Home Dưỡng Linh Ngày 20 – Con Vô Tội

Ngày 20 – Con Vô Tội

by Ban Biên Tập
30 đọc

Gióp 9:17-35

17 Vì Ngài chà nát tôi trong cơn giông bão, vô cớ gia tăng thương tích cho tôi. 18 Ngài không để cho tôi kịp thở, nhưng dìm tôi trong nỗi đắng cay. 19 Nếu nói về sức mạnh, Ngài là Đấng quyền năng!Nếu nói về công lý, ai dám kiện cáo Ngài? 20 Dù tôi có vô tội, miệng tôi cũng kết án tôi; dù tôi có trọn vẹn, Ngài cũng cho tôi thấy mình gian tà. 21 Dù tôi có trọn vẹn, tôi cũng chẳng bận tâm; tôi chẳng còn muốn sống. 22 Tất cả đều như nhau, vì thế tôi nói: ‘Ngài tiêu diệt cả người trọn vẹn lẫn kẻ gian ác.’ 23 Nếu tai ương thình lình gây chết chóc, Ngài nhạo cười nỗi thất vọng của người vô tội. 24 Đất nước rơi vào tay kẻ ácNgài che mắt các quan tòa; nếu không phải là Ngài, thì còn ai nữa? 25 Các ngày của con qua mau hơn người đưa tin khẩn; chúng trôi đi không thấy được phước lành. 26 Chúng lướt nhanh như thuyền nan, như đại bàng lao xuống con mồi. 27 Nếu con nói: ‘Con sẽ quên mọi nỗi phiền hà, lột bỏ nét ưu sầu, rồi hớn hở tươi vui.’ 28 Thì con lại sợ mọi nỗi đớn đau, vì con biết Ngài không kể con là vô tội. 29 Con phải bị định tội, thì con còn lao nhọc bào chữa làm gì? 30 Nếu con tắm trong tuyết, rửa tay bằng thuốc tẩy, 31mà Ngài lại dìm con xuống hố bùn, đến nỗi quần áo con còn ghê tởm con. 32 Vì Ngài không phải là loài người như con mà con dám đối đáp với Ngài, để cùng ra tòa xét xử. 33 Chẳng có ai làm người phân xử giữa chúng tôi, để đặt tay trên cả hai chúng tôi. 34 Ước gì Đấng ấy khiến Chúa rút ngọn roi Ngài khỏi con, để con không còn kinh khiếp Ngài nữa. 35 Bấy giờ con sẽ nói mà không sợ Ngài nữa, nhưng hiện giờ con chẳng được vậy đâu.”

Suy ngẫm và hiểu

Gióp đã biết rất rõ rằng chẳng có ích gì cho ông trong việc biện luận với Đức Chúa Trời quyền năng và công chính. Nhưng một lần nữa, ông đã biện hộ cho sự vô tội của mình, và nói rằng thật là bất công cho những người không phạm tội bị chết vì tai họa trước mặt những kẻ bại hoại trong thế gian này (c.17-24). Gióp đã bào chữa sự vô tội của mình như thể ông là một bị cáo bị buộc tội và muốn kháng cáo để xử án lại. Tuy nhiên, chẳng ai bênh vực ông cả (c.25-35).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.17-21 Gióp cảm thấy bị kết án vì nỗi đau đớn tột độ mà ông đang trải qua (c.28) và tiếp tục khẳng định rằng ông vô tội. Thật là không đúng cho một người xưng nhận tội lỗi của mình cách giả dối để được thoát khỏi sự đau đớn. Ngay cả nếu Sa-tan kiện cáo chúng ta qua hoạn nạn của chúng ta, thì chúng ta phải kiên nhẫn chờ đợi ngày mà Đức Chúa Trời chứng minh sự công chính của chúng ta.

C.25-35 Gióp tìm cách để thoát khỏi nỗi đau này trước khi cuộc đời ngắn ngủi của mình qua đi một cách tuyệt vọng. Tuy nhiên, ông không thể tìm được ai để bênh vực cho sự vô tội của mình với Đức Chúa Trời phán xét. Tôi có bị thất vọng vì chẳng có ai hiểu được nỗi đau của tôi không? Chúng ta hãy phụ thuộc vào Đức Chúa Jêsus, Đấng đã trải qua nỗi đau và thất vọng này trước tôi, sẽ hành động như luật sư của tôi trước mặt Đức Chúa Trời vào ngày cuối cùng để tôi có thể vào được Nước Trời.

Tham khảo   

9:22-24 Trong khi bạn bè của Gióp cho rằng sự đau khổ của ông là bằng chứng của một số tội ác kín giấu, Gióp lập luận rằng từ những gì có thể quan sát được, cả người trọn vẹn lẫn kẻ gian ác đều bị tiêu diệt (c.22), trở thành nạn nhân của tai họa (c.23 ), và chịu khổ từ sự bại hoại của công lý (c.24) – rồi rốt cục, tất cả những điều này đều được Đức Chúa Trời tể trị.

9:32-35 Khi Gióp nói: “không có người phân xử” trong c.33, lời của ông một phần là bản cáo trạng kết tội các bạn mình, những người đã không đối xử với ông như là người an ủi (trong khi đó lại xác nhận cả đặc tính của Đức Chúa Trời lẫn sự thanh liêm của Gióp). Dưới ánh sáng thất bại của các bạn mình, Gióp ước ao một ai đó có thể nghe trường hợp của mình một cách khách quan, và để loại bỏ mối đe dọa hoạn nạn trong tương lai (c.34), để ông có thể nói chuyện một cách tự do (c.35).

Cầu nguyện: Xin hãy giúp chúng con nhìn lên Đức Chúa Jêsus, Đấng đã gánh tất cả sự thất bại trước chúng con rồi.

Đọc KinhThánh trong năm: Châm ngôn 25-27

Được sự cho phép của Liên đoàn đọc Kinh thánh SU Việt Nam

Bình Luận:

You may also like