Home Dưỡng Linh Ngày 11 – Phước Trở Nên Gánh Nặng

Ngày 11 – Phước Trở Nên Gánh Nặng

by Ban Biên Tập
30 đọc

Sáng Thế Ký 27: 41 – 28: 9

41 Từ đó, Ê-sau căm ghét Gia-cốp vì lời chúc phước mà cha ban cho Gia-cốp. Ê-sau tự nhủ: “Cha ta sắp qua đời rồi; sau khi lo tang chế cho cha, ta sẽ giết Gia-cốp, em ta.” 42 Nhưng ý đồ của Ê-sau, con trưởng nam, đã đến tai Rê-bê-ca. Bà cho gọi Gia-cốp, con trai út đến và nói: “Nầy, Ê-sau anh con có ý định giết con cho hả giận. 43 Bây giờ, con ơi, hãy nghe lời mẹ, mau đứng dậy và trốn sang nhà La-ban, cậu con, ở Cha-ran đi. 44 Con cứ ở với cậu một thời gian cho đến khi anh con nguôi giận. 45 Khi cơn giận anh con qua rồi và anh con quên đi việc con đã gây ra cho nó, thì mẹ sẽ sai người đón con về. Lẽ nào mẹ phải mất cả hai đứa con trong một ngày sao?” 46 Sau đó, Rê-bê-ca nói với Y-sác: “Tôi chán không còn muốn sống nữa vì mấy cô dâu người Hê-tít. Nếu Gia-cốp kết hôn với một trong các con gái người Hê-tít, tức là một trong những cô gái của xứ nầy, thì tôi còn sống làm gì nữa?”

281 Y-sác gọi Gia-cốp đến, chúc phước và căn dặn: “Con không được kết hôn với bất cứ cô gái Ca-na-an nào cả. 2 Nhưng hãy mau đứng dậy, đi qua Pha-đan A-ram, đến nhà Bê-tu-ên, ông ngoại con, và tại đó con cưới một trong các con gái của cậu La-ban làm vợ. 3 Cầu xin Đức Chúa Trời Toàn Năng ban phước cho con, làm cho dòng dõi con sinh sôi nẩy nở thật nhiều và trở thành một cộng đồng các dân tộc. 4 Cầu xin Ngài ban cho con và dòng dõi con phước lành của Áp-ra-ham để con sở hữu miền đất mà con đang cư ngụ, tức là miền đất mà Đức Chúa Trời đã ban cho Áp-ra-ham!” 5 Vậy, Y-sác sai Gia-cốp đi qua Pha-đan A-ram, đến nhà La-ban, con trai Bê-tu-ên người A-ram, là anh của Rê-bê-ca, mẹ của Gia-cốp và Ê-sau. 6 Ê-sau thấy Y-sác đã chúc phước cho Gia-cốp và sai đến Pha-đan A-ram để cưới vợ, và trong lúc chúc phước cha còn dặn: “Con không được cưới con gái Ca-na-an.” 7 Ông cũng thấy Gia-cốp vâng lời cha mẹ đi đến Pha-đan A-ram. 8 Ê-sau biết rằng các cô dâu Ca-na-an không vừa ý Y-sác, cha mình, 9 cho nên ngoài hai người vợ đã có, Ê-sau đến nhà Ích-ma-ên cưới thêm Ma-ha-lát là con gái của Ích-ma-ên, cháu nội của Áp-ra-ham và em của Nê-ba-giốt.

Suy ngẫm và hiểu

Ê-sau đang hoạch định giết Gia-cốp, người đã cướp mất phước của chàng. Nhưng kế hoạch của Ê-sau bị Rê-bê-ca phát hiện (khám phá) và bà đã khuyên Gia-cốp chạy trốn đến quê bà ở Cha-ran (27:41-45). Y-sác bảo Gia-cốp lấy một trong những người con gái của La-ban làm vợ và ông chúc phước cho Gia-cốp (27:46-28:5). Sau khi Gia-cốp rời đi, Ê-sau nhận ra bố mẹ ông ghét những người vợ người Ca-na-an của chàng, vì thế chàng cưới Ma-ha-lát, con gái của Ích-ma-ên (28:6-9).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

27:42-46 Rê-bê-ca không muốn mất những đứa con trai của mình, vì thế bà quyết định gửi Gia-cốp đi xa “một thời gian”. Nhưng “một thời gian” sẽ là hai mươi năm; và Gia-cốp sẽ phải trải qua một số thử thách không thể hình dung được. Mọi việc đã qua đi như Rê-bê-ca hoạch định, nhưng Đức Chúa Trời có một kế hoạch hoàn toàn khác. Có phải chúng ta đang bị rơi vào một cơn khủng hoảng của cuộc đời hay không? Thay vì lên kế hoạch để tránh sự khủng hoảng này, hãy yên lặng trước Đức Chúa Trời và giao phó mọi việc cho Chúa.

28:6-9 Sau khi Ê-sau nhận ra bố mẹ ông không thích những người vợ của chàng, chàng cưới con gái của Ích-ma-ên. Ê-sau không thừa nhận rằng lý do chàng không được phước bởi vì chính cách xử sự của chàng. Chàng bây giờ đổ lỗi cho những người vợ của mình về sự không may mắn của mình sau khi đổ lỗi cho Gia-cốp trước. Đôi lúc chúng ta cố gắng thay đổi tình thế xung quanh chúng ta, khi chính cuộc sống của chúng ta phải thay đổi. Nan đề nằm ở chúng ta.

Tham khảo

27:41–45 Ta sẽ giết Gia-cốp, em ta (c.41). Khi Rê-bê-ca phát hiện về mong muốn của Ê-sau giết em mình, bà thúc giục Gia-cốp đi ẩn ở Mê-sô-pô-ta-mi (Cha-ran) ở phía tây bắc với La-ban, em của bà (c.42–43). Việc anh em giết nhau là một chủ đề quen thuộc trong sách Sáng Thế Ký.

27:46 người phụ nữ Hê-tít. Rê-bê-ca có lẽ ám chỉ ở đây những người vợ của Ê-sau (xem 26:34–35), mặc dù bà có thể ngụ ý những người phụ nữ Hê-tít nói chung. Bà có thể có chủ ý đề cập vấn đề này để có một cái cớ hợp lý cho Gia-cốp đi xa, ý thức được về mong muốn của Ê-sau giết chàng.

Cầu nguyện: Xin hãy giúp chúng con từ bỏ (bỏ đi) những cách theo thế gian của chúng con và tìm kiếm sự khôn ngoan của Ngài, hỡi Chúa, trong mọi nỗ lực của chúng con.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Xa-cha-ri 12-14

Được Sự Cho Phép Của Liên Đoàn Đọc Kinh Thánh Su Việt Nam

Bình Luận:

You may also like