Home Dưỡng Linh Ngày 05 – Hãy Yêu Thương Nếu Chúng Ta Là Con Cái Đức Chúa Trời

Ngày 05 – Hãy Yêu Thương Nếu Chúng Ta Là Con Cái Đức Chúa Trời

by Ban Biên Tập
30 đọc

1 Giăng 3: 13-24

13 Thưa anh em, nếu thế gian ghét anh em thì đừng ngạc nhiên. 14 Chúng ta biết rằng mình đã vượt khỏi sự chết mà đến sự sống, vì chúng ta yêu thương anh em. Ai không yêu thương thì ở trong sự chết. 15 Ai ghét anh em mình là kẻ giết người, và anh em biết rằng không một kẻ giết người nào có sự sống đời đời ở trong nó. 16 Bởi điều nầy, chúng ta biết được tình yêu thương: Ấy là Ngài đã hi sinh mạng sống vì chúng ta. Vậy, chúng ta cũng phải hi sinh mạng sống vì anh em mình. 17 Nếu ai có của cải đời nầy, thấy anh em mình đang túng thiếu mà chẳng động lòng thương thì làm thế nào tình yêu thương của Đức Chúa Trời ở trong người ấy được? 18 Hỡi các con bé nhỏ, chớ yêu thương bằng lời nói và miệng lưỡi, mà phải yêu bằng việc làm và sự chân thật.

19 Bởi điều nầy, chúng ta biết mình thuộc về chân lý, và được an tâm trước mặt Ngài 20 mỗi khi lòng chúng ta lên án chúng ta. Vì Đức Chúa Trời còn vĩ đại hơn lòng chúng ta, và Ngài biết hết mọi sự. 21 Thưa anh em yêu dấu, nếu lòng của chúng ta không lên án chúng ta thì chúng ta được vững tâm đến với Đức Chúa Trời; 22 và bất cứ điều gì chúng ta xin đều nhận được, vì chúng ta vâng giữ các điều răn của Ngài và làm điều đẹp lòng Ngài. 23 Và đây là điều răn của Ngài: Chúng ta phải tin danh Con Ngài là Đức Chúa Jêsus Christ và yêu thương nhau, như Ngài đã truyền dạy chúng ta. 24 Ai vâng giữ các điều răn Ngài thì ở trong Ngài, và Ngài ở trong người ấy. Chúng ta biết Ngài đang ở trong chúng ta là nhờ Thánh Linh mà Ngài đã ban cho chúng ta.

Suy ngẫm và hiểu

Đức Chúa Jêsus đã bày tỏ tình yêu thương thật là gì bằng cách ban cho chúng ta sự sống của Ngài. Tương tự, tình yêu thương thật không chỉ được tuyên bố bằng lời nói mà còn bằng các việc làm nữa. Nói cách khác, đó chính là việc ban ra những gì là của tôi cho anh em tôi. Giăng lại nhấn mạnh rằng đây là điều răn mà Đức Chúa Trời ban cho dân sự Ngài, và là Cơ Đốc nhân, chúng ta có thể nhận biết Đấng Christ có ở trong chúng ta và chúng ta có ở trong Đấng Christ hay không nếu chúng ta tuân theo điều răn này (c.16-24).

Đức Chúa Jêsus là Đấng như thế nào?

C.16 Đức Chúa Jêsus đã bày tỏ cho chúng ta tình yêu thương thật, tình yêu thương, điều đã ban sự sống Ngài cho chúng ta trên thập tự giá, và sự hy sinh, điều đã ban cho chúng ta sự sống đời đời. Là Cơ Đốc nhân, chúng ta thực hành tình yêu thương đó như thế nào trong đời sống mình?

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.17-19 Đức tin thật được chứng mình bằng tình yêu thương và hành động. Nếu chúng ta không có tấm lòng giúp đỡ anh chị em mình khi khó khăn, thì chúng ta cần nhìn lại tình trạng đức tin của mình. Và ngay cả khi chúng ta có tấm lòng giúp đỡ, thì cũng chẳng có lợi gì nếu chỉ nói một cách đơn giản: “Hãy đi bình an, hãy sưởi cho ấm và ăn cho no” (Gia-cơ 2:16). Ai là những anh em, chị em mà tôi cần bày tỏ tình yêu thương của tôi? Đừng trì hoãn đến ngày mai mới yêu thương người đó, mà hãy làm điều đó ngày hôm nay.

Tham khảo   

3:15 là kẻ giết người. Giăng đồng tình với sự dạy dỗ của Đức Chúa Jêsus (Ma-thi-ơ 5:22, 28) việc tuân theo mạng lệnh của Đức Chúa Trời ở bên ngoài (“Con chớ giết người” (Xuất Ê-díp-tô ký 20:13) thì không đủ, vì thậm chí một mong muốn cảm nhận được một cách chân thành vi phạm mạng lệnh là phạm luật đó (lưu ý mạng lệnh này là về những tham muốn bên trong ở trong Xuất Ê-díp-tô ký 20:17).

3:20 Mỗi khi lòng chúng ta lên án chúng ta. Hễ khi nào một người bị kết tội bên trong. Thì vấn đề sống còn trong những thời điểm như thế là phải có một đức tin sống động; lời tuyên bố rằng Đức Chúa Trời lớn hơn lòng của chúng ta ban cho chúng ta sự đảm bảo rằng Ngài đã tha thứ cho chúng ta thông qua công việc chuộc tội của Đấng Christ.

Cầu nguyện: Xin hãy giúp chúng con đừng chỉ yêu thương những người xung quanh chúng con đang khó khăn chỉ bằng môi lưỡi, mà bằng hành động và sự chân thật.

Đọc KinhThánhtrong năm:Ê-xê-chi-ên 4-6

Được Sự Cho Phép Của Liên Đoàn Đọc Kinh Thánh Su Việt Nam

Bình Luận:

You may also like