Home Dưỡng Linh Ngày 04 – Bạn Đã Thấy Sự Hủy Diệt Kẻ Ác Chưa?

Ngày 04 – Bạn Đã Thấy Sự Hủy Diệt Kẻ Ác Chưa?

by Ban Biên Tập
30 đọc

Gióp 21:17-34

17 Có bao giờ đèn kẻ ác vụt tắt, và tai ương lại giáng trên chúng? Có bao giờ Đức Chúa Trời nổi giận mà phân phát đớn đau cho chúng? 18 Có bao giờ chúng phải như rơm trước gió, như trấu cho bão cuốn đi chưa? 19 Các anh nói: ‘Đức Chúa Trời dành tội ác chúng cho con cái chúng gánh chịu.’ Xin Ngài cứ báo đáp cho chính chúng, để chúng biết. 20 Xin cho chính mắt chúng thấy rõ cảnh diệt vong, và uống chén thịnh nộ của Đấng Toàn Năng. 21 Vì khi số ngày định cho chúng đã hết, chúng còn quan tâm đến gia quyến làm gì nữa? 22 Ai dám dạy tri thức cho Đức Chúa Trời, vì chính Ngài phán xét những người ở nơi cao? 23 Có người chết khi còn mạnh khỏe, đang sống trong thư thái an nhàn; 24 Thân thể còn tráng kiện, tủy trong xương đang lúc tràn đầy. 25 Có người chết với tâm hồn đắng cay, chưa bao giờ nếm mùi phước hạnh. 26 Cả hai đều nằm trong cát bụi, mặc cho dòi bọ phủ che. 27 Nầy, tôi biết tư tưởng các anh, các âm mưu toan tính hại đời tôi. 28 Vì các anh hỏi: ‘Nhà kẻ cường bạo ở đâu? Lều kẻ gian ác đóng tại nơi nào?’ 29 Chẳng lẽ các anh không hỏi khách qua đường, cũng không nghe lời họ làm chứng: 30 ‘Trong ngày hoạn nạn kẻ ác được tai qua nạn khỏi, và trong ngày thịnh nộ nó được thoát thân’ sao? 31 Trước mặt nó, ai lên tiếng về lối sống nó, và báo trả điều nó đã làm? 32 Khi nó được đưa đến huyệt mả, phần mộ nó có người canh giữ. 33 Đất trong thung lũng thật êm dịu cho nó; mọi người đưa đám nó,kẻ trước người sau nhiều vô kể. 34 Vậy, các anh an ủi tôi những điều vô bổ ấy làm gì? Những câu đáp của các anh chẳng qua là dối trá.”

Suy ngẫm và hiểu

Việc bác bỏ của Gióp vẫn tiếp tục. Sô-pha đã công bố rằng kẻ ác chắc chắn sẽ phải đối diện sự đau khổ trên thế giới này. Đáp lại, Gióp hỏi đã bao nhiêu lần thực tế đã diễn ra như vậy. Khi Sô-pha tranh luận, dường như thể là kẻ ác sẽ phải đối diện với sự thịnh nộ của Đức Chúa Trời và chịu đau khổ, và người công bình sẽ được phước. Tuy nhiên, trong thế giới thực tại điều đó thật không phổ biến (c.17-26). Lý do Gióp nói điều này là bởi vì ông không thể chịu được sự chỉ trích của các bạn ông –  rằng ông là kẻ ác chỉ bởi thấy sự đau khổ của ông, mà không biết ý muốn của Đức Chúa Trời (c.27-34).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.17-22 Đức Chúa Trời phán xét thậm chí cả những ai ở trên Thiên đàng. Ai dám dạy tri thức cho Ngài? Nhưng những người bạn của Gióp đã gài bẫy Đức Chúa Trời trong sự hiểu biết nông cạn và hạn hẹp của họ. Đức Chúa Trời không đưa đến thảm họa trên kẻ ác, ngay lập tức khi họ công bố, nhưng họ rất chắc chắn về điều đó. Đôi khi chúng ta có suy nghĩ về Đức Chúa Trời chỉ theo những cách chúng ta biết mà thôi, hay không? Đức Chúa Trời vĩ đại hơn nhiều so với điều chúng ta suy tưởng.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.27-34 Trong thế giới này kẻ ác có thể tránh được thảm họa và thậm chí còn được kính trọng khi họ qua đời rồi. Một phước hạnh là không đánh mất đức tin nơi Đức Chúa Trời, thậm chí cả khi chúng ta đang sống trong một môi trường bất công như thế này.

Tham khảo

21:33 tất cả nhân loại theo nó. Thêm vào lập luận rằng hoàn cảnh của một người không nhất thiết phải là một dấu hiệu trong sáng về phước hạnh hay sự đoán xét, có một sự cảnh báo tiềm ẩn trong sự mô tả của Gióp: nhiều người bị làm cho ngu dại bởi hoàn cảnh bên ngoài của kẻ ác khiến theo nó trong cuộc đời và kính trọng nó khi đã chết.

Cầu nguyện: Xin hãy giúp chúng con trở nên một Hội Thánh khiêm nhường chấp nhận tất cả mọi điều Ngài làm, thưa Đức Chúa Trời, dẫu rằng chúng con có thể không hiểu chúng.

Đọc KinhThánh trong năm: Ê-sai 24-26 

Được sự cho phép của Liên đoàn đọc Kinh thánh SU Việt Nam

Bình Luận:

You may also like