Home Dưỡng Linh Ngày 14 – Sự Lừa Dối, Hôn Nhân Và Sự Ra Đời

Ngày 14 – Sự Lừa Dối, Hôn Nhân Và Sự Ra Đời

by Ban Biên Tập
30 đọc

Sáng Thế Ký 29: 21-35

21 Sau đó, Gia-cốp nhắc La-ban: “Cháu đã hoàn tất thời gian giúp việc rồi, xin cậu giao vợ cháu lại để cháu được lui tới với nàng.” 22 La-ban tổ chức một bữa tiệc và mời tất cả xóm giềng đến dự. 23 Nhưng tối đó ông đưa Lê-a, con gái mình, đến với Gia-cốp, rồi Gia-cốp ăn nằm với Lê-a. 24 La-ban cũng cho nữ tì Xinh-ba theo hầu Lê-a, con gái mình. 25 Sáng hôm sau Gia-cốp mới biết đó là Lê-a. Ông hỏi La-ban: “Cha đã làm gì cho con vậy? Có phải vì Ra-chên mà con giúp việc cho nhà cha không? Sao cha lừa gạt con?” 26 La-ban đáp: “Ở đây không có lệ gả cô em trước khi gả cô chị. 27 Con cứ ở với Lê-a trọn tuần lễ cưới nầy đi, rồi cha sẽ gả luôn Ra-chên cho con; bù lại, con phải làm việc cho cha thêm bảy năm nữa.” 28 Gia-cốp làm theo lời, ở với Lê-a trọn tuần lễ cưới đó, rồi La-ban gả Ra-chên, con gái mình, cho Gia-cốp. 29 La-ban cũng cho nữ tì Bi-la theo hầu Ra-chên, con gái mình. 30 Gia-cốp cũng đi lại với Ra-chên, và yêu Ra-chên hơn Lê-a. Vậy, Gia-cốp giúp việc cho La-ban thêm bảy năm nữa.

31 Đức Giê-hô-va thấy Lê-a ít được thương yêu nên cho bà sinh con, còn Ra-chên lại hiếm muộn. 32 Lê-a mang thai và sinh con trai, đặt tên là Ru-bên và nói: “Đức Giê-hô-va đã thấy nỗi ưu phiền của tôi, bây giờ chồng sẽ yêu tôi.” 33 Bà lại mang thai và sinh con trai, đặt tên là Si-mê-ôn và nói: “Đức Giê-hô-va đã nghe biết tôi ít được yêu thương nên cho thêm đứa nầy.” 34 Bà mang thai lần nữa và sinh con trai. Bà nói: “Lần nầy chồng tôi sẽ gắn bó với tôi vì tôi đã sinh cho ông ba đứa con trai.” Vì vậy, bà đặt tên con là Lê-vi. 35 Bà lại mang thai và sinh con trai. Bà nói: “Lần nầy tôi ca ngợi Đức Giê-hô-va”. Vì thế, bà đặt tên con là Giu-đa. Rồi bà ngưng sinh đẻ.

Suy ngẫm và hiểu

Bảy năm đã qua kể từ khi Gia-cốp hứa làm việc cho La-ban. Nhưng không như lời hứa, La-ban đã đưa đến Lê-a thay vì Ra-chên tới Gia-cốp. Gia-cốp đã đánh lừa Y-sác, cha mình rằng chàng là con trưởng, nhưng bây giờ La-ban lại lừa Gia-cốp tráo Lê-a giả làm con gái nhỏ. Sau đám cưới, Gia-cốp phát hiện ra chàng bị lừa và than phiền với La-ban. Tuy vậy, La-ban đề nghị Gia-cốp làm việc thêm bảy năm nữa vì Ra-chên. Vì thế Gia-cốp làm việc cho La-ban thêm bảy năm nữa (c.21-30). Đức Chúa Trời thấy Lê-a không được Gia-cốp yêu thương. Ngài giúp cho nàng thụ thai và ban cho nàng những đứa con trai. Lê-a được điều này an ủi và ngợi khen Đức Chúa Trời (c.31-35).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.31-35 Đức Chúa Trời ban những đứa con trai cho Lê-a chứ không cho Ra-chên, người Gia-cốp yêu thương. Đức Chúa Trời thương xót Lê-a, người không được chồng yêu thương. Tương tự, Đức Chúa Trời luôn luôn chăm sóc và an ủi những linh hồn bị đau đớn và tổn thương trước tiên.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.27-30 Gia-cốp phải làm việc thêm bảy năm nữa bởi vì La-ban tham lam và láu cá hơn chàng. Bảy năm này như vài thập kỷ, thay vì chỉ vài ngày. Nhưng trong lúc thất vọng này, Gia-cốp sẽ lại gặp Đức Chúa Trời, Đấng tham gia vào cuộc sống của chàng; Gia-cốp trở thành một người của đức tin.

Tham khảo

29:23 vào buổi tối. Lúc đó tối hoặc gần tối, khi Lê-a được giới thiệu với Gia-cốp cho đêm tân hôn của họ, và bóng tối ở trong một thế giới không có sự thắp sáng nhân tạo có thể đen như mực. Vào giai đoạn này, Gia-cốp không nhận ra rằng Lê-a là cô dâu. Nàng có thể đã đến chỗ chàng trùm mạng che mặt, một dấu hiệu của một người nữ hứa hôn (xem 24:65).

29:24 Việc đề cập đến Xinh-ba ở đây báo trước những sự phát triển sau này, khi nàng sẽ trở thành người vợ thay thế cho Lê-a (xem 30:9–13). 29:25 Chỉ vào buổi sáng Gia-cốp mới nhận ra chàng đã bị La-ban đánh lừa. 29:26 gả em út trước chị cả. Nhận xét của La-ban vô cùng mỉa mai trong ánh sáng của sự lừa dối trước đó của Gia-cốp đối với cha của chàng.

Cầu nguyện:Xin hãy giúp chúng con đi theo sự hướng dẫn, ý muốn, và thậm chí cách tính thời gian của Ngài, hỡi Chúa.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Ma-la-chi 8-10

Được Sự Cho Phép Của Liên Đoàn Đọc Kinh Thánh Su Việt Nam

Bình Luận:

You may also like