Home Dưỡng Linh Ngày 29 – Sẽ Được Làm Thành Như Đã Định

Ngày 29 – Sẽ Được Làm Thành Như Đã Định

by Ban Biên Tập
30 đọc

Đa-ni-ên 11:36-12:4

36 Vua phương bắc sẽ làm theo ý mình, tự cao tự đại, tôn mình cao hơn mọi thần. Vua ấy sẽ nói những lời kỳ quặc chống lại Đức Chúa Trời của các thần. Vua sẽ thành công cho đến khi cơn thịnh nộ chấm dứt, vì việc gì Chúa đã định thì phải được thi hành. 37 Vua ấy sẽ không quan tâm đến các thần của tổ phụ mình hay thần mà phụ nữ sùng bái. Vua sẽ chẳng coi thần nào ra gì vì tự tôn mình cao hơn tất cả. 38 Thay vào đó, vua lại tôn kính thần của các thành lũy. Vua lấy vàng, bạc, đá quý và các báu vật dâng cho thần mà tổ phụ mình không biết. 39 Vua sẽ nhờ thần ngoại bang để chiếm đóng các thành lũy vững bền. Người nào công nhận vua sẽ được ban bổng lộc giàu sang, giao quyền cai trị rộng rãi và được phân chia đất đai để thưởng công. 40 Đến thời kỳ cuối cùng, vua phương nam sẽ tấn công vua phương bắc. Nhưng vua phương bắc đem chiến xa, kỵ binh và nhiều tàu chiến phản công như vũ bão. Vua nầy còn xâm lăng các nước, tràn lấn như nước lũ. 41 Vua cũng tiến vào vùng đất vinh hiển. Hàng vạn người sẽ ngã gục, nhưng dân Ê-đôm, Mô-áp và thành phần ưu tú của dân Am-môn sẽ thoát khỏi tay vua ấy. 42 Vua ấy sẽ dang tay trên các nước, ngay cả Ai Cập cũng không thoát khỏi. 43 Vua sẽ kiểm soát các kho vàng bạc và tất cả báu vật của Ai Cập. Dân Li-by và Ê-thi-ô-pi đều chạy theo vua ấy. 44 Nhưng tin tức từ phương đông và phương bắc sẽ làm cho vua bối rối. Vua sẽ giận dữ đem quân đi tàn phá và tiêu diệt nhiều người. 45 Vua sẽ dựng lều trại hoàng gia tại khoảng giữa biển và núi thánh vinh quang. Nhưng ngày tận số của vua sẽ đến mà không một ai cứu giúp cả.”

12 1 “Lúc ấy, đại thiên sứ Mi-ca-ên, đấng bảo vệ con dân ngươi sẽ đứng dậy. Sẽ có một thời kỳ ngặt nghèo chưa từng thấy kể từ khi lập nước cho đến bấy giờ. Nhưng lúc ấy, những ai trong dân ngươi có tên trong quyển sách kia sẽ được giải cứu. 2 Nhiều người ngủ trong bụi đất sẽ thức dậy, người thì để hưởng sự sống đời đời, kẻ thì để chịu tủi nhục ghê tởm đời đời. 3 Những người khôn sáng sẽ rực rỡ như sự sáng chói trên bầu trời; và những người dắt đưa nhiều người đến sự công chính sẽ chiếu sáng như các ngôi sao đời đời mãi mãi. 4 Còn ngươi, hỡi Đa-ni-ên, hãy giữ kín những lời nầy và niêm phong cuộn sách nầy lại cho đến kỳ cuối cùng. Nhiều người sẽ đi đây đi đó và sự hiểu biết sẽ gia tăng.”

Suy ngẫm và hiểu

Lời tiên tri về vị vua phương bắc tiếp tục, nhưng ông không chỉ đề cập tới An-ti-ốt, nhưng cả tới An-ti-christ. An-ti-christ sẽ bắt đầu một cuộc chiến với quyền lực và uy quyền to lớn của ông ta và gia tăng sức mạnh của mình. Ông ta cũng bắt người ta phục vụ ông ta, chứ không phải phục vụ Đức Chúa Trời. Nhưng khi thời kỳ của Đức Chúa Trời đến, ông ta cũng sẽ đối diện với một kết cục khổ sở (11:36-11:45). Mặt khác, khi thời khắc đó đến, những người của Đức Chúa Trời sẽ được cứu chuộc. Dầu vậy, không chỉ với những người còn sống, nhưng những người của Đức Chúa Trời mất sự sống mình bởi sự bắt bớ sẽ được sống lại và hưởng sự sống đời đời và vinh quang (12:1-4).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

12:2 Vào ngày phán xét, Đức Chúa Trời sẽ ban sự sống đời đời cho những người công bình và sự hổ nhục đời đời cho những kẻ gian ác. Chuẩn mực Đức Chúa Trời sử dụng để chia ra những người công bình và những kẻ gian ác vào ngày đó là liệu chúng ta có tìm kiếm Lời của Đức Chúa Trời hôm nay và làm theo bằng đức tin trong Đấng Christ hay không (Ma-thi-ơ 25:45-46).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

12:3-4 Những người thuộc về Đức Chúa Jêsus thực sự là những người khôn ngoan, những người có sự khôn ngoan Thiên đàng (1Cô-rinh-tô 1:30). Vì thế, là những người đã trở nên khôn ngoan bởi đức tin nơi Đức Chúa Jêsus, trách nhiệm của chúng ta là chia sẻ sự khôn ngoan này cho nhiều người. Chúng ta hãy hết sức cố gắng để tri thức của Đức Chúa Jêsus có thể được rao truyền cho nhiều người, qua đời sống của chúng ta bằng cách lắng nghe cẩn thận Lời khôn ngoan của Đức Chúa Trời và làm theo.

Tham khảo

11:40–41 Vào thời kỳ cuối cùng sẽ có một trận chiến lớn, khi các quân đội sẽ đến từ phương bắc và phương nam để tấn công kẻ thống trị hùng mạnh này trong đất Y-sơ-ra-ên (vùng đất vinh quang). Ê-đôm và Mô-áp và vùng chính của người Am-môn sẽ tuột khỏi tay ông ta, có thể bởi vì mối liên hệ của họ với Y-sơ-ra-ên hoặc bởi vì họ ở cách xa đường đi của ông ta.

12:4 Đa-ni-ên được hướng dẫn phải đóng kín những lời đó lại và niêm phong cuốn sách, bởi vì nội dung của nó không thể hiểu hết được và cũng phải giữ chúng an toàn cho những thế hệ tương lai của dân sự của Đức Chúa Trời đọc. Những người khôn ngoan sẽ biết phải tìm sự khôn ngoan này ở đâu, dẫu rằng những người xung quanh họ chạy đi chạy lại, tìm kiếm tri thức một cách vô ích (so sánh A-mốt 8:12).

Cầu nguyện: Đức Chúa Trời ôi, xin hãy giúp chúng con nhìn lên sự cứu rỗi của Ngài giữa những sự chịu khổ vào ngày cuối cùng, và xin hãy giúp chúng con chiếu sáng như sự sáng của sự khôn ngoan

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Thi Thiên 107-110

 

Bình Luận:

You may also like