Home Dưỡng Linh Ngày 31 – Chúa Phục Hồi Gióp

Ngày 31 – Chúa Phục Hồi Gióp

by Ban Biên Tập
30 đọc

Gióp 42:1-17

1 Gióp thưa với Đức Chúa Trời: 2 “Con biết rằng Chúa có thể làm được mọi việc, không ai ngăn cản được ý định của Ngài.3 Chúa hỏi: ‘Kẻ nầy là ai mà dám dùng lời lẽ thiếu hiểu biết che giấu kế hoạch của Ta?’Thật, con đã nói những điều con không hiểu, những việc quá diệu kỳ mà con không hề biết.4 Lạy Chúa, xin lắng nghe thì con sẽ nói, sẽ hỏi Chúa, và Chúa sẽ phán dạy con.5 Trước đây tai con có nghe đồn về Chúa,nhưng bây giờ mắt con đã thấy Ngài;6vì vậy, con ghê tởm chính mình, và ăn năn trong tro bụi.”7 Sau khi Đức Giê-hô-va phán các lời ấy với Gióp, Ngài cũng phán với Ê-li-pha, người Thê-man, rằng: “Ta nổi giận với con và hai bạn con vì các con không nói đúng đắn về Ta như Gióp, đầy tớ Ta, đã nói. 8 Vậy bây giờ, các con hãy bắt bảy con bò đực và bảy con chiên đực rồi đến gặp Gióp, đầy tớ Ta. Các con hãy vì chính mình mà dâng tế lễ thiêu, sau đó Gióp, đầy tớ Ta, sẽ cầu nguyện cho các con. Ta sẽ nhậm lời Gióp và không phạt các con theo sự dại dột của các con; vì các con không nói đúng đắn về Ta như Gióp, đầy tớ Ta, đã nói.” 9 Vậy, Ê-li-pha người Thê-man, Binh-đát người Su-a, Sô-pha người Na-a-ma liền đi và làm theo điều Đức Giê-hô-va đã phán dặn họ. Đức Giê-hô-va nhậm lời cầu nguyện của Gióp. 10 Khi Gióp đã cầu thay cho các bạn, Đức Giê-hô-va phục hồi tài sản cho Gióp. Ngài ban cho ông gấp đôi số tài sản mà ông đã có trước kia. 11 Tất cả anh em, chị em và những người quen biết Gióp từ trước đều đến thăm và dùng bữa với ông tại nhà. Họ chia buồn và an ủi ông về các tai họa mà Đức Giê-hô-va đã giáng trên ông. Mỗi người đều tặng ông một nén bạc và một chiếc nhẫn vàng. 12 Như vậy, Đức Giê-hô-va ban phước cho những năm cuối đời của Gióp nhiều hơn lúc ban đầu. Ông có mười bốn nghìn chiên, sáu nghìn lạc đà, một nghìn đôi bò và một nghìn lừa cái. 13 Ông cũng có bảy con trai và ba con gái. 14 Ông đặt tên cho cô con gái lớn là Giê-mi-ma, cô thứ nhì là Kê-xia và cô thứ ba là Kê-ren Ha-búc. 15 Trong khắp xứ không có phụ nữ nào xinh đẹp như ba con gái của Gióp. Cha của các cô chia gia tài cho các cô cùng với các anh em trai. 16 Sau đó, Gióp còn sống một trăm bốn mươi năm; ông được thấy con, cháu, chắt đến đời thứ tư. 17 Rồi Gióp qua đời, tuổi thọ cao và thỏa lòng.

Suy ngẫm và hiểu

Gióp ăn năn. Ông thừa nhận cái sai của mình khi công bố rằng Đức Chúa Trời không công bằng và vì đã có những sự nghi ngờ về quyền năng của Đức Chúa Trời (c.1-6).

Sau khi Gióp ăn năn, Đức Chúa Trời quở trách Ê-li-pha. Điều này là bởi vì Ê-li-pha và những người bạn của ông không nói về Đức Chúa Trời một cách đúng đắn. Họ chỉ hiểu nỗi đau như là hậu quả của tội lỗi, và làm tổn hại quyền tối cao của Đức Chúa Trời. Nhưng họ đã được tha thứ nhờ sự cầu nguyện của Gióp. Sau đó, Đức Chúa Trời một lần nữa khiến Gióp nên một người giàu có (c.7-17).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.7-9 Đức Chúa Trời tức giận với ba người bạn của Gióp, nhưng Ngài đã tha thứ cho họ qua của lễ của Gióp. Liệu chúng ta đã từng nói một cách ngu ngốc về Đức Chúa Trời, hoặc hành động một cách sai trái trước Ngài, hay không? Chúng ta hãy ăn năn ngay bây giờ! Đức Chúa Trời chấp nhận những người ăn năn và Ngài tha thứ cho họ.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.10 Gióp đã chứng minh sự công bình của mình bằng cách dâng các của lễ hy sinh cho những người bạn của ông, những người không an ủi ông trong sự đau khổ của ông. Giống như Gióp, chúng ta có nên cầu nguyện với Đức Chúa Trời cho những người đã ganh ghét chúng ta và tha thứ cho họ, hay không?

Tham khảo

42:1–6 Lời đáp của Gióp: Sự thuận phục. Đáp lại lời quở trách của Chúa, Gióp xưng nhận rằng quyền năng và những mục đích của Chúa sẽ không thất bại (c.2) và rằng ông đã nói những điều vượt quá sự hiểu biết của mình (c.3). Trong sự hiện diện của Chúa, Đấng đang phán và xuất hiện trước ông, Gióp ăn năn về những điều trong trong cuộc đối thoại ông đã bột phát nói ra.

42:7–9 Chúa quở trách ba người bạn. Trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời Gióp tìm thấy QuanTòa ông đã khao khát, khi Chúa chỉ định ông việc dâng sinh tế cho ba người bạn và yêu cầu họ tìm Gióp cầu thay. Đáng chú ý là Ê-li-hu vắng mặt trong cảnh cuối này. Cả vợ Gióp lẫn Sa-tan –  nổi bật trong phần mở đầu –  được ngụ ý trong phần kết của cuốn sách. 

Cầu nguyện: Xin hãy giúp chúng con được công bình bằng đức tin nơi Ngài, hỡi Chúa. Ngài sẽ luôn luôn minh chứng sự vô tội của chúng con.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Giê-rê-mi 42-44

Được Sự Cho Phép Của Liên Đoàn Đọc Kinh Thánh Su Việt Nam

Bình Luận:

You may also like