Home Dưỡng Linh Ngày 26 – Sự Bảo Vệ Lần Thứ Nhất Của Chúa

Ngày 26 – Sự Bảo Vệ Lần Thứ Nhất Của Chúa

by Ban Biên Tập
30 đọc

Gióp 38:1-18

1 Bấy giờ, từ giữa cơn lốc Đức Chúa Trời đáp lời Gióp: 2 “Kẻ nầy là ai mà dám dùng lời lẽ thiếu hiểu biết làm mờ ám kế hoạch Ta? 3 Hãy thắt lưng như một dũng sĩ, Ta sẽ hỏi con và con sẽ trả lời Ta. 4 Khi Ta đặt nền trái đất thì con ở đâu? Nếu con thông sáng, hãy cho Ta biết. 5 Chắc con biết ai ấn định kích thước địa cầu và ai giăng dây đo trái đất? 6 Nền nó tựa trên cái gì, ai đã đặt hòn đá góc cho nó? 7 Trong khi các sao mai cùng cất tiếng hát, các con trai Đức Chúa Trời trỗi khúc hoan ca? 8 Ai đã dùng các cửa mà ngăn biển lại khi nước tuôn trào từ đáy vực sâu? 9 Khi Ta giăng mây làm áo xống cho biển, lấy bóng tối mịt mùng làm khăn quấn cho nó. 10 Ta ấn định ranh giới cho biểnđóng cửa cài then, 11 và phán: ‘Ngươi chỉ đến đây thôi, không đi xa hơn nữa,các đợt sóng ngạo nghễ của ngươi phải dừng tại nơi nầy!’ 12 Từ khi được sinh ra, có bao giờ con ra lệnh cho buổi sáng, hay chỉ định vị trí cho hừng đông 13 phủ khắp bốn bề trái đất, khiến kẻ ác phải trốn khỏi chỗ nó chưa? 14 Trái đất biến dạng như đất sét dưới dấu ấnvà vạn vật hiện ra như lằn xếp trên áo. 15 Ánh sáng đã biến mất khỏi kẻ ác, cánh tay bạo ngược của chúng đã bị bẻ gãy. 16 Có bao giờ con tìm đến tận nguồn của biển cả, hay xuống dưới đáy của vực sâu chưa? 17 Có ai chỉ cho con thấy cổng sự chết, hoặc thấy cổng âm ti chưa? 18 Con có hiểu thấu cái mênh mông của địa cầu không? Nếu biết hết các điều đó, hãy nói đi.

Suy ngẫm và hiểu

Đức Chúa Trời, Đấng Gióp chờ đợi một cách khao khát, cuối cùng đã phán với ông. Đức Chúa Trời hỏi Gióp về cơn gió lốc. Đầu tiên, Ngài hỏi Gióp ông ở đâu khi Đức Chúa Trời đặt nền trái đất. Đức Chúa Trời hỏi ai đóng biển cả lại để nó không tràn lên đất. Ai khiến cho buổi sáng và bóng tối lặp lại? Hơn nữa, Đức Chúa Trời hỏi liệu Gióp đã xuống đáy biển hay chưa và liệu ông có biết từng nơi của thế giới này hay không. Đức Chúa Trời phơi bày sự hiểu biết hữu hạn của Gióp  (c.1-18).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.4-18 Đức Chúa Trời, Đấng Tạo Hóa đã đặt nền trái đất và vạch ra các ranh giới của biển cả. Hơn nữa,  Đức Chúa Trời xóa bỏ bóng tối, tượng trưng cho sự ác bằng ánh sáng buổi sớm mai. Ngài thậm chí giám sát vùng đất của sự chết. Đức Chúa Trời hỏi Gióp liệu ông có biết ý muốn của Đức Chúa Trời trong sự sáng tạo của Ngài hay không. Nhưng Gióp thậm chí chưa sinh ra khi Đức Chúa Trời tạo nên trật tự của cõi sáng tạo của Ngài. Gióp không thể khiến buổi sáng ông sinh ra dừng lại được, và ông cũng chưa đến vùng của sự chết, nơi ông muốn đến. Vì thế, ông không thể hiểu được ý muốn của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời chỉ ra điều này cho Gióp. Nói cách khác, Gióp không thể hiểu sự đau đớn (sự chịu khổ) Đức Chúa Trời ban cho bằng sự hiểu biết của chính ông. Có phải chúng ta không thừa nhận ý muốn của Đức Chúa Trời bởi vì tất cả các nan đề và sự đau khổ mà chúng ta đang phải đối diện, hay không? Thay vì phủ nhận quyền tối cao của Đức Chúa Trời bởi vì chúng ta không thể hiểu được nó, chúng ta nên trung tín trông đợi cho đến khi Đức Chúa Trời phán với chúng ta.

Tham khảo

38:4–11 Gióp bắt đầu bằng việc than khóc cho sự ra đời của mình và thời gian của cuộc đời mình (chương 3). Sử dụng cùng một ngôn ngữ về sự sinh ra, bây giờ Đức Chúa Trời hỏi Gióp về sự ra đời của vũ trụ . Liệu Gióp có thể giải thích được nguồn gốc của vũ trụ có thể hoặc phải khác nhau như thế nào, hay không?

38:7 con trai của Đức Chúa Trời. Đây là cùng một cách diễn tả thấy trong phần mở đầu. Nó đề cập đến những thành viên của quần thần trên Thiên đàng vây quanh ngai của Đức Chúa Trời. 38:14 vạn vật hiện ra như những lằn xếp áo. Việc hiện ra của hừng đông (xem c.12) được so sánh với việc nhuộm màu của một cái áo.

Cầu nguyện: Xin hãy giúp cộng đồng chúng con đến trước Ngài, hỡi Đức Chúa Trời, bởi vì Ngài giám sát tất cả mọi nan đề của thế giới này.

Đọc KinhThánh trong năm: Giê-rê-mi  27-29

Được Sự Cho Phép Của Liên Đoàn Đọc Kinh Thánh Su Việt Nam

Bình Luận:

You may also like