Home Dưỡng Linh Ngày 17 – Đức Chúa Trời Đoái Xem

Ngày 17 – Đức Chúa Trời Đoái Xem

by Ban Biên Tập
30 đọc

Sáng Thế Ký 16: 1-16

1 Bấy giờ, Sa-rai, vợ của Áp-ram, vẫn không sinh con. Bà có một đầy tớ gái người Ai Cập, tên là A-ga. 2 Sa-rai bàn với Áp-ram: “Nầy, Đức Giê-hô-va đã không cho tôi sinh con. Vậy, ông hãy ăn ở với đầy tớ gái của tôi, có lẽ nhờ nó mà tôi được có con cái chăng.” Áp-ram nghe theo lời Sa-rai. 3 Sau khi Áp-ram cư trú mười năm trong đất Ca-na-an, Sa-rai, vợ Áp-ram, đem người đầy tớ gái Ai Cập của mình là A-ga đưa cho chồng làm hầu thiếp. 4 Ông đi lại với A-ga, và nàng mang thai. Khi biết mình mang thai, A-ga coi thường bà chủ mình. 5 Sa-rai nói với Áp-ram: “Ông phải chịu trách nhiệm về nỗi sỉ nhục của tôi. Tôi đã giao đầy tớ gái tôi vào lòng ông, và khi biết mình mang thai, nó lại coi thường tôi. Cầu xin Đức Giê-hô-va phân xử giữa tôi và ông!” 6 Áp-ram nói với Sa-rai: “Kìa, đứa tớ gái đó ở trong tay bà, bà muốn xử thế nào tùy ý.” Sa-rai hành hạ A-ga khiến nàng phải trốn khỏi bà.

7 Thiên sứ của Đức Giê-hô-va gặp nàng bên một suối nước trong hoang mạc, cạnh con đường đi về Su-rơ, 8 và hỏi: “Nầy A-ga, tớ gái của Sa-rai, ngươi từ đâu đến, và định sẽ đi đâu?” Nàng thưa: “Tôi trốn khỏi Sa-rai, bà chủ tôi.” 9 Thiên sứ của Đức Giê-hô-va bảo nàng: “Ngươi hãy trở về với chủ ngươi, và chịu lụy dưới tay bà ấy.” 10 Thiên sứ của Đức Giê-hô-va còn nói: “Ta sẽ làm cho dòng dõi ngươi tăng gấp bội, đông đến nỗi không thể đếm được.” 11 Thiên sứ lại nói: “Nầy, ngươi đang mang thai và sẽ sinh một trai,hãy đặt tên nó là Ích-ma-ên,vì Đức Giê-hô-va đã lắng nghe tiếng kêu than của ngươi.12 Đứa trẻ đó sẽ như một con lừa rừng,tay nó sẽ chống lại mọi người,và tay mọi người chống lại nó.Nó sẽ ở trong thế đối nghịch với tất cả anh em mình.”13 Nàng gọi Đức Giê-hô-va, Đấng đã phán với mình, là “Đức Chúa Trời đoái xem,” vì nàng nói: “Chẳng phải chính nơi nầy tôi đã thấy Đấng đoái xem tôi sao?” 14 Vì thế, giếng nầy được gọi là giếng La-chai Roi, nằm giữa Ca-đe và Bê-re.15 A-ga sinh cho Áp-ram một con trai, và Áp-ram đặt tên con trai đó là Ích-ma-ên. 16 Khi A-ga sinh Ích-ma-ên cho Áp-ram thì Áp-ram đã được tám mươi sáu tuổi.

Suy ngẫm và hiểu

Khi lời hứa của Chúarằng Áp-ram sẽ có một con trai (15:4) chưa xảy ra, Sa-rai, vợ của Áp-ram, đã lên kế hoạch để có con qua người đầy tớ A-ga của mình. Hậu quả của việc này, gia đình Áp-ram đã trải qua cuộc xung đột lớn. Có sự bất hòa kịch liệt giữa Sa-rai và A-ga, và cuối cùng A-ga đã chạy trốn khỏi Sa-rai. Nhưng Đức Chúa Trời đã sai một thiên sứ để an ủi A-ga, và đưa bà trở lại với gia đình để sinh con. A-ga đã cảm tạ Đức Chúa Trời vì chăm sóc bà và như Đức Chúa Trời chỉ dẫn, Áp-ram đã đặt tên con trai của A-ga là ‘Ích-ma-ên’ (c.1-16).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.10-14 Đức Chúa Trời đã lắng nghe và đã thấy sự khốn khổ của A-ga trong hoang mạc và hứa bà được an toàn và dòng dõi bà tăng lên gấp bội. Tương lai của A-ga phụ thuộc vào Đức Chúa Trời, đúng như Áp-ram đã phụ thuộc. Tương tự, tương lai của chúng ta cũng đang phụ thuộc vào Đức Chúa Trời.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.4-6 Khi Áp-ram và Sa-rai không có đức tin vào giao ước của Đức Chúa Trời, họ đã không vâng lời Ngài. Điều này đã gây ra sự căng thẳng trong mối quan hệ của họ và khiến họ than phiền và lẩn tránh trách nhiệm. Chúng ta có vấn đề gì về mối quan hệ với nhau không? Chúng ta hãy nhìn lại và tra xét xem có phải nan đề bị gây ra bởi mối tương giao không đúng đắn với Đức Chúa Trời không?

Tham khảo   

16:9 chịu lụy dưới tay bà ấy. Đức Chúa Trời lệnh cho A-ga để biến đổi thái độ của bà đối với Sa-rai, chủ mình; thay vì coi thường chủ mình, A-ga phải chịu lụy quyền của bà ấy. 16:10 Bằng cách khích lệ, thiên sứ của Chúa hứa với A-ga rằng bà sẽ có nhiều con cháu (17:20; 25:12-18).

16:11 Ích-ma-ên có nghĩa là “Đức Chúa Trời lắng nghe”. Việc A-ga bị Sa-rai đối xử cay nghiệt đã không qua đi mà không có sự đoái xem của Đức Chúa Trời. 16:12 Thiên sứ hứa với A-ga rằng con trai của bà sẽ trở thành một người độc lập mạnh mẽ, khác mới mẹ mình, nó sẽ không cần phải là nô lệ cho người khác, mà nó sẽ sống đời sống đối nghịch với những người khác.

Cầu nguyện: Chúa ôi, chúng con tìm kiếm sự nhân từ của Ngài, sự nhân từ đã thương xót A-ga và đã hứa cho bà một tương lai.

Đọc KinhThánhtrong năm:Ê-xê-chi-ên 44-48

Được Sự Cho Phép Của Liên Đoàn Đọc Kinh Thánh Su Việt Nam

Bình Luận:

You may also like