Home Dưỡng Linh Ngày 16 – Giao Ước Của Đức Chúa Trời

Ngày 16 – Giao Ước Của Đức Chúa Trời

by Ban Biên Tập
30 đọc

Sáng Thế Ký 15: 1-21

1 Sau các việc đó, lời của Đức Giê-hô-va đến với Áp-ram qua một khải tượng: “Hỡi Áp-ram, đừng sợ! Ta là cái thuẫn cho con; phần thưởng của con sẽ rất lớn.” 2 Nhưng Áp-ram thưa: “Lạy Chúa là Đức Giê-hô-va, Chúa sẽ cho con điều gì? Con vẫn không có con cái, và người thừa kế gia sản của con là Ê-li-ê-se, người Đa-mách.” 3 Áp-ram còn nói: “Nầy, Chúa làm cho con tuyệt tự, và người nô lệ sinh ra trong nhà con sẽ là người thừa kế của con.” 4 Đức Giê-hô-va phán với Áp-ram: “Đó không phải là người thừa kế của con đâu, nhưng người từ gan ruột con mà ra mới là người thừa kế của con.” 5 Ngài dẫn ông ra ngoài và bảo: “Hãy nhìn lên bầu trời và nếu con đếm được các ngôi sao, thì hãy đếm đi.” Rồi Ngài lại nói với ông: “Dòng dõi con cũng sẽ như thế.” 6 Áp-ram tin Đức Giê-hô-va, nên Ngài kể ông là người công chính. 7 Đức Giê-hô-va cũng phán với Áp-ram: “Ta là Đức Giê-hô-va, Đấng đã đem con ra khỏi U-rơ thuộc Canh-đê, để ban cho con đất nầy làm sản nghiệp.” 8 Nhưng Áp-ram thưa: “Lạy Chúa là Đức Giê-hô-va, làm sao con biết rằng mình sẽ được thừa hưởng đất nầy?” 9 Ngài đáp: “Con hãy đem cho Ta một con bò cái ba tuổi, một con dê cái ba tuổi, một con chiên đực ba tuổi, một con chim ngói và một con bồ câu con.” 10 Áp-ram dâng lên Ngài tất cả những lễ vật trên, xẻ chúng làm đôi và để mỗi bên một nửa đối nhau, nhưng không xẻ đôi các loài chim. 11 Chim săn mồi sà xuống trên các con thú chết đó, nhưng Áp-ram đuổi chúng đi.

12 Khi mặt trời vừa lặn, Áp-ram chìm vào một giấc ngủ mê; và nầy, bóng tối mịt mùng, kinh hãi và dày đặc ập xuống trên ông. 13 Đức Giê-hô-va phán với Áp-ram: “Con phải biết chắc rằng dòng dõi con sẽ làm kiều dân nơi đất khách, phải phục dịch cho dân bản xứ, và bị chúng áp bức trong bốn trăm năm. 14 Nhưng Ta sẽ phán xét dân tộc đã bắt dòng dõi con phục dịch, và sau đó họ sẽ ra khỏi đất đó với rất nhiều của cải. 15 Về phần con, con sẽ hưởng tuổi già hạnh phúc, rồi bình an trở về với tổ phụ mình trong mồ yên mả đẹp. 16 Đến thế hệ thứ tư, dòng dõi con sẽ trở lại đây, vì tội ác của dân A-mô-rít hiện chưa đến cực độ.” 17 Khi mặt trời lặn và bóng tối bao trùm, kìa, có một lò lửa đang bốc khói, và một ngọn đuốc cháy rực đi ngang qua giữa các con vật đã bị xẻ đôi. 18 Trong ngày đó, Đức Giê-hô-va lập giao ước với Áp-ram rằng: “Ta ban cho dòng dõi con đất nầy, từ sông Ai Cập cho đến sông lớn kia, tức sông Ơ-phơ-rát, 19 là đất đai của các dân Kê-nít, Kê-nê-sít, Cát-mô-nít, 20 Hê-tít, Phê-rê-sít, Rê-pha-im, 21 A-mô-nít, Ca-na-an, Ghi-rê-ga-sít và Giê-bu-sít.”

