chúa Trời là Đấng ban cho Lê-a con cái. Dẫu rằng Ra-chên không thể thụ thai được, khi Đức Chúa Trời đoái nhìn nàng, nàng có thể thụ thai Giô-sép. Đức Chúa Trời cũng thương xót Lê-a. Vì thế Chúa mở dạ con của nàng và ban cho nàng thêm hai con trai và một con gái (c.1-24).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.3-8 Giống hệt như Sa-ra, người cố gắng có một đứa con trai qua  A-ga hơn là trông cậy vào Đức Chúa Trời (16:1-2), Ra-chên cũng có Đan và Nép-ta-li thông qua Bi-la, người hầu của nàng. Điều này chỉ ra (thể hiện) rằng mối quan tâm của Ra-chên là đánh bại chị của mình trong cuộc đua tranh, hơn là làm thành lời hứa về con cháu mà Đức Chúa Trời đã ban cho họ. Ngày nay, những lý do trung thực tại sao chúng ta mong muốn được Đức Chúa Trời ban phước là gì?

C.14-24 Ra-chên và Lê-a hết sức nỗ lực để có con. Nhưng chính Đức Chúa Trời là Đấng ban con cái cho họ. Lý do họ có con là bởi vì Đức Chúa Trời đã thương xót họ và cho phép họ thụ thai. Hãy đừng kiêu ngạo khi mọi thứ diễn ra như chúng ta hoạch định. Thay vào đó, chúng ta hãy tập trung vào kế hoạch của Đức Chúa Trời, Đấng hành động vì chúng ta.

Tham khảo

30:1–2 Sự son sẻ của Ra-chên gây ra những căng thẳng tiếp theo nổi lên trong nhà Gia-cốp. Khi Ra-chên đòi Gia-cốp con cái (c.1), chàng đổ cho Đức Chúa Trời (c.2). Tuy nhiên, khi nhận ra vai trò của Đức Chúa Trời trong tình huống này, Gia-cốp không cầu nguyện cho Ra-chên, như Y-sác, cha chàng đã làm cho Rê-bê-ca (xem 25:21–22).

30:22–23 Đức Chúa Trời nhớ đến Ra-chên. Sau nhiều năm chờ đợi, cuối cùng Ra-chên cũng sinh Gia-cốp một đứa con trai. (Về “việc nhớ đến” của Đức Chúa Trời, xem chú thích của 8:1.) Việc lặp lại của “Đức Chúa Trời” trong 30:22 nhấn mạnh rằng Ngài là Đấng duy nhất có thể giúp cho Ra-chên thụ thai và sinh con. Điều này được nhấn mạnh khi Ra-chên thừa nhận rằng Đức Chúa Trời đã cất đi sự xấu hổ của tôi.

Cầu nguyện: Xin hãy tha thứ cho chúng con, hỡi Đức Chúa Trời, vì cố gắng làm thành những kế hoạch của chúng con thông qua những cách theo thế gian của chúng con.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Ma-la-chi 8-10

Được Sự Cho Phép Của Liên Đoàn Đọc Kinh Thánh Su Việt Nam

Bình Luận:

You may also like