Home Dưỡng Linh Ngày 13 – Đến, Làm Quen, Chuẩn Bị Kết Hôn

Ngày 13 – Đến, Làm Quen, Chuẩn Bị Kết Hôn

by Ban Biên Tập
30 đọc

Sáng Thế Ký 29: 1-20

1 Gia-cốp lên đường đi đến xứ của dân phương Đông. 2 Ông nhìn thấy một cái giếng trong cánh đồng, cạnh đó có ba bầy chiên đang nằm nghỉ, vì đây là nơi các bầy súc vật uống nước. Có một tảng đá lớn đậy miệng giếng lại. 3 Khi các bầy súc vật tụ về đông đủ rồi, người ta lăn tảng đá trên miệng giếng đi và cho chiên uống nước, rồi lăn tảng đá về chỗ cũ, đậy miệng giếng lại. 4 Gia-cốp hỏi thăm mấy người chăn chiên: “Các anh ơi! Các anh từ đâu đến?” Họ đáp: “Chúng tôi từ Cha-ran đến.” 5 Ông hỏi: “Các anh có biết La-ban, con trai Na-cô không?” Họ nói: “Chúng tôi biết.” 6 Gia-cốp hỏi tiếp: “Ông ấy có mạnh giỏi không?” Họ trả lời: “Ông ấy vẫn mạnh giỏi. Ra-chên con gái của ông đang dẫn bầy chiên đến kìa.” 7 Gia-cốp nói: “Nầy, trời hãy còn sáng, chưa phải là lúc nhóm súc vật về. Sao các anh không cho chúng uống nước rồi thả cho chúng đi ăn tiếp?” 8 Họ đáp: “Chúng tôi không thể làm như vậy mà phải đợi cho tất cả các bầy súc vật về đủ, rồi mới lăn tảng đá trên miệng giếng cho chúng uống nước được.” 9 Khi Gia-cốp còn đang trò chuyện với các người chăn thì Ra-chên dẫn bầy chiên của cha cô đến, vì cô cũng là người chăn chiên. 10 Vừa thấy Ra-chên, con gái La-ban, cậu mình, Gia-cốp liền đến gần lăn tảng đá khỏi miệng giếng, và cho bầy chiên của cậu mình là La-ban, uống nước. 11 Gia-cốp hôn Ra-chên rồi khóc òa lên, 12 và nói cho cô biết rằng mình là bà con với cha cô, là con trai của Rê-bê-ca. Ra-chên liền chạy về báo tin cho cha. 13 Khi được tin về Gia-cốp, con trai của em gái mình, thì La-ban chạy ra đón, ôm chầm lấy Gia-cốp mà hôn, rồi đưa về nhà. Gia-cốp thuật cho La-ban mọi việc đã xảy ra cho mình. 14 La-ban nói: “Cháu đúng là cốt nhục của cậu.” Gia-cốp ở với cậu trong một tháng.

15 Một hôm La-ban nói với Gia-cốp: “Không lẽ vì là bà con của cậu mà cháu phục vụ không công cho cậu sao? Cháu cứ cho cậu biết tiền công của cháu là bao nhiêu.” 16 Bấy giờ, La-ban có hai con gái: cô chị tên là Lê-a, cô em tên là Ra-chên. 17 Mắt Lê-a yếu, còn Ra-chên có dáng người cân đối, nét mặt xinh tươi. 18 Gia-cốp yêu Ra-chên nên thưa với La-ban: “Vì Ra-chên, con gái út của cậu, cháu xin giúp việc cho cậu bảy năm.” 19 La-ban trả lời: “Thà cậu gả nó cho cháu còn hơn là gả cho người khác. Hãy ở lại đây với cậu.” 20 Vì Ra-chên, Gia-cốp đã giúp việc trong bảy năm. Nhưng bởi yêu nàng, Gia-cốp xem bảy năm như đôi ba ngày.

Suy ngẫm và hiểu

Sau một hành trình dài, Gia-cốp đã đến vùng đất nơi cậu của chàng, La-ban sinh sống. Gia-cốp ở bên một cái giếng, khi con gái của La-ban đến giếng với bầy cừu. Gia-cốp giúp Ra-chên cho bầy cừu uống nước và giới thiệu chính mình. Ra-chên báo tin cho La-ban về điều này và La-ban vội vã ra chào đón chàng (c.1-14). Sau một tháng nghỉ ở nhà La-ban, La-ban hỏi Gia-cốp, chàng muốn tiền công như thế nào. Gia-cốp yêu Ra-chên và hứa làm bảy năm để cưới Ra-chên. Thời gian bảy năm dường như chỉ có vài ngày (c.15-20).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.1-6 Khi Gia-cốp đến Cha-ran sau một hành trình dài, “ngay lúc” ông gặp những người chăn biết La-ban. Và cũng “ngay lúc” ông nghe thấy Ra-chên (con gái của La-ban) đang đi đến giếng. Mọi thứ dường như một sự trùng lặp, nhưng tất cả điều này là do sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời.

C.11-15 La-ban chào đón Gia-cốp, nhưng lòng tốt của ông ta chỉ có “một tháng” đối với đứa cháu trai, người chẳng có thứ gì. Tương tự, hạnh phúc thế gian cho chúng ta có một giới hạn rõ ràng (và tạm thời). Vì thế, thay vì phụ thuộc vào thế gian, nơi hạnh phúc bị giới hạn, chúng ta phải nhìn lên chỉ một mình Đức Chúa Trời, nguồn duy nhất của sự vui mừng mãi mãi của chúng ta.

Tham khảo

29:6 Theo ý Trời, Ra-chên, con gái của La-ban được quan sát thấy dẫn bầy đàn của nàng đến giếng nước. Ra-chên có nghĩa là “cừu cái” một cái tên thích hợp cho người nữ chăn bầy (c.9). 29:10 Gia-cốp đến gần và lăn hòn đá khỏi miệng giếng. Gia-cốp thể hiện sức mạnh khác thường khi có thể đẩy được hòn đá.

29:11–14 Gia-cốp hôn Ra-chên (c.11), có thể như một động tác bày tỏ tình cảm gia đình hơn là của chuyện tình lãng mạn (so sánh c.13). Gia-cốp bày tỏ thân phận của mình với Ra-chên (c.12), người mà đến lượt mình đã giới thiệu chàng với La-ban, cha mình. Sự ấm áp của việc đoàn tụ gia đình được bày tỏ bằng cách ôm và hôn Gia-cốp, đứa cháu trai của ông (c.13).

Cầu nguyện: Cho dù chúng con làm gì, chúng con ở đâu, xin hãy giúp chúng con trao phó cuộc sống của chúng con vào đôi tay tốt lành của Ngài, hỡi Đức Chúa Trời.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Ma-la-chi 5-7

Được Sự Cho Phép Của Liên Đoàn Đọc Kinh Thánh Su Việt Nam

Bình Luận:

You may also like