Home Dưỡng Linh Ngày 10 – Các Dòng Dõi Của Sự Tha Thứ Và Cứu Chuộc

Ngày 10 – Các Dòng Dõi Của Sự Tha Thứ Và Cứu Chuộc

by Ban Biên Tập
30 đọc

Sáng Thế Ký 11: 10-30

10 Đây là dòng dõi của Sem. Hai năm sau trận lụt, Sem được một trăm tuổi, sinh A-bác-sát. 11 Sau khi sinh A-bác-sát, Sem còn sống được năm trăm năm, sinh thêm con trai con gái. 12 A-bác-sát được ba mươi lăm tuổi, sinh Sê-lách. 13 Sau khi sinh Sê-lách, A-bác-sát còn sống được bốn trăm lẻ ba năm, sinh con trai con gái. 14 Sê-lách được ba mươi tuổi, sinh Hê-be. 15 Sau khi sinh Hê-be, Sê-lách còn sống được bốn trăm lẻ ba năm, sinh thêm con trai con gái. 16 Hê-be được ba mươi bốn tuổi, sinh Pê-léc. 17 Sau khi sinh Pê-léc, Hê-be còn sống được bốn trăm ba mươi năm, sinh thêm con trai con gái. 18 Pê-léc được ba mươi tuổi, sinh Rê-hu. 19 Sau khi sinh Rê-hu, Pê-léc còn sống được hai trăm lẻ chín năm, sinh thêm con trai con gái. 20 Rê-hu được ba mươi hai tuổi, sinh Sê-rúc. 21 Sau khi sinh Sê-rúc, Rê-hu còn sống được hai trăm lẻ bảy năm, sinh thêm con trai con gái. 22 Sê-rúc được ba mươi tuổi, sinh Na-cô. 23 Sau khi sinh Na-cô, Sê-rúc còn sống được hai trăm năm, sinh thêm con trai con gái. 24 Na-cô được hai mươi chín tuổi, sinh Tha-rê. 25 Sau khi sinh Tha-rê, Na-cô còn sống được một trăm mười chín năm, sinh thêm con trai con gái. 26 Còn Tha-rê được bảy mươi tuổi, sinh Áp-ram, Na-cô và Ha-ran. 27 Đây là dòng dõi của Tha-rê: Tha-rê sinh Áp-ram, Na-cô và Ha-ran; Ha-ran sinh Lót. 28 Ha-ran qua đời tại quê hương mình, tức là U-rơ, thuộc xứ Canh-đê, khi cha của ông là Tha-rê còn sống. 29 Áp-ram và Na-cô cưới vợ; vợ Áp-ram tên là Sa-rai, còn vợ Na-cô tên là Minh-ca. Minh-ca và Dích-ca là con gái của Ha-ran. 30 Sa-rai hiếm muộn, không có con.

Suy ngẫm và hiểu

Dòng dõi của Sem được ghi lại trong Sáng Thế Ký 10 (10:21-31) lại xuất hiện. Điều này cho thấy rằng, từ giữa những người bị phân tán bởi tháp Ba-bên (c.9), Áp-ram, người được chọn, là hậu tự của Sem (c.10-26).

Trước khi bắt đầucâu chuyện củaÁp-ram, trước giả Sáng Thế Ký đã giới thiệu gia đình Áp-ram; họ là tư liệu và phông nền cho câu chuyện của Áp-ram (c.27-30).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.10-26 Lời hứa của Đức Chúa Trời về một hậu tự của một người nữ đã không bị hủy bỏ thậm chí là sau sự coi thường của tháp Ba-bên. Ngài đã bảo vệ các hậu tự của Sem khi toàn nhân loại bị phân tán vì tháp Ba-bên, để dòng dõi đó tiếp tục đến Áp-ram. Tương tự như vậy, chúng ta phải nhớ rằng chúng ta, những tội nhân, đã trở thành dân của Đức Chúa Trời vì ân điển của Ngài và Ngài không quên lời hứa về sự cứu rỗi của Ngài, ngay cả khi chúng ta ở dưới sự đoán xét.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.27-28Mặc dùđất của Áp-ram là U-rơ, xứ Canh-đê, sau khi được Đức Chúa Trời kêu gọi, vùng đất của ông trở thành đất hứa Ca-na-an. Ca-na-an là biểu tượng của thành của thiên đàng mà Đức Chúa Trời đã xây và cai quản (Hê-bơ-rơ 11:10), và điều này có nghĩa là xứ của Áp-ram bây giờ là nước Đức Chúa Trời. Vùng đất tương tự của chúng ta ở đâu?

Tham khảo   

11:26 Kiểu mẫu bình thường của gia phả bị phá vỡ bằng việc đặt tên cho ba con trai của Tha-rê. Trước đó, chỉ người con mà qua đó dòng phổ hệ đi theo mới được đặt tên cụ thể trong mỗi thế hệ. Áp-ram đứng đầu trong danh sách vì dòng dõi còn tiếp tục bắt nguồn từ ông.

11:29 Tên Sa-rai sau này được đổi thành “Sa-ra” (xem 17:15). Rõ ràng sự hiếm muộn của Sa-rai là trở ngại cho sự tiếp tục dòng dõi của Áp-ram. Sự hiếm muộn ban đầu của những bà vợ của những người đứng đầu dòng tộc là một chủ đề lặp đi lặp lại trong Sáng Thế Ký (xem 25:21; 29:31).

Cầu nguyện: Lạy Đức Chúa Trời, chúng con cảm tạ Ngài vì khiến chúng con thành dân sự của Ngài qua lời hứa không thay đổi mà Ngài đã ban cho chúng con.

Đọc KinhThánhtrong năm:Ê-xê-chi-ên 19-21

Được Sự Cho Phép Của Liên Đoàn Đọc Kinh Thánh Su Việt Nam

Bình Luận:

You may also like