Suy ngẫm và hiểu

Áp-ram sợ rằngcác vị vuaphíađông,những người mà ông đãđánh bạisẽ đến vàlại tấn công ông.Đức Chúa Trời đã an ủi ông, và hứa cho ông nhiều hậu tự và đất đai (c.1-7). Áp-ram tin lời hứa của Đức Chúa Trời (c.6) nhưng đã cầu xin sự đảm bảo cho lời hứa. Vì thế, Đức Chúa Trời đã lệnh cho Áp-ram mang một số gia súc đến và xẻ chúng làm đôi. Sau đó, Đức Chúa Trời đi qua giữa các nửa bị cắt. Đây là nghi lễ của vùng cận đông cổ đại, tượng trưng cho việc giữ lời hứa bằng bất cứ giá nào. Nói cách khác, Đức Chúa Trời đã ban cho Áp-ram bằng chứng theo cách mà ông có thể hiểu được (c.8-21).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.1Đức Chúa Trời hứa rằng Ngài sẽ là cái thuẫn và phần thưởng lớn của Áp-ram. Đừng sợ gì cả. Mặc dù có thể không có bất kỳ nguồn lực nào để giữ chúng ta an toàn, nhưng chúng ta có Đức Chúa Trời, Đấng sẽ luôn là cái thuẫn và phần thưởng của chúng ta.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.2-8Lần đầu tiên, Áp-ramđã thẳng thắn trình bày ý kiến của mình về sự chậm trễ trong việc thực hiện lời hứa mà Đức Chúa Trời đã ban cho ông về các hậu tự và vùng đất của mình. Vì tuổi tác của ông, hy vọng của Áp-ram về các hậu tự đã dần dần đã bị phai nhạt, và vì thế ông đã yêu cầu Đức Chúa Trời ban cho mình bằng chứng cụ thể, điều sẽ phục hồi lại niềm hy vọng trong ông. Bạn có thấy những sự giới hạn của đức tin của mình không? Hãy xưng nhận điều này và cầu xin Đức Chúa Trời giúp đỡ.

Tham khảo   

15:2 Người thừa kế gia sản của con là Ê-li-ê-se, người Đa-mách. Người này, tên của người có nghĩa là “Đức Chúa Trời giúp đỡ” không được nhắc đến tên ở nơi nào khác nữa. Bối cảnh cho thấy rằng ông là một thành viên đáng tin cậy trong gia đình của Áp-ram, có khả năng là một nô lệ đến từ Đa-mách. Tuy nhiên, bản văn tiếng Hê-bơ-rơ hơi khó hiểu và có thể có các sự giải thích khác nữa. Áp-ram có thể có được người nô lệ này trên hành trình từ Cha-ran đến Ca-na-an.

15:17 Khi mặt trời lặn. Phần cuối cùng của nghi lễ xảy ra sau khi mặt trời lặn. Do c.1-6 cho rằng một cảnh vào ban đêm, Áp-ram hẳn phải dành nhiều thời gian ngày hôm đó chuẩn bị gia súc, một cái cột khỏi lửa và một ngọn đuốc cháy rực. Những điều này được dùng tượng trưng cho sự hiện diện của Đức Chúa Trời, thường được gắn liền với lửa (ví dụ, Xuất Ai Cập Ký 13:21-22).

Cầu nguyện: Lạy Đức Chúa Trời, Đấng giữ lời hứa của Ngài, xin hãy giúp chúng con đáp ứng bằng đức tin và sống một cách công chính.

Đọc KinhThánhtrong năm: Ê-xê-chi-ên 40-43

Được Sự Cho Phép Của Liên Đoàn Đọc Kinh Thánh Su Việt Nam

Bình Luận:

You may also like