Home Dưỡng Linh Ngày 27 – Đức Chúa Trời Giám Sát Thời Tiết Và Vũ Trụ

Ngày 27 – Đức Chúa Trời Giám Sát Thời Tiết Và Vũ Trụ

by Ban Biên Tập
30 đọc

Gióp 38:19-38

19 Con đường nào dẫn đến nơi ánh sáng cư trú? Còn chốn tối tăm ở nơi nào? 20 Con có thể dẫn nó về lãnh địa nó không? Hoặc biết được con đường về nhà nó chăng? 21 Chắc hẳn con biết, vì lúc ấy con đã sinh ra, số ngày của đời con thật là nhiều! 22 Con đã vào xem các kho chứa tuyết, có thấy kho chứa mưa đá 23 mà ta đã để dành cho thời hoạn nạn, cho ngày chiến tranh và giặc giã không? 24 Đường nào dẫn đến nơi ánh sáng phân tán, hay gió đông thổi theo lối nào trên đất? 25 Ai đào kênh cho nước lũ, vạch đường cho sấm chớp, 26đem mưa đến đất không người ở, trên hoang mạc vắng bóng người, 27 Để tưới nhuần vùng đồng khô cỏ cháy, khiến cỏ cây mọc lên xanh tốt? 28 Mưa có cha không? Những giọt sương mai, ai sinh ra chúng? 29 Lòng dạ nào sinh ra băng đá? Ai đẻ ra sương muối từ trời? 30 Nước đông cứng như đá, mặt vực sâu đóng thành băng. 31 Con có thể buộc chòm sao Thất tinh lại, hay mở xiềng cho sao Thiên lang không? 32 Con có thể khiến các chòm sao Hoàng Đạo mọc theo thì, và dẫn đường sao Bắc Đẩu với chòm sao theo nó không? 33 Con có biết quy định của các tầng trời? Con có thể lập quy luật như thế dưới đất không? 34 Con có thể lớn tiếng gọi mây, khiến cho mưa lũ trút xuống trên con được không? 35 Con có thể truyền lệnh cho sấm chớp, bảo chúng đi và chúng nói với con: ‘Chúng tôi đã sẵn sàng’ không? 36 Ai đặt sự khôn ngoan trong lòng? Ai ban sự hiểu biết cho tâm trí? 37 Ai đủ khôn ngoan để đếm các tầng mây, hay nghiêng các vò trên trời cho nước tuôn xuống? 38 Để bụi đất quyện lại thành khối, đất cục kết dính với nhau?

Suy ngẫm và hiểu

Đức Chúa Trời hỏi Gióp liệu ông có biết nơi ở của ánh sáng và bóng tối hay không. Ngài hỏi liệu Gióp có ở đó vào ngày ánh sáng ban ngày và bóng tối được tạo ra hay không. Đức Chúa Trời cũng hỏi liệu Gióp có biết tuyết và mưa đá được trữ ở đâu không, và khi nào thì chúng sẽ được sử dụng, và sấm hoặc gió đi đâu. Gióp không thể trả lời được một câu hỏi nào Đức Chúa Trời đặt ra. Khi ông lắng nghe các câu hỏi của Đức Chúa Trời, Gióp có lẽ đã xấu hổ vì đã chất vấn Ngài và các công việc của Ngài (c.19-38).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.19-21 Đức Chúa Trời giám sát mọi thứ trong thiên nhiên và trong vũ trụ. Gióp chỉ là một sự sáng tạo (tạo vật) của Đức Chúa Trời, sống trong sự chu cấp của Ngài. Có phải đây là những nan đề chúng ta không thể hiểu được không? Hãy tìm kiếm sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời, Đấng tể trị vũ trụ. Sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời, điều chúng ta không có khả năng hiểu được hoàn toàn, sẽ hướng dẫn chúng ta một cách chắc chắn.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.19-38 Không bao giờ có ai trong chúng ta có thể trả lời được những câu hỏi của Đức Chúa Trời. Chúng ta hãy xưng nhận sự hữu hạn trong sự khôn ngoan của chúng ta và chấp nhận sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời, Đấng Tạo Hóa. Chúng ta phải nhớ rằng chỉ một mình Đức Chúa Trời có thể giải thích về đời sống của chúng ta và những điều đang diễn ra trên thế giới này.

Tham khảo

38:22–23 Việc đề cập đến những cái kho (c.22) dự trữ cho lúc khó khăn (c.23) là  một sự nhắc nhở khác cho Gióp rằng việc tể trị của Chúa đối với các cư dân trên đất là không giới hạn đối với những gì đã được bày tỏ trên đất (xem c.13–15).

38:32 Ma-za-rót. Đây là dịch theo nghĩa đen một từ tiếng Hê-bơ-rơ, nếu không thì không thể nào biết được. Trong văn cảnh, nó chắc hẳn đề cập đến một trong các chòm sao. Gấu Lớn (Bắc Đẩu). Đây cũng là một chòm sao, được chỉ ra qua phần tham khảo cùng với sao Thất tinh và Thiên lang 9:9 (xem 38:31).

Cầu nguyện: Xin hãy giúp chúng con lệ thuộc vào Ngài, hỡi Đức Chúa Trời, bởi vì Ngài giám sát cõi vũ trụ. Xin hãy canh giữ Hội Thánh của chúng con, gia đình của chúng con và tương lai của thế giới này.

Đọc KinhThánh trong năm: Giê-rê-mi  30-31

Được Sự Cho Phép Của Liên Đoàn Đọc Kinh Thánh Su Việt Nam

Bình Luận:

You may also like