Home Dưỡng Linh Ngày 09 – Con Người Làm Thế Nào Công Chính Được Trước Đức Chúa Trời?

Ngày 09 – Con Người Làm Thế Nào Công Chính Được Trước Đức Chúa Trời?

by Ban Biên Tập
30 đọc

Gióp 25:1-6

1 Binh-đát người Su-a đáp lại: 2 “Quyền tể trị thuộc về Đức Chúa Trời, Ngài đáng kính sợ; Ngài thiết lập hòa bình trên cõi trời cao. 3 Ai đếm được số đạo binh của Chúa?Ai tránh được ánh sáng Ngài soi chiếu? 4 Làm sao Đức Chúa Trời có thể xem loài người là công chính được? Có ai bởi người nữ sinh ra mà được kể là thanh sạch? 5 Kìa, mặt trăng không đủ sáng, các ngôi sao cũng không tinh sạch dưới mắt Ngài; 6 Huống chi loài người chỉ như sâu bọ, con cái loài người khác nào một loại côn trùng!”

Suy ngẫm và hiểu

Binh-đát so sánh Đức Chúa Trời với con người (Gióp). Ông nói rằng so với Đức Chúa Trời, Đấng tạo nên muôn vật từ trên Thiên đàng và tể trị tất cả cõi vạn vật, thì con người chỉ là loài nhỏ bé, như những con giòi và con giun. Vì thế, Binh-đát tranh luận rằng Gióp chỉ là một con người, rằng việc công bố sự công chính của ông trước mặt Đức Chúa Trời thật là nực cười (c.1-6).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.1-3 Đức Chúa Trời tể trị và giám sát mọi thứ. Sự xưng nhận của Binh-đát là đúng. Nhưng điều Binh-đát không biết đó là thực tế, Đức Chúa Trời trong quyền tối cao của Ngài, có thể cho phép sự đau đớn xảy đến với người công bình.

C.4-6 Đức Chúa Trời đánh giá cao về Gióp, người dường như đã đánh mất phẩm giá của mình, và Ngài lắng nghe những tiếng than vãn của ông. Điều này có nghĩa là Đức Chúa Trời không xem chúng ta (con người) như những con giòi và những con giun. Thực tế, Ngài xem chúng ta “những người gần với các thiên sứ” (Thi thiên 8:5), và khích lệ chúng ta hãy như vậy. Nói cách khác, Đức Chúa Trời giúp đỡ chúng ta hoàn tất ý muốn của Ngài trong quyền tối cao và bản chất của Ngài. Ngài ban Đức Chúa Jêsus để phục hồi giá trị của chúng ta. Thông qua Đức Thánh Linh, Đấng ngự trong chúng ta, Ngài khiến chúng ta nên công chính. Chúng ta không nên sợ về việc chúng ta, các tội nhân, làm thế nào có thể đến được với Đức Chúa Trời. Chúng ta nên tiến đến ngôi của ân điển!

Tham khảo

25:1–6 Bởi vì sự đau khổ của Gióp và sự tự tin của họ về việc có khả năng diễn giải nó, những người bạn chưa từng thực sự đưa ra quan điểm của chính họ một cách cẩn thận hoặc đưa ra ý tưởng về khả năng rằng họ có thể sai lầm trong cả việc bảo vệ Đức Chúa Trời, lẫn việc theo đuổi Gióp.

25:4 Làm thế nào con người có thể đúng được trước Đức Chúa Trời? Câu hỏi này được lặp lại vài lần trong suốt cuộc đối thoại giữa Gióp và những người bạn của ông trong những hình thức hơi khác nhau: nó lúc đầu được Ê-li-pha hỏi (4:17), được phân vai lại và được Gióp sử dụng trong bài nói thứ hai của ông (9:2), được Ê-li-pha lặp lại và củng cố (15:14), và được Binh-đát quay lại lần nữa trong bài nói cuối cùng của những người bạn. 

Cầu nguyện: Cám ơn Ngài vì đã kêu gọi chúng con, những kẻ tội lỗi, làm con cái của Ngài, lạy Đức Chúa Trời. Xin hãy giúp chúng con đối xử với anh em chúng con một cách trân trọng.

Đọc KinhThánh trong năm: Ê-sai 40-43 

Được sự cho phép của Liên đoàn đọc Kinh thánh SU Việt Nam

 

 

Bình Luận:

You may also like