Home Dưỡng Linh Ngày 20 – Mục Đích Của Việc Dạy Dỗ Và Sửa Phạt

Ngày 20 – Mục Đích Của Việc Dạy Dỗ Và Sửa Phạt

by Ban Biên Tập
30 đọc

Gióp 33:13-33

13 Tại sao anh tranh luận với Ngài? Ngài đâu có cần giải thích mọi việc Ngài làm. 14 Vì Đức Chúa Trời phán dạy cách nầy hay cách khác, nhưng con người không để ý đến.15 Có thể trong chiêm bao, trong dị tượng ban đêm,lúc người ta ngủ mê,khi đang say giấc trên giường mình; 16 Bấy giờ, Ngài mở tai cho loài người, niêm phong những lời giáo huấn, 17để kéo loài người khỏi điều họ toan làm,và giữ họ khỏi thói kiêu căng; 18để cứu linh hồn họ khỏi vực thẳm,và mạng sống họ khỏi gươm đao. 19 Loài người bị sửa phạt, đau đớn trên giường mình, xương cốt run rẩy triền miên. 20 Họ ghê tởm thức ăn, ngao ngán cả cao lương mỹ vị. 21 Thân thể tiều tụy nhìn chẳng ra người,ốm o gầy mòn chỉ còn da bọc lấy xương. 22 Linh hồn bị kéo đến bên vực thẳm, mạng sống bị đẩy đến bên tử thần. 23 Nếu bên họ có một thiên sứ, chỉ cần một trong hàng nghìn thiên sứ, làm trung gian để dạy bảo con người biết điều ngay thẳng  24 Thương xót người ấy và cầu khẩn: ‘Xin gìn giữ người khỏi sa xuống vực thẳm; tôi đã tìm ra giá chuộc rồi; 25da thịt người ấy sẽ mịn màng như thời niên thiếu; sức mạnh phục hồi như thuở thanh xuân.’ 26 Người cầu nguyện với Đức Chúa Trời và được Ngài đoái thương, khiến người mừng vui khi trông thấy mặt Ngài, và Ngài phục hồi người vì sự công chính của người. 27 Người đó sẽ hát trước mặt loài người rằng: ‘Tôi đã phạm tội và bẻ cong điều chính trực, nhưng tôi không bị xử như tôi đáng phải chịu. 28 Đức Chúa Trời đã giải cứu linh hồn tôi khỏi sa xuống vực thẳm, và đời sống tôi sẽ thấy ánh sáng.’ 29 Thật Đức Chúa Trời đã làm mọi việc ấy Cho loài người đến hai ba lần, 30đem linh hồn họ ra khỏi vực thẳm, để họ thấy ánh sáng của sự sống. 31 Xin anh Gióp chú ý nghe tôi; hãy yên lặng thì tôi sẽ nói. 32 Nếu anh có điều gì muốn đối đáp với tôi; cứ nói đi, vì tôi muốn minh chứng anh là công chính.

33 Nếu không, xin lắng nghe tôi; hãy yên lặng thì tôi sẽ dạy cho anh điều khôn ngoan.” 

Suy ngẫm và hiểu

Sau lời than phiền của Gióp rằng Đức Chúa Trời chẳng đáp lời, Ê-li-hu tranh luận rằng Đức Chúa Trời phán với chúng ta bằng những cách khác nhau. Tuy vậy, nan đề là con người không nhận biết rằng Đức Chúa Trời đang phán với họ (c.13-18). Ê-li-hu nói rằng Đức Chúa Trời sử dụng nỗi đau như một công cụ để cảnh báo con người. Nói cách khác, sự đau đớn không phải là sự phán xét của Đức Chúa Trời, nhưng mà là sự bảo vệ của Ngài. Điều này là bởi vì Ê-li-hu tin rằng con người có một mối liên hệ sâu sắc hơn với Đức Chúa Trời thông qua sự đau đớn. Qua sự đau khổ, con người được chuẩn bị để rao truyền lẽ thật này cho những người khác (c.19-33).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.23-28 Ê-li-hu nói rằng các thiên sứ hành động như các đấng trung gian giữa Đức Chúa Trời và con người, để dạy con người những điều  họ phải làm. Vì thế, nếu chúng ta ăn năn, Đức Chúa Trời chắc chắn sẽ tha thứ cho chúng ta thông qua Đức Chúa Jêsus Christ, Đấng Trung Bảo của chúng ta và ban cho chúng ta sự sống đời đời.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.29-30 Những lời lẽ của Ê-li-hu không hoàn toàn áp dụng được đối với Gióp. Điều này là bởi vì trường hợp của Gióp không phải là về vấn đề tha thứ tội lỗi, mà là đức tin của ông đang được thử nghiệm. Tuy nhiên, có một bài học rằng chúng ta phải nghe thấy ngày hôm nay, trong những lời nói của Ê-li-hu. Xin hãy dừng nói lại giây lát và hãy chỉ lắng nghe để nghe thấy điều chúng ta  phải học.

Tham khảo

33:14 Vì Đức Chúa Trời phán…nhưng con người không để ý đến. Ê-li-hu gợi ý rằng Gióp đã không nhận ra và có thể thậm chí lờ đi những cách Đức Chúa Trời phán với ông.

33:19–22 Những hình ảnh Ê-li-hu sử dụng trong phần này chắc chắn nhằm khích lệ Gióp nhìn thấy tình trạng sức khỏe tương tự của ông cũng có nghĩa rằng Đức Chúa Trời đã phán một cách nhân từ thông qua hoàn cảnh của ông, để giữ gìn ông khỏi con đường ông đang đi (xem c.18).

Cầu nguyện: Xin hãy giúp chúng con phân biệt được ý muốn của Ngài cho đời sống của chúng con và vâng theo một cách vui mừng!

Đọc KinhThánh trong năm: Giê-rê-mi 10-12

Được sự cho phép của Liên đoàn đọc Kinh thánh SU Việt Nam

Bình Luận:

You may also like